Paweł GłombikPaweł Głombik w 2012 r.


Paweł Głombik
– (ur. 1939 r., zm. 14.02.2017 r.) absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. J. Drohomireckiego. Odbył także studia podyplomowe ‘Corso di Perfezionamento’ w Academia Santa Cecylia w Rzymie, pod kierunkiem prof. A. Baldovino.

W roku 1959 podjął pracę w Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia (obecnie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia), a od roku 1967 był w niej koncertmistrzem grupy wiolonczel. Z orkiestrą tą wziął udział w licznych koncertach krajowych i zagranicznych oraz dokonał wielu nagrań archiwalnych i płytowych, współpracując z wybitnymi solistami i mistrzami batuty. Jako kameralista był członkiem Kwartetu Smyczkowego im. G. Fitelberga, z którym otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kwartetów Smyczkowych im. Leo Weinera w Budapeszcie. Współtworzył także Trio Fortepianowe Polskiego Radia, które otrzymało I nagrodę w Konkursie Zespołów Kameralnych w Colmar (Francja). Trio dokonało wielu nagrań dla Polskiego Radia i firmy płytowej WIFON. Od 1992 roku związany był z zespołem wiolonczelowym Cantabile, złożonym z ośmiu wiolonczelistów NOSPR.

W 1968 roku został pracownikiem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, od 1999 roku na stanowisku profesora zwyczajnego. Był kierownikiem Katedry Kameralistyki tejże uczelni, pełnił także w niej funkcję Kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych.

Był wykładowcą na Międzynarodowych Kursach Muzycznych im. Z. Brzewskiego w Łańcucie i Letniej Akademii Muzycznej w Żaganiu. Uczestniczył w pracach jury konkursów krajowych i zagranicznych.

Jego uczniowie i studenci są laureatami wielu konkursów krajowych i zagranicznych.

W latach 1984, 2003 i 2004 otrzymał nagrody Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne.

W roku 2009 otrzymał order Gloria Artis drugiego stopnia.

[2017]