II Ogólnopolski Konkurs Altówkowy
im. Jana Rakowskiego
9-14 XI 1980

program OKA 1980.jpg 87.45 kB


JURY

Stefan Kamasa (przewodniczący)

Irena Albrecht
Florian Bryła
Zbigniew Frieman
Jadwiga Kaliszewska
Andrzej Murawski
Zdzisław Polonek
Błażej Sroczyński


LAUREACI

I nagroda: Zbigniew Czarnota
II nagroda: Paweł Piotr Nowicki
III nargoda: Janusz Pisarski

Wyróżnienia:
Piotr Reichert
Urszula Gruszczyk

Zbigniew Czarnota.jpg 71.86 kB Piotr Paweł Nowicki.jpg 47.45 kB Janusz Pisarski.jpg 133.37 kB Piotr Reichert.jpg 268.2 kB Urszula Gruszczyk.jpg 111.01 kB

PROGRAM KONKURSU

I etap:

I część jednego z następujących koncertów: G. F. Haendel –Koncert h-moll, C. Stamitz – Koncert D-dur (kadencja P. Klengla) lub F. Hoffmeister – koncert D-dur;
I i II część jednej z Suit wiolonczelowych J. S. Bacha;
Jeden z Kaprysów B. Campagnoli-ego na altówkę solo spośród nr 17, 18 lub 35;
Reverie H. Wieniawskiego.

II etap:

P. Hindemitha Sonata op.25 nr 1, część I, II i IV lub Sonata op.11 nr 5, części I, II i III względnie Passacaglia;
Jedna z Sonat Fr. Schuberta (a-moll – „Arpegione”), r. Schumanna („Märchenblider”) lub J. Brahmsa (Es-dur op.120 nr 2);
jedna z Sonat polskiego kompozytora (J. Astriab, K. Jurdziński lub W. Rudziński)

III etap:

Jeden koncert na altówkę z towarzyszeniem fortepianu, do wyboru kandydata spośród kompozycji G. Bacewicz, T. Bairda,
B. Bartoka lub P. Hindemitha, względnie Sonata per la Grand Viola N. Paganiniego.