I Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy
im. Zdzisława Jahnkego
Poznań: 12-28 XI 1976


JURY

Przewodniczący: Zenon Płoszaj

Krzysztof Bruczkowski
Zenon Brzewski
Michał Grabarczyk
Stefan Herman
Jadwiga Kaliszewska
Stanisław Lewandowski
Ewa Szubra-Jargoń
Wanda Wiłkomirska


LAUREACI

I nagroda: Piotr Milewski
II nagroda: Aureli Błaszczok
III nagroda: Zygmunt Solnica