Regulamin Konkursu


XIV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego, organizowany przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, jest dostępny dla skrzypków wszystkich narodowości w wieku od 16 do 32 lat.

DATY
Czas trwania Konkursu: 8 – 23 października 2011
Termin składania aplikacji i wyboru miejsca preselekcji: 30 czerwca 2010
Preselekcja na żywo: daty i miejsca zostaną opublikowane do 15 stycznia 2010
Potwierdzenie przyjęcia do konkursu: 30 lipca 2011
Wpłata wpisowego: do 30 czerwca 2010
Rejestracja w Biurze Konkursu: 8 października 2011, do godz. 14.00
Ceremonia rozdania nagród i Koncert Laureatów: 22 października 2011

WARUNKI UCZESTNICTWA
Kandydaci będą kwalifikowani do Konkursu na podstawie preselekcji z udziałem Przewodniczącego Jury i/lub członków Jury.
Przed przystąpieniem do preselekcji Kandydat zobowiązany jest przesłać na adres Biura Konkursu następujące dokumenty:
1. formularz zgłoszenia,
2. krótki życiorys artystyczny,
3. dwie rekomendacje uznanych skrzypków lub pedagogów,
4. dwie aktualne fotografie portretowe w formacie 7x10cm podpisane na odwrocie (zdjęcia mogą być przesłane również w formie elektronicznej w rozdzielczości minimum 300dpi),
5. ksero dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość Kandydata.

Nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia oznacza zgodę Kandydata na udział w Konkursie i akceptację wszystkich postanowień Regulaminu Konkursu.
Zgłoszenia na Konkurs można również nadsyłać drogą elektroniczną na adres: violin@wieniawski.pl

PRESELEKCJE
Program na Preselekcje:
1. F. Mendelssohn - Bartholdy:
- pierwsza część Koncertu skrzypcowego e- moll op. 64 (z towarzyszeniem fortepianu)
2. J. Brahms:
- Sonata nr 2 A-dur op. 100, cz. I
lub C. Franck: Sonata A-dur, cz. III
3. H. Wieniawski:
- Kaprys nr 3 lub 4, op. 18
4. N. Paganini:
- jeden z Kaprysów op. 1

W przypadkach szczególnych, gdy Kandydat z ważnych powodów nie będzie mógł stawić się osobiście na preselekcję, dopuszcza się - za zgodą Dyrektora Konkursu - nadesłanie na własny koszt płyty DVD. Płyta powinna być nadesłana w terminie do 30 marca 2011.
Program na płytę DVD jest tożsamy z programem Preselekcji.
Nagranie musi przedstawiać Kandydata sfilmowanego en face z odległości nie większej niż 5 m. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia nagrań nie spełniających tego warunku.
Nadesłane płyty nie podlegają zwrotowi.

WPISOWE
Kandydat do Konkursu zobowiązany jest do dnia 30 czerwca 2010 r. wpłacić wpisowe w wysokości 100 Euro (równowartość tej kwoty w pln zgodnie z bieżącym kursem) z dopiskiem „HENRYK WIENIAWSKI KONKURS”, na konto:
BZ WBK S.A. 1 Oddział w Poznaniu, Plac Wolności 16, 60-967 Poznań
Nr konta: PL82 1090 1463 0000 0000 4600 4297
SWIFT WBKPPLPP

Dane adresata (nazwa konta):
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego
ul. Świętosławska 7, 61-840 Poznań, POLSKA

W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie, wpisowe nie podlega zwrotowi.

PROGRAM

Nastąpiły zmiany w programie III etapu Konkursu. Maxim Vengerov – Przewodniczący Jury podjął następujące decyzje:
1. Serenada na smyczki
C-dur op. 48 Piotra Czajkowskiego NIE BĘDZIE WYKONYWANA.
2. Pierwsza część jednego z koncertów  (G-dur, KV 216, D-dur, KV 218 lub A-dur, KV 219) oraz pierwsza część Symfonii Concertante Es-dur, KV 364/320d W. A. Mozarta będą wykonywane z towarzyszenie Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.
3. Uczestnik III etapu NIE MA OBOWIĄZKU SAMODZIELNEGO PROWADZENIA ORKIESTRY.


