IV Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy
im. Adama Bronisława Ciechańskiego
Poznań, 8-14 XI 1987


JURY

Honorowy Przewodniczący: Kazimierz Wiłkomirski
Przewodniczący: Kazimierz Michalik

Piotr Czerwiński
Wiktor Gadziński
Paweł Głombik
Witold Herman
Jadwiga Kaliszewska
Wenancjusz Kurzawa
Tadeusz Pelczar
Zenon Płoszaj
Stanisław Pokorski
Roman Suchecki

LAUREACI

I nagroda: Piotr Stefaniak
II nagroda: Sławomir Grenda
III nagroda: Bogusław Furtok


PROGRAM


ETAP I

1. H. Fryba – Preludium oraz Gawot I i II z Suity w dawnym stylu na kontrabas solo
lub J. S. Bach - Preludium i Bouree I i II z IV Suity wiolonczelowej (transkrypcje na kontrabas).
2. Jeden kaprys do wyboru z następujących:
V. Ćerny – Kaprysy,
E. Nanny – 10 Kaprysów,
S. B. Poradowski – 3 Kaprysy.
3. Jedna Sonata do wyboru z następujących:
J. S. Bach – Sonata g-moll (gambowa);
H. Eccles – Sonata g-moll;
J. E. Gaillard – Sonata F-dur;
G. F. Haendel – Sonata g-moll.


ETAP II

1. Jedna Sonata do wyboru z następujących:
R. Fuchs – Sonata,
W. Gniot – Sonata (nowa wersja);
F. Hertl – Sonata;
P. Hindemith – Sonata;
A. Misek – I Sonata op.5 lub II Sonata op.6.
2. Jeden utwór o charakterze lirycznym z następujących:
G. Bottesini – Melodia, Elegia; 
R. Glier – Preludium op.32 nr 1, intermezzo op.9 nr 1;
S. K ussewicki – „Chanson triste” op.2, lub inny utwór do wyboru kandydata.
3. Jeden utwór o charakterze wirtuozowskim z niżej podanych:
G. Bottesini – Tarantela lub Wariacje na tematy z opery G. Paisiella „La Molinara”; 
R. Glier – Tarantella;
E. Nanny – Tarantella,
L. Serventi – Largo i Scherzandol
J. F. Zbinden – Hommage a J. S. Bach luyb Divertissement op.10;
względnie inny utwór do wyboru kandydata.


ETAP III

Jeden z koncertów z towarzyszeniem fortepianu spośród następujących:
G. Bottesini – II Koncert h-moll,
A. Cwojdziński – Koncert;
C. D. vn Dittersdorf – Koncert E-dur nr 2;
Dragonetti – Koncert A-dur;
F. Hoffmeister – Koncert D-dur nr 1;
T. Kassern – Koncert op.12;
S. Kussewicki – Koncert fis-moll op.3;
S. B. Poradowski – Koncert op.26;
E. Turbin – Koncert;
J. B. Vanhal – Koncert E-dur.