IV Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy
im. Zdzisława Jahnkego
Poznań: 5-11 XI 1989


JURY

Przewodnicząca: Jadwiga Kaliszewska

Krzysztof Bruczkowski
Zenon Brzewski
Antoni Cofalik
Teresa Głąbówna
Michał Grabarczyk
Henryk Keszkowski
Roman Lasocki
Stanisław Lewandowski
Mirosława Pawlak
Zenon Płoszaj
Paweł Puczek
Paweł Radziński


LAUREACI

I nagroda: Bartłomiej Nizioł, Krzysztof Baranowski
II nagroda: Aleksandra Januszajtis
III nagroda: Katarzyna Brzoza, Erika Dobosiewicz, Joanna Kurkowicz