Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Henryk Wieniawski / Kalendarium

Kalendarium
Henryk Wieniawski
1835-1880


1835-1842

Henryk Wieniawski – urodził się 10 lipca 1835 roku, o godzinie czwartej po południu, w Lublinie. Akt chrztu spisano 18 maja 1837 roku.

Ojciec, Tadeusz (ur. 11 III 1798, zm. 4 VI 1884) – magister filozofii, chirurgii i medycyny, pochodzenia żydowskiego; przyjmując chrzest (6 X 1828), przeszedł na katolicyzm.

Matka, Regina, z domu Wolff (ur. 1811, zm. 7 X 1884) – córka warszawskiego lekarza, Józefa, siostra pianisty i kompozytora, profesora Konserwatorium Paryskiego Edwarda Wolffa.

Rodzeni bracia:
Julian (1834-1912) – prozaik i komediopisarz (pseud. Jordan), działacz gospodarczy, pianista amator; Józef (1837-1912) – pianista, kompozytor, pedagog i działacz muzyczny; Aleksander (1837-1916) – utalentowany śpiewak, zaniechał kariery artystycznej dla służby administracyjnej; Adam (ur. 1838), Kajetan (ur. 1839) i Konrad (ur. 1840), zmarli w wieku niemowlęcym. Przyrodni brat z pierwszego małżeństwa Tadeusza Wieniawskiego z Ewą Lanckorońską (vel Feder), Tadeusz (ur. 1819, zm. 1887) – lekarz.

Naukę gry na skrzypcach rozpoczyna w piątym roku życia, w Lublinie. Pierwsi nauczyciele: Jan Hornziel, a następnie Stanisław Serwaczyński. - Dzieckiem uczestniczy w domowym muzykowaniu (kwartety J. Haydna, W. A. Mozarta, utwory Ch. A. Biota i Cremonta). W 1842 roku pierwszy występ publiczny w Lublinie (partia skrzypcowa w Kwartecie T. Haslingera).

1843-1847

 • VIII 1843 przesłuchanie w Warszawie przez czeskiego skrzypka wirtuoza Henryka Panofkę. Za jego radą Henryk udaje się jesienią na studia do Paryża.
 • 28 XI 1843 wpis na listę uczniów Konserwatorium Paryskiego w klasie prof. Josepha Lamberta Massarta. Przez pierwszy rok pozostaje pod opieką prof. J. Clavela.
 • 27 IV 1844 udział w pierwszym publicznym koncercie w Paryżu, w Sali Erarda.
 • 2 XII 1844 prof. Massart przenosi Henryka do swojej klasy specjalnej.
 • 28 VI 1846 w egzaminie konkursowym zdobywa pierwszą nagrodę i złoty medal, jako najmłodszy w historii uczelni jej absolwent.
 • 6 XII 1846 uroczyste wręczenie nagród i koncert laureatów, na który przyjeżdża z Lublina matka wraz z młodszym synem Józefem, rozpoczynającym w Paryskim Konserwatorium studia pianistyczne.
 • Przez dwa następne lata Henryk pozostaje w Paryżu, doskonaląc prywatnie sztukę gry skrzypcowej pod okiem profesora Massarta.
 • Uczestnictwo, wraz z bratem Józefem, w paryskich koncertach publicznych, m. in. 8 XI 1846 i 16 V 1847.

1848

 • 30 I „rodzinny” koncert w paryskiej Sali Saxa z udziałem brata Józefa i wuja, Edwarda Wolffa.
 • W końcu lutego wyjazd z Paryża na pierwsze tournée zagraniczne. 12 i 20 IV, 16 i 28 V oraz 9 VI koncerty w Petersburgu, w salach arystokratów, muzyków i melomanów.
 • Od czerwca do września podróże i koncerty w krajach nadbałtyckich (Helsinki, Reval, Dorpat, Mitawa, Ploen, Wilno).
 • W październiku przyjazd do Warszawy. Dwa koncerty (10 i 15 X) w Teatrze Wielkim. Występy w rodzinnym Lublinie (14 XI) i w Puławach.
 • W początkach grudnia wyjazd do Drezna na czteromiesięczny pobyt u seniora polskich skrzypków, Karola Lipińskiego, przeplatany koncertami.
 • 28 XII pierwszy koncert we Wrocławiu.