Konkurs będzie przebiegał w czterech etapach otwartych dla publiczności.
Program Konkursu obejmuje wykonanie z pamięci (poza Sonatami w II etapie) następujących utworów:

I ETAP (9-13 października 2011)
1. J. S. Bach: pierwsza i druga część jednej z sonat na skrzypce solo BWV 1001, 1003, 1005 lub Chaconne z Partity BWV 1004
2. N. Paganini: jeden z 24 Kaprysów z op. 1
3. H. Wieniawski: jeden z Kaprysów op. 10
4. Utwór do wyboru:
- B. Bartók: Sonata na skrzypce solo cz. 1 Tempo di ciaccona
- H.W. Ernst: Polyphonic Studies for Violin solo nr 6 - Wariacje na temat The Last Rose of Summer
- F. Kreisler: Recitativo i Scherzo-Caprice na skrzypce solo op. 6
- N. Milstein Paganiniana
- A. Schnittke A Paganini
- E. Ysaÿe: III Sonata na skrzypce solo d-moll op. 27 Ballade
- E. Ysaÿe: VI Sonata na skrzypce solo E-dur op. 27

II ETAP (14-16 października 2011)
1. Jeden z wymienionych utworów na skrzypce i fortepian:
B. Bartók:
- II Sonata
L. van Beethoven:
- Sonata Es-dur, op. 12
- Sonata A-dur, op. 47
- Sonata G-dur, op. 96
J. Brahms:
-I Sonata G-dur, op. 78
- II Sonata A-dur, op. 100
- III Sonata d-moll, op. 108
G. Fauré:
- Sonata A-dur, op. 13
P. Hindemith:
- Sonata in Es, op. 11 nr 1
lub Sonata in D, op. 11 nr 2
S. Prokofiew:
- I  Sonata f-moll op. 80
- II Sonata D-dur op. 94 bis
M. Ravel:
- Sonata
F. Schubert:
- Sonata A-dur (Duo), D 574
- Fantazja C-dur, D 934 op. posth. 159
R. Schumann:
- II Sonata d-moll, op. 121
- Fantazja C-dur, op. 131
A. Schönberg:
- Fantasia op. 47
K. Szymanowski:
- Sonata d-moll op. 9

2.
Jeden z utworów (lub par utworów) H. Wieniawskiego:
- Fantazja na tematy z opery Faust Ch. Gounoda, op. 20
- Legenda op. 17 i Scherzo-Tarantella, g-moll op. 16
- Legenda op. 17 i Polonez D-dur, op. 4
- Polonez A-dur op. 21
- Wariacje na temat własny op. 15

3. Jeden z utworów K. Szymanowskiego:
- dowolny poemat z cyklu Mity op. 30
- Romans D-dur op. 23

III ETAP
(17-18 października 2011)
1. Pierwsza część jednego z koncertów W. A. Mozarta:
- G-dur, KV 216
- D-dur, KV 218
- A-dur, KV 219
Uczestnik może sam wybrać dowolną, spośród dostępnych kadencji. Dopuszcza się również wykonanie kadencji własnego autorstwa.
2. W. A. Mozart:
- pierwsza część Symfonii Concertante Es-dur KV 364/320d
Uczestnik wykona ww. utwór z  towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.
Uczestnikowi towarzyszyć będzie na altówce Lech Bałaban lub Michał Bryła.

Uczestnik III etapu Konkursu nie ma obowiązku samodzielnego prowadzenia orkiestry.

IV ETAP (19-21 października 2011)
1. H. Wieniawski - jeden z koncertów na skrzypce i orkiestrę:
- I Koncert skrzypcowy fis-moll, op. 14
- II Koncert skrzypcowy d-moll, op. 22

2. Jeden z koncertów na skrzypce i orkiestrę:
- J. Brahms: Koncert skrzypcowy D-dur op. 77
- L. van Beethoven: Koncert skrzypcowy D-dur op. 61
- P. Czajkowski: Koncert skrzypcowy D-dur op. 35
- M. Karłowicz: Koncert skrzypcowy A-dur op. 8
- E. Lalo: Symfonia hiszpańska d-moll op. 21
- F. Mendelssohn - Bartholdy: Koncert skrzypcowy e-moll, op. 64
- S. Prokofiew:I Koncert skrzypcowy D-dur op. 19
- J. Sibelius: Koncert skrzypcowy d-moll op. 47
- D. Szostakowicz: I Koncert skrzypcowy a-moll op. 77
- K. Szymanowski: I Koncert skrzypcowy op. 35

NAGRODY
W Konkursie przyznane zostaną trzy nagrody regulaminowe w następującej wysokości:
I nagroda: 30 000 Euro i złoty medal
II nagroda: 20 000 Euro i srebrny medal
III nagroda: 12 000 Euro i brązowy medal
3 wyróżnienia po 5 000 Euro

Informujemy, że zgodnie z polskim prawem podatkowym wszystkie nagrody i wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu w wysokości 10%. Podatek odprowadza organizator imprezy.

Zdobywcom nagród i wyróżnień przysługuje tytuł Laureata XIV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
Uczestnicy III etapu Konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe.

