Roland OrlikRoland Orlik
(ur. 31 marca 1965 r. w Krapkowicach) ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w rodzinnym mieście. W latach 1980-1984 uczęszczał do Państwowego Liceum Muzycznego im. K. Szymanowskiego w Katowicach, ucząc się gry na skrzypcach pod kierunkiem Urszuli Szleger. Podjął następnie studia w Akademii Muzycznej w Katowicach kończąc je z wyróżnieniem w klasie Antoniego Cofalika.

W 1987 roku otrzymał I nagrodę na uczelnianym Konkursie - Turnieju Młodych Wirtuozów. W 1989 roku został laureatem IV Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypków im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu. Był asystentem przy Katedrze Instrumentów Smyczkowych katowickiej Akademii Muzycznej. Uczestniczył w kursach muzycznych w kraju i za granicą, koncertuje jako solista i kameralista. Na Ogólnopolskich Eliminacjach otrzymał rekomendację Jury uprawniającą do udziału w polskiej ekipie konkursowej.


[1991]