III Ogólnopolski Konkurs Altówkowy
im. Jana Rakowskiego
11-16 XI 1985


JURY

Jadwiga Kaliszewska (przewodnicząca)

Irena Albrecht
Teresa Głąbówna
Zbigniew Frieman
Zygmunt Jochemczyk
Andrzej Murawski
Błażej Sroczyński


LAUREACI

I nagroda: Dariusz Korcz
II nagroda: Grzegorz Stachurski
III nagroda: Jolanta B. Bartosiak

Dariusz Korcz.jpg 57.83 kB Grzegorz Stachurski.jpg 280.24 kB Joanna Bartosiak.jpg 56.67 kB

Edmund Grabkowski ogłasza wyniki.jpg 376.67 kB Laureaci konkursu altówkowego 1985.jpg 366.84 kB przemawia J. Kaliszewska, obok jury.jpg 378.8 kB Zakończenie konkusu i ogłoszenie wyiników.jpg 375.47 kB Laureat I nagrody - Dariusz Korcz.jpg 309.83 kB Dariusz Korczak - I nagroda.jpg 368.04 kB Gra laureat I nagrody - Dariusz Korcz.jpg 356.1 kB Grzegorz Stachurski - II nagroda.jpg 394.25 kB Jolanta Bartosiak odbiera nagrodę.jpg 371.26 kB Publiczność; drugi od lewej W. Kamiński.jpg 375.26 kB Dariusz Kisieliński - IV nagroda.jpg 271.06 kB J. Kaliszewska wręcza nagrodę i dyplom jednej z uczestniczek.jpg 355.01 kB Piotr Żelazny odbiera nagrodę z rąk J. Kaliszewskiej.jpg 389.07 kB

PROGRAM KONKURSU

I etap:

Jeden dowolny kaprys do wyboru spośród kaprysów skrzypcowych H. Wieniawskiego lub N. Paganiniego.
A. Pochon – Passacaglia na altówkę solo
H. Wieniawski – „Reverie” – na altówkę i fortepian

II etap:

M. Reger – jedna z trzech Suit na altówkę solo
J. Brahms – jedna z Sonat op.120 nr 1 lub 2 na altówkę i fortepian

III etap:

Jeden koncert do wyboru z następujących:
G. F. Haendel – koncert h-moll
C. Stamitz – Koncert D-dur
J. Ch. Bach – Koncert c-moll

Pierwsza część koncertu współczesnego do wyboru z następujących:
P. Hindemith – „Der Schwanendreher”
B. Bartok – Koncert
W. Walton – Koncert