1849

 • 6 I kolejny koncert we Wrocławiu. Koncerty w Lipsku i Dreźnie(23 I). Wyjazd z listem polecającym Lipińskiego do Franza Liszta do Weimaru, udział w koncertach (5 i 7 II).
 • W marcu wyjazd, przez Berlin i Hamburg (koncert), do Paryża.
 • 11 IV podejmuje studia kompozycji w Konserwatorium Paryskim pod kierunkiem profesora Hipolita Colleta.
 • W lipcu studia pianistyczne, również studia kompozytorskie.

1850

 • Koncerty braci w Paryżu (m.in. 17 III w jedenastej Dzielnicy, 9 IV w sali Erarda, 19 V w sali Herza, 30 III w sali św. Cecylii, także w Towarzystwie Filharmonicznym).
 • 18 VI i 15 VII egzaminy kończące studia kompozytorskie braci.
 • Nadanie Henrykowi tytułu członka honorowego Towarzystwa Filharmonicznego oraz wielkiego medalu Cercle-des-Arts.
 • 9 IX przyjazd braci do Warszawy. Udział w spotkaniach w salonach warszawskich, połączonych z muzykowaniem.
 • 9 X występ Henryka i Józefa przed przebywającą w Warszawie carycą Rosji, w pałacu Łazienkowskich.
 • W listopadzie trzytygodniowy pobyt braci w Kaliszu i okolicy, koncerty.
 • 30 XI koncert Wieniawskich w Radomiu, 16 i 23 XII w sali Teatru Wielkiego w Warszawie.

1851-1852

 • 2 I 1851 pożegnalny koncert braci w sali Resursy Nowej w Warszawie, 5 I występ w Lublinie.
 • Koncertem 31 I w Kijowie rozpoczęcie wielkiego tournée Wieniawskich po Cesarstwie Rosyjskim, obejmującego prawie 200 koncertów w: Petersburgu, Moskwie, Helsinkach, Mitawie, Wilnie, Twerze, Charkowie, Odessie, Woroneżu, Tambowie, Kazaniu, Symbirsku, Saratowie, Penzie, Kursku, Tule, Połtawie, Kremieńczugu, Władimirze, Elizawetgradzie, Wozniesieńsku i innych miejscowościach. W większości miast dają po kilka koncertów, do niektórych wracają kilkakrotnie.

1853

 • W styczniu, po koncertach w Kijowie kończących wielkie tournée, bracia Wieniawscy wracają do Lublina. Krótki wypoczynek u rodziny, przygotowania do kolejnego tournée. W lutym 2 koncerty w salonie wuja braci, Maksymiliana Wolffa, w Warszawie.
 • 20 II wyjazd z Warszawy do Wiednia. 9 koncertów w dniach 3, 7, 13 (dwukrotnie), 16, 22 i 28 III oraz 3 i 5 IV. Na koncercie w wiedeńskiej Operze, 22 III, wśród słuchaczy jest cesarz Austrii z rodziną i dworem.
 • Po występach w Wiedniu 3 koncerty (13, 15 i 17 IV) w Krakowie, pobyt w Lispku – rozmowy z wydawcami i 23 IV poranek muzyczny.
 • Od kwietnia trzymiesięczny pobyt braci w Weimarze u Franza Liszta. Wspólny z Lisztem udział w koncertach publicznych i dworskich (m.in. 15 V i 6 VI), spotkania dyskusyjne w willi „Altenburg”; Józef pobiera u Liszta lekcje gry na fortepianie.
 • W lipcu koncerty w Karlovych Varach i Mariańskich Łaźniach (m.in. 25 VII), w sierpniu wystepy w Moskwie.
 • W sierpniu i wrześniu koncerty w uzdrowiskach niemieckich: Kissingen, Baden-Baden, Bad Homburg, Wiesbaden, Ems, Kreuznach oraz Spa, gdzie księżna Ernestyna Sachsen-Meiningen dekoruje Henryka Orderem Zasługi.
 • W październiku 5 koncertów w Akwizgranie, 27 tego miesiąca koncert w lipskim Gewandhausie, a 5 XI – w tamtejszym teatrze.
 • W końcu listopada bracia przyjeżdżają do Bawarii. Koncerty na dworze królewskim oraz w monachijskiej sali „Odeon” (5 i 17 XII), w Augsburgu (28 i 31 XII). Odznaczenie obu artystów przez arcyksięcia Maksymiliana Złotym Medalem Sztuk Pieknych.