Jury ma prawo zmiany układu i liczby nagród z zastrzeżeniem, iż kwota łączna nagród nie może ulec zmianie. W przypadku przyznania dwóch równorzędnych nagród, rezygnuje się z przyznania kolejnej nagrody.

Wszelkie inne nagrody pieniężne i rzeczowe, ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne, winny być zgłoszone do Sekretariatu konkursu przed jego rozpoczęciem. Nagrody, przyjęte przez Sekretariat, będą miały charakter wyróżnień pozaregulaminowych, a jeżeli będą to nagrody pieniężne, zostaną wypłacone w tej walucie, w jakiej zostaną zdeponowane.

Organizator przewiduje również przyznanie Nagrody Krytyków oraz Nagrody Jury Dziecięcego.

JURY
Przewodniczącym Jury będzie Maxim Vengerov.
Skład członków międzynarodowego Jury zostanie podany przed otwarciem Konkursu.
Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne. Szczegółowe zasady pracy Jury określa Regulamin Prac Jury.

PIANIŚCI, ORKIESTRY
Organizator Konkursu zapewnia udział pianisty podczas przesłuchań preselekcyjnych.
Kandydat może też przyjechać na Preselekcję z własnym pianistą.

Podczas trwania Konkursu Organizator zapewnia uczestnikom w każdym z etapów, jedną bezpłatną próbę z pianistą konkursowym a w trzecim i w czwartym etapie po jednej bezpłatnej próbie z orkiestrami.
Kandydaci mogą przyjechać na Konkurs z własnym pianistą.
Organizatorzy zapewniają sale do prób.

W III etapie Konkursu uczestnicy wystąpią z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej PR Amadeus.
Pierwszą część wybranego koncertu skrzypcowego W. A. Mozarta i pierwszą część Symfonii Concertante Es-dur KV 364/320d W.A. Mozarta Uczestnik wykona z orkiestrą pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

Finaliści wykonają dwa wybrane koncerty w jednym dniu przesłuchań, z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego, pod dyrekcją Marka Pijarowskiego.

KONCERT LAUREATÓW
Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone Laureatom w czasie uroczystego koncertu zorganizowanego na zakończenie Konkursu. Laureaci mają obowiązek osobistego odbioru nagrody. Na koncercie tym Laureat I nagrody wykona z towarzyszeniem orkiestry jeden z koncertów z IV etapu. Laureaci pozostałych nagród będą grać utwory na skrzypce solo, z towarzyszeniem fortepianu lub z towarzyszeniem orkiestry, według programu, ustalonego przez Jury w porozumieniu z laureatami. Część muzyczna Koncertu Laureatów może być powtórzona w dniu 24 października 2011.
Udział w każdym z koncertów jest obowiązkiem Laureata i nie otrzyma on za te występy oddzielnego honorarium.

MIEJSCA
Inauguracja, przesłuchania oraz Koncert Laureatów odbędą się w Auli UAM, Poznań.
Sale prób dla uczestników udostępni Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

PRAWA AUTORSKIE
Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu wszelkie prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zarejestrowanych podczas wszystkich etapów Konkursu i obu Koncertów Laureatów w zakresie ich:
a/ utrwalenia,
b/ zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c/ wprowadzenia do obrotu,
d/ wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,
e/ publicznego odtwarzania,
f/ wyświetlania,
g/ najmu i dzierżawy,
h/ nadawania bezprzewodowego, przewodowego i satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.

Uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego w związku z Konkursem i przekazanego organizatorowi Konkursu.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora Konkursu.

UBEZPIECZENIA I  INNE DOKUMENTY
Uczestnicy i ich pianiści maja obowiązek samodzielnego ubezpieczenia osób i instrumentów na czas trwania Konkursu.
Jeśli Uczestnik posiada instrument zabytkowy (wiek ponad 55 lat) jest zobowiązany zgłosić jego wwiezienie do Polski władzom celnym, po przekroczeniu granicy kraju.
Jeśli Uczestnik gra na wypożyczonym instrumencie o dużej wartości, powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający prawo do jego użytkowania.

ZAKWATEROWANIE, PODRÓŻ
Uczestnicy i ich pianiści przyjeżdżają na Preselekcję i Konkurs na koszt własny.
Podczas Preselekcji organizator nie zapewnia Kandydatom i ich pianistom zakwaterowania.
Organizatorzy zapewniają Uczestnikom i ich pianistom bezpłatne zakwaterowanie w hotelu ze śniadaniem oraz jeden posiłek dziennie w czasie ich udziału w Konkursie.
Wszelkie inne osoby towarzyszące Uczestnikom Konkursu przebywają w Poznaniu na koszt własny.

BIURO KONKURSU
Biuro Konkursów im. Henryka Wieniawskiego
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
ul. Świętosławska 7, PL 61-840 Poznań
violin@wieniawski.pl