Wyniki
IX Konkursu Altówkowego
im. Jana Rakowskiego
4-9 listopada 2013

Laureaci:


I miejsce ex aequo: Karolina Errera (Rosja), Sejune Kim (Republika Korei)

4 równorzędne wyróżnienia (w porządku alfabetycznym):
Lucas Freund (Niemcy), Mingwan Kim (Republika Korei), 
Tomasz Neugebauer (Polska), Jan Snakowski (Polska)