Biuro
XIV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego
im. Henryka Wieniawskiego


Hotel Mercure

ul. F. D. Roosevelta 20, Poznań
I piętro
tel. (+48) 61 852 26 42
e-maile:
violin@wieniawski.pl
biuro@wieniawski.pl

Podczas Konkursu Biuro będzie czynne w godzinach 09:00 - 20:00.


Dyrektor Konkursu - Andrzej Wituski: a.wituski@wieniawski.pl