1854

 • W początkach roku kontynuacja koncertów w Bawarii: w Norymberdze (11, 13 i 17 I), Ansbach (15 I) i Würzburgu. Także we Frankfurcie nad Menem.
 • W lutym przyjazd braci do Berlina na 16 koncertów: 2 na dworze królewskim (18 i 25 II), 4 w Königliches Schauspielhaus (19, 22 i 27 II oraz 4 IV), 6 w sali Teatru Krolla (1, 9, 13, 17, 21 i 23 III) oraz 1 w Operze Berlińskiej (11 IV). Koncert w Poczdamie (18 IV) i dla Fundacji Gustawa Adolfa (4 III).
 • Król Prus nadaje Henrykowi wielki złoty medal „Za zasługi dla nauki i sztuki”.
 • 3 koncerty (21, 22 i 23 IV) w Teatrze Miejskim w Poznaniu, 5 w Królewcu, trzykrotny występ w Gdańsku (m.in. 18 i 22 V), koncert w Elblągu (25 V) i Bydgoszczy (30 V).
 • 1 VI ponowny przyjazd na pięć tygodni do Poznania.
 • 8 koncertów w sali „Bazaru” (9, 11, 13 i 26 VI) oraz w Teatrze Miejskim (29 VI, 2 i 4 VII).
 • 8 i 11 VIII koncerty w Monachium, od sierpnia do października występy w Kissingen, Baden-Baden, Ostendzie, Würzburgu, 9 i 13 IX w Bad Homburgu, Heidelbergu.
 • W listopadzie 5 koncertów we Frankfurcie nad Menem, koncerty w Kolonii. W końcu grudnia przyjazd, na zaproszenie dyrektora Konserwatorium François’a Josepha Fétisa, do Brukseli.

1855

 • 7 I pierwszy koncert w sali Brukselskiego Konserwatorium, 11, 15 i 26 I oraz 1 II kolejne w Brukseli, w salach Teatru Królewskiego oraz Kółka Artystycznego i Literackiego, a także w Antwerpii.
 • W lutym koncerty w Hamburgu (m.in. 10 i 20 II), Hanowerze (24 II) i Bremie (27 II).
 • Wiosną wizyta w Paryżu, w czerwcu przyjazd do Galicji, koncert w rodzinnym Lublinie (19 VI). Wyjazd na koncerty w Kijowie. Podjęcie decyzji o artystycznym rozstaniu się braci.
 • W sierpniu - samodzielne już – koncerty Henryka w Monachium, przyjazd na leczenie do Szczawna-Zdroju (przy okazji 2 występy w uzdrowisku). 30 VIII i 1 IX koncerty we Wrocławiu, 30 IX w Lispku (Gewandhaus), 6 XI w Bremie, seria koncertów w Kolonii (m.in. 20 XI, 8, 9 i 22 XII).

