III Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy
im. Zdzisława Jahnkego
Poznań: 4-10 XI 1984


JURY

Przewodnicząca: Jadwiga Kaliszewska

Zenon Brzewski
Teresa Głąbówna
Michał Grabarczyk
Krzysztof Jakowicz
Stanisław Lewandowski
Zenon Płoszaj
Roman Suchecki
Zbigniew Szlezer


LAUREACI

I nagroda: Adam Taubic, Klaudyna Broniewska
II nagroda: Robert Kabara
III nagroda: nie przyznano
IV nagroda: Beata Warykiewicz

Wyróżnienia:
Małgorzata Szydłowska, Mariusz Derewecki, Izabela Hamera, Anna M. Siwek, Katarzyna Nawrotek, Lech Bałaban