Lech BałabanLech Bałaban. Fot. Katarzyna Babka.Lech Bałaban
rozpoczął naukę gry na skrzypcach w wieku pięciu lat u ojca Henryka Bałabana, pod którego opieką pozostał aż do drugiego roku studiów. Następnie kształcił się pod kierunkiem prof. P. Radzińskiego i prof. J. Kaliszewskiej, w klasie której ukończył studia w Akademii Muzycznej w Poznaniu w 1988 roku. W tej samej uczelni uzyskał dyplom w klasie altówki w 1994 roku. Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich pod kierunkiem prof. E. Feltza, Z. Brona, O. Kagana, W. Pikajzena, M. Frischenschlagera i R. Ricciego. Jest laureatem nagrody specjalnej IV Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Skrzypków w Lublinie (1980), zdobywcą wyróżnienia na III Ogólnopolskim Konkursie Skrzypków im. Z. Jahnkego w Poznaniu (1984) oraz laureatem I nagrody V Ogólnopolskiego Konkursu Altowiolistów im. J. Rakowskiego w Poznaniu (1993). Był także członkiem polskiej ekipy IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (1986). Na altówce Lech Bałaban zadebiutował w solowej partii sekstetu smyczkowego Verklärte Nacht A. Schoenberga jako koncertmistrz Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, której członkiem jest od 1988 roku. Jako solista koncertował w wielu miastach Polski oraz w Danii, Słowacji, Niemczech, Austrii, Francji oraz w byłym ZSRR. Z Orkiestrą Kameralną Amadeus nagrał koncerty altówkowe J. Ch. Bacha, G. F. Haendla, K. Pendereckiego, M. Stachowskiego, Violetową Rapsodię Piotra Wróbla oraz Symfonię Koncertującą W. A. Mozarta (wspólnie z Jarosławem Żołnierczykiem). Na prestiżowych Festiwalach „Bravo Maestro” występował m.in. z Wandą Wiłkomirską, Ewą Pobłocką, Wadimem Brodskim, Konstantym A. Kulką, Krzysztofem Jakowiczem, Kubą Jakowiczem, Waldemarem Malickim, Tomaszem Strahlem. Jest członkiem kwartetu smyczkowego Wieniawski Kwartet, z którym nagrał m.in. komplet kwartetów smyczkowych Krzysztofa Meyera dla wytwórni NAXOS. Koncertował również z Piotrem Pławnerem. Lech Bałaban jest profesorem w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, prowadzi również klasę altówki w Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz jest pedagogiem w poznańskiej Szkole Talentów, w której wychował kilku laureatów konkursów muzycznych. Od 14 lutego 2011 r. doktor habilitowany sztuk muzycznych. 

 [2018]