1856

 • Od stycznia do marca koncerty w Brukseli (m.in. 24 I, 25 II, 4 i 12 III), Gandawie (21 II) i Antwerpii (5 III).
 • Koncertem 14 III w Amsterdamie rozpoczyna wieloletnie, bardzo bliskie związki z Holandią. W Amsterdamie występuje 19, 24, 26, 28 i 29 III, 4 IV, 11 V. W Hadze koncertuje 1, 8, 11, 13, 14, 15 i 30 IV oraz 12, 21 i 24 V, w Utrechcie 15 III, Dordrechcie 9 IV, Delft, 10 IV, w Rotterdamie pięciokrotnie w marcu, w Arnhem 14 IV, Lejdzie 1 V, a także w Bredzie i w innych miastach Holandii.
 • 13 V król Holandii Wilhelm III odznacza artystę Krzyżem Kawalerskim Orderu Korony Dębowej.
 • W maju przebywa kilka dni w Londynie, w czerwcu daje koncerty w Belgii (m.in. 17 VI w Spa), w lipcu – w Królewcu, w ostatnich miesiącach lata w Bad Homburgu (2 IX), Wiesbaden i innych uzdrowiskach.
 • W listopadzie wraca do Holandii, koncerty w Amsterdamie (26 XI oraz 13 i 20 XII), Hadze (27 XI, 5 i 28 XII), Utrechcie (3 i 24 XII), Dordrechcie (22 XII).
 • 3 XI gra w Antwerpii, a 10 XII w Brukseli.

1857

 • Do marca kontynuacja występów w Holandii: Amsterdam (9 i 14 I, 2, 13 i 20 II), Haga (8 i 21 I, 18 II i 4 III), Utrecht (10 i 24 I, 25 II i 18 III), Rotterdam (5 I), Dordrecht (6 I), Hertogenbosch (17 II i 15 III), Arnhem (12 i 15 II oraz 15 III), Zutphen (16 I), Deventer (17 I i 15 III), Lejda (3 I), Nijmegen (22 I i 17 III), Groningen (21 i 28 II), Leeuwarden (24 i 27 II), Zwolle (4 III), a także Haarlem, Breda, Nesek i inne miasta.
 • 10 II i 23 III koncerty w Antwerpii.
 • W kwietniu seria koncertów w Galicji, razem z bratem Józefem: we Lwowie (16, 18, 20, 23, 25, 29 IV i 4 V) oraz w Krakowie (15, 17 i 19 V), po czym znów się rozstają.
 • Koncerty Henryka w Kaliszu, na przełomie maja i czerwca 4 koncerty w Królewcu. 13 VI rozpoczyna trzytygodniowy pobyt w Poznaniu z 5 koncertami w sali „Bazaru” i Teatru Miejskiego (24, 27 i 28 VI oraz 2 i 3 VII).
 • 7 VII przyjeżdża na leczenie do Szczawna-Zdroju, dwukrotne występy dla kuracjuszy.
 • W sierpniu wypoczywa i koncertuje na południu Francji: w Marsylii i Bordeaux, a następnie gra w Baden-Baden (4 i 11 IX) i innych uzdrowiskach.
 • W ostatnich trzech miesiącach roku odbywa tournée wspólnie z włoskimi artystami: śpiewaczką Fiorentini i kontrabasistą G. Bottesinim, a w części również z bratem Józefem. Koncerty we Frankfurcie nad Menem (9 X), w Berlinie (22, 25, 27, 29, 30 i 31 XI), Hamburgu, Wrocławiu (12, 14 i 15 XI), w miastach holenderskich: Dordrechcie (18 XI i 30 XII), Amsterdamie (12 i 19 XII), Utrechcie (10 XII) i Hadze (16, 19 i 23 XII).
 • 21 X uczestniczy w uroczystościach z okazji urodzin F. Liszta w Weimarze.

