Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Henryk Wieniawski / Katalog Tematyczny Dzieł

   Henryk Wieniawski. Katalog Tematyczny Dzieł


                    Pobierz książkę w formacie PDF (5,63 MB)

Tytuł: Henryk Wieniawski. Katalog tematyczny dzieł

Seria: Dzieła Wszystkie Henryka Wieniawskiego, seria B

Autor: Andrzej Jazdon 

Wydawnictwo: Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego  

Miejsce i data wydania: Poznań 2009

ISBN 978-83-923344-3-9


SPIS TREŚCI:

Od autora 7

Renata Suchowiejko:
Henryk Wieniawski - między wykonawstwem a komponowaniem  17

Wykaz skrótów  23

Katalog 
I. Dzieła opusowane  27
II. Dzieła nieopusowane  113
III. Utwory zachowane w rękopisie 123
IV. Muzyczne dedykacje i wpisy do sztambuchów  127
V. Kadencje  135
VI. Utwory zaginione  137
VII. Zbiory, dzieła wszystkie  139

Bibliografia  141

A. Jazdon, Henryk Wieniawski.Thematic Catalogue of Works