V Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy
im. Adama Bronisława Ciechańskiego
Poznań, 8-14 XI 1992


JURY

Przewodniczący: Kazimierz Michalik

Piotr Czerwiński
Stanisław Firlej
Paweł Głombik
Jadwiga Kaliszewska
Eugeniusz Kołosow
Tadeusz Pelczar
Stanisław Pokorski
Roman Suchecki
Daniel Szafran
Waldemar Tamowski
Andrzej Zieliński

LAUREACI

I nagroda: Dariusz Mizera
III nagroda: Sławomir Rozlach


PROGRAM

ETAP I

1. J. S. Bach – Preludium i Gigue z II Suity wiolonczelowej w transkrypcji na kontrabas albo
H. Fryby – Preludium i Gavotte I i II względnie Preludium i Gigue z Suity w dawnym stylu;
2. Jeden Kaprys do wyboru z następujących:
S. B. Poradowski – Kaprys nr 1 z op.67
albo E. Nanny – „10 capricen” nr. nr. 4, 5, 9 lub 10;
3. Jedna z Sonat do wyboru z następujących:
J. S. Bach – Sonata g-moll (gambowa),
H. Eccles – Sonata g-moll,
G. F. Haendel – Sonata g-moll,
względnie inna Sonata z tej epoki.


ETAP II

1. Jedna z Sonat do wyboru z następujących:
R. Fuchs – Sonata,
F. Hertl – Sonata,
P. Hindemith – Sonata,
względnie inna Sonata romantyczna, neoromantyczna lub współczesna;
2. Jeden dowolny utwór o charakterze lirycznym, którego czas trwania nie przekracza 5 minut;
3. Jeden utwór do wyboru z następujących:
G. Bottesini – Tarantella, lub Wariacje n. T. „Nel cor piu non mi sento”, względnie Fantazja na tematy z opery Belliniego „Lunatyczka”, 
R. Glier – Tarantella,
J. F. Zbinden – Divertissement op.10 lub Hommage a J. S. Bach,
względnie inny utwór o charalterze wirtuozowskim;


ETAP III

Jeden koncert z towarzyszeniem fortepianu, do wyboru z następujących:
G. Bottesini – Koncert h-moll,
C. D. van Dittersdorf – koncert E-dur op.2,
F. Hoffmeister – Koncert D-dur nr 1,
T. Kassern – Koncert op.12,
S. Kussewicki – Koncert fis-moll op.3,
S. Poradowski – koncert op.26,
E. Tubin – Koncert
lub J. B. Vanhal – koncert E-dur.