1858

 • W styczniu i lutym kolejne koncerty w Holandii, m.in.: Haga (6 I), Rotterdam (7 I), Zwolle (16 I), Groningen (18 i 22 I), Leeuwarden (20 I), Deventer (27 I), Nijmegen (29 I), Hertogenbosch (2 II), Breda (12 II), Arnhem.
 • W marcu koncerty w Belgii: w Namur, Liége (10 III), Antwerpii (13 III), Brukseli (10 IV) oraz w innych miastach, w kwietniu i maju w Paryżu (8, 16, 18, 24 i 25 IV, 4 i 6 V), a także wspólnie z Antonim Rubinsteinem.
 • Tradycyjnie letnie koncerty w uzdrowiskach, m.in. w Baden-Baden (1 i 6 VII), Wiesbaden (2 VIII) i Ostendzie (1 IX). Podczas koncertu w Weisbaden, obecny wśród słuchaczy król Holandii Wilhelm III dekoruje Wieniawskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Korony Dębowej.
 • 15 i 20 X koncerty w Dreźnie.
 • W końcu października przybywa do Londynu na zaproszenie kompozytora, dyrygenta i organizatora dorocznego cyklu koncertów w Królewskim Teatrze Liceum, Louisa Antoine’a Julliena. Od 1 X do 18 XII udział w 40 koncertach tego cyklu.
 • W ostatnich dniach grudnia koncerty, z grupą artystów Julliena, w miastach Wielkiej Brytanii: Manchesterze, Brighton, a także w Dublinie i Belfaście w Irlandii.

1859

 • W styczniu kontynuacja koncertów grupy Julliena: Glasgow, Edynburg, Liverpool, Birmingham.
 • 14 II inauguruje przy pierwszym pulpicie nowy cykl koncertów kameralnych Monady Popular Concerts (Poniedziałkowe Koncerty Popularne). Uczestnictwo w kolejnych koncertach tego cyklu: 7, 14, 21 i 28 III, 18 i 25 IV, 14 i 28 XI.
 • Udział, wspólnie z H. W. Ernstem, J. Joachimem i A. Piattim, w koncertach kameralnych Beethoven Quartet Society.
 • Udział w cyklu koncertów kameralnych The Musical Union (17 i 31 V, 28 VI), występów w Teatrze Drury Lane (26 i 29 XI, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 XII) oraz w koncertach filharmonicznych (11 IV) i licznych „koncertach prywatnych” (m.in. 14, 19 i 29 IV, 23 V, 1 VI, 4 i 6 VII), 8 IV gra w Manchesterze.
 • W kwietniu poznaje siostrzenicę angielskiego kompozytora i pianisty George’a Osborne’a, swoją przyszłą żonę – Izabelę Hampton (ur. 21 VI 1840 , zm. 1924).
 • Latem krótki wypoczynek w Paryżu, koncerty w uzdrowiskach: Baden-Baden (31 VII), Wiesbaden, Ems, Ostendzie (1 IX) i Bad Homburgu, a także w Boulogne-sur-Mer.
 • We wrześniu ponowny przyjazd do Wielkiej Brytanii – koncerty w Dover, Brighton, Oksfordzie i Londynie.
 • W grudniu występy w Holandii: w Amsterdamie (14, 17 i 19 XII), Zaandam (21 XII), Hadze (23 XII).

1860

 • Kontynuacja koncertów w Holandii i Belgii: w Amsterdamie (4 I), Arnhem (3 i 20 I), Deventer (17 I), Utrechcie (21 I) i Zwolle (23 I) oraz w Brukseli (m.in. 7 I).
 • Na przełomie stycznia i lutego pobyt w Bordeaux: 29 I koncert w sali Franklina, 31 I i 2 II w Teatrze Wielkim.
 • Krótki pobyt w Paryżu i Brukseli, pod koniec marca przyjazd do Petersburga, 14 i 17 IV koncerty w tamtejszym Teatrze Wielkim. 18 I podpisanie trzyletniego kontraktu za stanowisko solisty Dworu i Teatrów Dworskich. 13 V rozpoczyna urlop.
 • 18, 21 i 25 V daje koncerty w Wilnie, 29 tego miesiąca przyjeżdża do Warszawy. 3 VI występuje z pierwszym koncertem w salach Redutowych, 8, 12, 15 i 22 VI w Teatrze Wielkim. 20 VI udział w koncercie na rzecz powołania w Warszawie Instytutu Muzycznego, występy prywatne dla zaprzyjaźnionych artystów.
 • W lipcu przyjazd do Paryża. 8 VIII w kościele św. Andrzeja zaślubia Izabelę Hampton, po czym krótkie wizyty u rodziców obojga, w Londynie i Lublinie.
 • W połowie września podejmuje obowiązki kontraktowe w Petersburgu. Nawiązuje także współpracę z Rosyjskim Towarzystwem Muzycznym. Udział w koncertach Towarzystwa (1, 3, 7, 22 i 23 XII).

