VII Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy
im. Zdzisława Jahnkego
Poznań: 22-28 XI 2004


JURY

Przewodnicząca: Jadwiga KALISZEWSKA

Marcin BARANOWSKI
Teresa GŁĄBÓWNA
Mirosław ŁAWRYNOWICZ
Krystyna JURECKA
Jan STANIENDA
Paweł RADZIŃSKI
Iwona WOJCIECHOWSKA


LAUREACI

I nagroda: Bartosz WOROCH
II nagroda: -
III nagroda: Aleksandra TOMASIŃSKA, Marianna SZADOWIAK
IV nagroda: Agata JELEŃSKA, Agnieszka GUZ