VI Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy
im. Zdzisława Jahnkego
Poznań: 7-14 XI 1999


JURY

Przewodnicząca: Jadwiga Kaliszewska

Bartosz Bryła
Teresa Głąbówna
Krystyna Jurecka
Henryk Keszkowski
Roman Lasocki
Mirosław Ławrynowicz
Zenon Płoszaj
Paweł Puczek
Paweł Radziński
Iwona Wojciechowska


LAUREACI

I nagroda: Jarosław Nadrzycki
II nagroda: Jakub Haufa
III nagroda: Maciej Łabecki, Jacek Ropski