1861

 • Od stycznia do maja realizacja zobowiązań kontraktowych.
 • Udział w obowiązkowych spektaklach operowych i baletowych z partiami solowymi, w koncertach dworskich. 28 III własny koncert w Teatrze Wielkim, w połowie marca 2 podobne w Teatrze Wielkim w Moskwie, udział w koncertach kameralnych założonego przez siebie Kwartetu Rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego oraz spotkaniach towarzyskich, odgrywających doniosłą rolę w życiu muzycznym Petersburga.
 • 13 V rozpoczyna urlop. Wraz z Mikołajem Rubinsteinem (bratem Antoniego) przybywa na koncerty do Londynu. Udział w Monady Popular Concerts (3, 10 i 24 VI oraz 1 VII), w koncertach The Musical Union (4 i 18 VI oraz 2 VII), w koncercie filharmonicznym (17 VI), a także w innych (5, 7, 20, 21 i 28 VI oraz 3 VII).
 • Przerywa londyńskie koncerty, spiesząc do Petersburga na urodziny pierworodnego syna, Henryka (ur. 6 VII861, zm. 30 I 1863).
 • We wrześniu wznawia obowiązki kontraktowe w Petersburgu.

1862

 • 4, 11, 18 i 25 II cykl koncertów kameralnych Kwartetu Rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego. 13, 15 i 23 III udział w koncertach dworskich. 23, 24 i 27 IV występy w moskiewskim Teatrze Wielkim.
 • W pierwszej części urlopu pobyt w Paryżu, 9 V koncert w Hotelu Lambert na rzecz zamieszkałych w Paryżu, będących w potrzebie Polaków. Po powrocie do Rosji, w sierpniu koncerty na prowincji (m.in. Niżnyj Nowogrod i Saratow).
 • We wrześniu otwarcie pierwszego, kierowanego przez Antoniego Rubinsteina, Konserwatorium Petersburskiego, przy współpracy Wieniawskiego w kształtowaniu założeń organizacyjnych i programowych uczelni. Zostaje członkiem Rady Pedagogicznej oraz profesorem klasie skrzypiec i kameralistyki.
 • W grudniu inauguracja kolejnego cyklu koncertów kameralnych Kwartetu RTM (4, 11, 19 i 25 XII).

1863

 • Obowiązki kontraktowe i pedagogiczne w Konserwatorium. Koncerty, m.in. 4 III w Petersburgu i 25 III w Moskwie, a udziałem Ryszarda Wagnera jako dyrygenta. Dalsze występy w Petersburgu (15 i 29 III oraz 2 IV).
 • 7 IV podpisanie drugiego kontraktu na kolejne trzy lata.
 • 13 IV rozpoczyna przyspieszony urlop. Koncerty w Holandii: Utrecht (22 IV), Amsterdam (25 IV oraz 3 i 5 V), Lejda (28 IV), Haga (29 IV), Arnhem (1 V), Alkmaar (5 V) i Rotterdam.
 • 21, 26, 29 V i 2 VI koncerty w Kopenhadze.
 • 5 VI przychodzi na świat drugi syn, Juliusz (zmarł w latach dwudziestych XX wieku).
 • 18, 22 i 25 VI koncerty w Sztokholmie, występ w Göteborgu.
 • Latem występy we Liége (7 VII), Wiesbaden (31 VII), razem z bratem Józefem w Spa (1 i 8 VIX) oraz w innych uzdrowiskach.
 • We wrześniu podejmuje zwyczajną działalność kontraktową w Petersburgu, 27 XII rozpoczyna cykl koncertów kameralnych Kwartetu RTM.

