II Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy
im. Adama Bronisława Ciechańskiego
Poznań, 19-26 XI 1978


JURY

Honorowy Przewodniczący: Kazimierz Wiłkomirski
Przewodnicząca: Jadwiga Kaliszewska

Zdzisław Butor
Wiktor Gadziński
Paweł Głombik
Edward Krysta
Wenancjusz Kurzawa
Joachim Marczyński
Kazimierz Michalik
Józef Mikulski
Andrzej Orkisz
Zenon Płoszaj
Arnold Rezler
Roman Suchecki

LAUREACI

I nagroda: Marian Nowakowski
II nagroda: -
III nagroda: Leszek Kasprzak, Mirosław Czerniawski, Krzysztof Mróz

PROGRAM

ETAP I
1. S. B. Poradowski – jeden z trzech Kaprysów na kontrabas solo
lub E. Nanny – jeden Kaprys do wyboru ze zbioru 10 Kaprysów na kontrabas solo
2. H. Fryba – trzy części Suity w dawnym stylu na kontrabas solo, w tym dwie części obowiązkowe: Prelude i Allemande oraz jedna z części pozostałych do wyboru kandydata
3. D. Dagonetti – Andante i Rondo z towarzyszeniem fortepianu

ETAP II
1. Jedna z Sonat na kontrabas i fortepian do wyboru z następujących:
J. S. Bach – Sonata d-moll (gambowa)
J. A. Birkenstock
W. Gniot (nowa wersja)
F. Hertl
F. F. Haendel (oprac. Z. Śliwińskiego – wyd. PWM)
A. Misek
J. M. Śperger
N. Sprongl
2. Utwór o charakterze wirtuozowskim do wyboru z następujących:
G. Bottesini – Tarantela
G. Bottesini – Wariacje n. t. opery „Piękna młynarka”
R. Glier – Tarantela
E. Nanny – Tarantela
Utwór dowolny kompozytora XX wieku na kontrabas z towarzyszeniem fortepianu (wyłącznie z literatury oryginalnej na kontrabas) o czasie trwania 8-12 minut.

ETAP III
Jeden koncert z towarzyszeniem fortepianu do wyboru z następujących:
A. Cwojdziński;
S. B. Poradowski;
T. Kassern;
G. Bottesini – koncert h-moll nr 2 (trzyczęściowy);
D. Dittersdorf – Koncert E-dur;
S. Kussewicki;
J. B. Vanhal