I Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy
im. Adama Bronisława Ciechańskiego
Poznań, 17-23 XI 1974


JURY

Przewodniczący: Kazimierz Wiłkomirski

Zdzisław Butor
Renard Czajkowski
Wiktor Gadziński
Jadwiga Kaliszewska
Joachim Marczyński
Józef Mikulski
Tadeusz Pelczar
Zenon Płoszaj
Arnold Rezler
Roman Suchecki

LAUREACI

I nagroda: -
II nagroda: Piotr Czerwiński, Bogusław Szczepaniak
III nagroda: -


PROGRAM


ETAP I

1. H. Fryba – 4 dowolne, kontrastujące ze sobą części z Suity w starym stylu na kontrabass solo
lub J. S. Bach – 4 dowolne, kontrastujące ze sobą cząści jednej z Suit (transkrypcje Pelczara, Prunnera, Toszewa)
2. Jeden z kaprysów V.Cernego, E. Nannego, S. Poradowskiego lub H. Fryba – Arabeska na kontrabas solo

ETAP II

1. Jedna z Sonat do wyboru:
J. A. Birkenstock;
H. Eccles;
W. Gniot;
F. Haendel - g-moll;
T. Hertl;
P. Hindemith;
A. Misek - II Sonata op.6;
N. Sprongl - op.74
2. Jeden utwór dowolny o charakterze lirycznym, o czasie trwania do 5 minut.
3. Jeden utwór dowolny o charakterze wirtuozowskim o czasie trwania do 8 minut (dozwolone są transkrypcje).

ETAP III
Jeden koncert z towarzyszeniem fortepianu do wyboru kandydata spośród następujących:
A. Cwojdziński – koncert;
T. Kassern – Koncert op.12;
S. Kussewicki – Koncert fis-moll op.3;
S. Poradowski – Koncert op.26;
D. Dragonetti – Koncert A-dur;
K. Dittersdorf – Koncert E-dur;
F. Hoffmeister – Koncert D-dur nr 1;
J. B. Vanhal – koncert E-dur