Dotychczas w serii B ukazały się:Henryk Wieniawski. Kompozytor – wirtuoz – pedagog


Tytuł: Henryk Wieniawski. Kompozytor – wirtuoz – pedagog
Seria: Dzieła Wszystkie Henryka Wieniawskiego, seria B
Wydawnictwo: Ars Nova na zlecenie Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego
Miejsce i data wydania: Poznań 1996
ISBN: 83-85409-55-6


Spis treści:

Henryk Wieniawski: kompozytor-wirtuoz-pedagog
Bibliografia
Przypisy
Kalendarium
Spis kompozycjiHenryk Wieniawski – kompozytor na tle wirtuozowskiej tradycji skrzypcowej XIX wieku


Tytuł: Henryk Wieniawski –  kompozytor na tle wirtuozowskiej tradycji skrzypcowej XIX wieku
Seria: Dzieła Wszystkie Henryka Wieniawskiego, seria B
Autorka: Renata Suchowiejko
Wydawnictwo: Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego 
Miejsce i data wydania: Poznań 2005
ISBN 83-923344-0-X

Spis treści:


Wstęp

 1. Stan badań
 2. Perspektywa metodologiczna


I. Muzyka skrzypcowa w kulturze muzycznej XIX wieku

 1. Muzyka jako "mowa uczuć" albo język retoryczny
 2. Wirtuozostwo skrzypcowe w XIX wieku 
 3. Francusko-belgijska szkoła skrzypcowa


II. Twórczość Henryka Wieniawskiego

 1. Wirtuoz i kompozytor
 2. Koncerty
 3. Wariacje
 4. Fantazje
 5. Polonezy
 6. Etiudy
 7. Pièces de salon


III. Konwencja stylistyczna i modus creandi

 1. Technika skrzypcowa a technika kompozytorska
 2. "Ostatni wirtuoz romantyzmu"


Bibliografia

Abstract

Indeks nazwisk


Henryk Wieniawski. Katalog tematyczny dzieł


Tytuł: Henryk Wieniawski. Katalog tematyczny dzieł
Seria: Dzieła Wszystkie Henryka Wieniawskiego, seria B
Autor: Andrzej Jazdon 
Wydawnictwo: Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego  
Miejsce i data wydania: Poznań 2009
Ilość stron: 144
ISBN: 978-83-923344-3-9

Pobierz książkę w formacie PDF >


Henryk Wieniawski – wirtuoz w świetle XIX-wiecznej prasy


Tytuł: Henryk Wieniawski –  wirtuoz w świetle XIX-wiecznej prasy
Seria: Dzieła Wszystkie Henryka Wieniawskiego, seria B
Autorka: Renata Suchowiejko
Wydawnictwo: Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego 
Miejsce i data wydania: Poznań 2011
Ilość stron: 452
ISBN 978-83-923344-5-3


Sztuka wykonawcza jest niezwykle ulotna, trwa tylko przez chwilę, gdy artysta jest na scenie i bardzo trudno poddaje się słownemu opisowi. W XIX-wiecznej prasie odnajdujemy zaledwie odblask artystycznych kreacji Wieniawskiego, delikatne ślady jego niezwykłego talentu. Warto jednak przyjrzeć im się z bliska, aby wydobyć z nich jak najwięcej szczegółów. Źródła prasowe pozwalają wyostrzyć pewne elementy tego obrazu i ukazać postać polskiego skrzypka w pełniejszym świetle. [...] W pierwszej książce o Wieniawskim moim celem było "wsłuchać się" w głos kompozytora, poprzez analizę jego utworów i kontekstu w jakim powstały. W niniejszej książce podążam w nico innym kierunku, skupiając się na jego działalności wykonawczej, głęboko zakorzenionej w realiach ówczesnego życia muzycznego. Oddaję jednak głos świadkom tamtych zdarzeń, towarzysząc im tylko dyskretnie i "wsłuchując się" uważnie w ich własną opowieść.

                                                                                                                                                                                                             ze Wstępu

Spis treści


Wstęp

 1. Prasa jako źródło wiedzy o Henryku Wieniawskim
 2. Uwagi o materiałach źródłowych i metodzie badawczej


I. Działalność koncertowa Henryka Wieniawskiego

 1. Kariera wirtuozowska
 2. Repertuar wykonawczy
 3. Współwykonawcy - pianiści i dyrygenci


II. Henryk Wieniawski w oczach swoich współczesnych

 1. Technika skrzypcowa
 2. Sztuka wykonawcza
 3. Porównania z innymi wirtuozami


III. Dossier de presse

 1. Francja
 2. Niemcy
 3. Holandia
 4. Wielka Brytania
 5. Polska
 6. Rosja
 7. Stany Zjednoczone
 8. Belgia
 9. Inne kraje: Austria, Węgry, Dania, Szwecja, Finlandia
 10. Nekrologi


Bibliografia
Abstract
Aneks
Indeks nazwisk