II Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy
im. Zdzisława Jahnkego
Poznań: 21-28 XI 1979


JURY

Przewodnicząca: Jadwiga Kaliszewska

Krzysztof Bruczkowski
Michał Grabarczyk
Stefan Herman
Stanisław Kawalla
Stanisław Lewandowski
Zenon Płoszaj
Zbigniew Szlezer


LAUREACI

I nagroda: Monika Urbaniak
II nagroda: Zbigniew Marchel
III nagroda: Barbara Milewska