1864

 • 3, 17 i 24 I kolejne koncerty kameralne Kwartetu RTM, 31 I rozpoczęcie ich nowego cyklu. 14 II koncert własny w Teatrze Wielkim w Petersburgu, 25 i 29 III oraz 4 i 7 IV takie same koncerty w moskiewskim Teatrze Wielkim.
 • 17 IV wręczenie Wieniawskiemu zakupionego ze składek petersburskich melomanów daru – skrzypiec Stradivariusa z 1717 roku.
 • Początek urlopu w Londynie: udział w koncertach Monday Popular Concerts (16, 23 i 30 V, 6 i 13 VI oraz 4 VII), The Musical Union (17 V i 14 VI), filharmonicznym (13 V) oraz prywatnych (17 V, 20 i 21 VI).
 • W lipcu odwiedziny u przyjaciół w Paryżu, następnie koncerty w Wiesbaden, Baden-Baden, Kreuznach, Ems, Bad Homburgu, Schlangenbadzie.
 • We wrześniu powrót do obowiązków kontraktowych i pedagogicznych w Petersburgu.
 • 27 XI, 4, 11 i 18 XII koncerty kameralne Kwartetu RTM, ostatni z udziałem brata Józefa. Udział w innych koncertach (30 X, 1 i 8 XII).

1865

 • Powtarzający się rytm obowiązków koncertowych, działalności pedagogicznej, koncertów RTM. W połowie marca dwa koncerty własne w Teatrze Wielkim w Moskwie, z udziałem brata Józefa.
 • Urlop rozpoczyna w maju, koncertami w Rydze i miastach Kurlandii.
 • 4 VI przychodzi za świat pierwsza córka, Izabela (zm. 1939).
 • Krótki pobyt w Paryżu i Londynie, koncerty w uzdrowiskach niemieckich, m.in. 26 VI w Kreuznach, wspólnie z Klarą Schumann i Wilhelminą Szarawary, a 10 VII z Alfredem Jaellem.
 • Od 2 do 12 IX występy na codziennych Koncertach Promenadowych Convent Garden, z udziałem Carlotty Patti, Marii Krebs i Giovanniego Bottesiniego.
 • Egzaminy w Konserwatorium Petersburskim. Pierwsi absolwenci klasy skrzypiec Wieniawskiego, zasłużeniu dla rosyjskiej kultury muzycznej: Dymitr Panow, Konstanty Pusziłow, Wasyl Salin.
 • 19 i 26 XI oaz 3, 10 i 17 XII poranki kameralne Kwartetu RTM.

1866

 • Zajęcia kontraktowe przerywa wyjazd, 1 II, na koncert w Bukareszcie. Koncerty w Petersburgu (28 II, 4, 12, 18 i 23 III) oraz w Moskwie (21 III).
 • W kwietniu wznowienie kontraktu na dalsze trzy lata, z wydłużonym do pięciu miesięcy urlopem oraz wyższym uposażeniem.
 • W maju pobyt w Londynie. Koncerty The Musical Union (22 i 29 V, 5 i 26 VI), Monday Popular Concerts (4 i 18 VI oraz 2 VII), liczne koncerty prywatne (m.in. 21, 22 i 23 VI).
 • Pobyt w Paryżu, po czym powrót do Londynu na cykl 18 Koncertów Promenadowych Covent Garden, 6-25 VIII.
 • We wrześniu koncerty w Baden-Baden i Ems, w październiku wznowienie obowiązków w Petersburgu. Udział w 5 koncertach Kwartetu RTM i koncertach Towarzystwa.

