V Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy
im. Zdzisława Jahnkego
Poznań: 21-26 XI 1994


JURY

Przewodnicząca: Jadwiga Kaliszewska

Teresa Głąbówna
Michał Grabarczyk
Henryk Keszkowski
Roman Lasocki
Stanisław Lewandowski
Zenon Płoszaj
Paweł Puczek
Iwona Wojciechowska


LAUREACI

I nagroda: Dominika Falger
II nagroda: Dobrosława Siudmak
III nagroda: Łukasz Błaszczyk, Szymon Krzeszowiec