Kapituła Krytyków


7-osobowa Kapituła Krytyków, złożona z przedstawicieli czołowych polskich publicystów muzycznych, przyznała swoją, niezależną nagrodę uczestniczce III i IV etapu XIV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.

Nagrodę Kapituły Krytyków akredytowanych przy Konkursie: 3000 euro, otrzymała Aleksandra Kuls (Polska).


Jolanta Brózda – Wiśniewska

Łączy pracę krytyka muzycznego z dziennikarstwem (nie tylko muzycznym). Od 1996 do 2008 r. pracowała w „Gazecie Wyborczej” w Poznaniu. Obecnie jest dziennikarką niezależną, publikuje m.in. w „W drodze” i „Tygodniku Powszechnym”. Mieszka w Reading w Wielkiej Brytanii.

Jacek Hawryluk


Muzykolog i krytyk muzyczny, kieruje Redakcją Muzyczną Programu 2 Polskiego Radia. Autor Płytomanii i Płytowego Trybunału Dwójki. Wraz z Bartkiem Chacińskim tworzy duet radiowo-telewizyjny (Nokturn PR2, HCH PR3, WOK - muzyka TVP2). Publikuje w „Gazecie Wyborczej”, współpracuje z TVP Kultura.

Robert Kamyk

Muzykolog, dziennikarz. Z Telewizją Polską związany od 1997 roku (kieruje Redakcją Muzyczną TVP Kultura). Przygotowywał dla TVP Kultura transmisje i retransmisje przebiegu całego Konkursu Chopinowskiego (2005, 2010) oraz Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (2006), uroczystego koncertu w 200. rocznicę urodzin F. Chopina, gali rozdania nagród „Gwarancje Kultury”. Jest autorem projektu promującego młode talenty muzyczne – „Młody Muzyk Roku”. Od 2006 r. jest wiceprzewodniczącym Biura Muzyki i Tańca EBU (Europejskiej Unii Nadawców). Bierze udział w pracach jury renomowanych festiwali telewizyjnych: 2007 – europejskie eliminacje EMMY Awards, 2008 – Rose d’Or Festival (Lucerna). 

Marcin Majchrowski

Muzykolog i dziennikarz muzyczny, od 1993 roku związany z Programem 2 Polskiego Radia. Autor i współautor cykli audycji: 104 Symfonie Józefa Haydna, Romantyzm – znany czy nieznany?, Karłowicz – piewca modernistycznej melancholii, a w roku bieżącym Przewodnika po symfoniach Gustava Mahlera. Międzynarodowe Konkursy Skrzypcowe im. Henryka Wieniawskiego śledzi od 1996 roku. Współpracuje również z wieloma instytucjami życia muzycznego w kraju i publikuje na łamach prasy krajowej i zagranicznej. Laureat „Złotego Mikrofonu” 2010.

Dominik Połoński

Wybitny polski wiolonczelista, ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi oraz Escuela Superior de Musica Reina Sofia w Madrycie. Laureat kilkunastu konkursów (w tym sześciu międzynarodowych). Jako dziennikarz i felietonista muzyczny współpracuje m. in.: z Polskim Radiem i „Ruchem Muzycznym” , międzynarodowymi konkursami wykonawczymi oraz festiwalami muzyki klasycznej, np: Międzynarodowym Konkursami im. W. Lutosławskiego i Międzynarodowym Festiwalem Gwiazd.

Adam Rozlach

Dziennikarz Programu 1 Polskiego Radia, prezenter TVP Kultura, absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Wielokrotny komentator wszystkich odbywających się w Polsce międzynarodowych konkursów wykonawczych, Juror nagrody krytyków Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków "Orfeusz" przyznawanej na "Warszawskich Jesieniach", laureat medali SPAM za "wybitną publicystykę muzyczną oraz za całokształt działalności publicystycznej w dziedzinie muzyki” i "za zasługi dla muzyki polskiej”. Od marca 2010 szef Działu Kultury radiowej Jedynki.

Dorota Szwarcman

Publicystka i krytyk muzyczny, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, związana z tygodnikiem Polityka, prowadzi autorski blog muzyczny Co w duszy gra. Publikowała m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Gazecie Wyborczej”, „Wprost”, „Tygodniku Powszechnym”, „Jazz Forum” wydawnictwie „Midrasz” i Polskim Wydawnictwie Muzycznym.