1867

 • Na specjalne zaproszenie z Paryża rozpoczyna wcześniej 25 III, doroczny urlop. Wraz z mężem opuszcza Petersburg żona Izabela z dwojgiem dzieci, z trudem znosząca rosyjski klimat. Na ponad dwa lata zatrzymuje się u rodziców w Londynie.
 • Henryk, zanim dotrze nad Sekwanę, koncertuje w kwietniu w Skandynawii – w Sztokholmie i Oslo.
 • 19 i 21 IV występuje w Paryżu na koncercie Konserwatorium, następnie udaje się do Bordeaux: 27 IV występuje w koncercie symfonicznym, 30 IV oraz 1, 4 i 6 V w koncertach kameralnych.
 • W maju koncertuje w Belgii i Holandii: 11 i 27 V w Brukseli, 14 i 21 w Zwolle, 17 V w Arnhem, 18 V w Nijmegen, 20 V w Utrechcie, a także w Amsterdamie i Hadze.
 • W początku czerwca kilkudniowy pobyt w Londynie: 3 VI koncert prywatny, nazajutrz w The Musical Union. Wraca do Paryża na koncerty w Teatrze Włoskim (11 VI) i Teatrze Lirycznym (17 VI).
 • W lipcu i sierpniu tradycyjne koncerty w uzdrowiskach, m.in. w Ems (5, 15 i 17 VII) i Ostendzie.
 • W końcu sierpnia ponowny miesięczny pobyt w Londynie i uczestnictwo w koncertach Convent Garden. 10 X gra w sali Gewandhaus w Lipsku, po czym z opóźnieniem wraca do petersburskich obowiązków. Umniejszaja się one o jedna dziedzinę: wraz z Antonim Rubinsteinem składa rezygnację ze stanowisk w Konserwatorium. W listopadzie i grudniu 5 koncertów kameralnych kwartetu RTM.

1868

 • 19 I, 13 i 16 II udział w koncertach w petersburskiej sali Zgromadzenia Szlachty, w lutym 4 poranki kameralne Kwartetu RTM.
 • 6 III występuje jako dyrygent – jedyny to znany wypadek udziału w koncercie w takiej roli. 17 III gra w Teatrze Wielkim w Petersburgu, następnie w Moskwie.
 • Początek urlopu to koncerty w Rosji: w Woroneżu, Charkowie i Odessie. Na Krymie groźny atak choroby uszu przerywa tournée.
 • 12 IX opuszcza Rosję.

1869

 • 4, 6 i 20 II koncertuje w Bukareszcie, wczesnym latem w Londynie i Konstantynopolu (na dworze sułtana).
 • Upływa termin kontraktu. Od września 1868 brak w Petersburgu jakichkolwiek wiadomości od artysty. Nie występuje o przedłużenie kontraktu, nie składa też rezygnacji. Ministerstwo Dworu, wbrew wnioskom dyrekcji Teatrów, zaleca wstrzymanie się z rozwiązaniem kontraktu.
 • 27 IX, po półtorarocznej nieobecności, Wieniawski wraca do Petersburga, podpisuje antydatowany kontrakt na kolejne trzy lata, na jeszcze korzystniejszych niż poprzednie warunkach.
 • W październiku prowadzi nowy cykl koncertów kameralnych RTM (9, 16, 23 i 30 X), w grudniu rozpoczyna kolejny (5 i 19 XII).
 • 12 XII otrzymuje dodatkowy urlop na koncerty w Kiszyniowie.
 • 14 XII gra w koncercie symfonicznym RTM.
 • W listopadzie wraca z Londynu do Petersburga żona Izabela z dziećmi.

1870

 • 8 I kończy, rozpoczęty w grudniu, cykl koncertów kameralnych.
 • 18 I narodziny córki Eweliny.
 • Zagwarantowane kontraktem koncerty własne w Petersburgu (5 III) i w Moskwie (12 IV).
 • W połowie kwietnia wyjazd do Warszawy. 26 IV i 10 V koncerty w Teatrze Wielkim, 17 V w sali Resursy Obywatelskiej, ostatni z udziałem Józefa i słynnej aktorki Heleny Modrzejewskiej.
 • 19 V koncert w sali kasyna w Kopenhadze; wśród słuchaczy królowa Danii. 24 i 30 V oraz 3 VI kolejne koncerty w Kopenhadze. Król Danii Christian IX nadaje Wieniawskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Daneborga.
 • 9 VI koncert w Göteborgu, 15, 17 i 21 VI w Sztokholmie. Odznaczenie przez króla Szwedów i Norwegów, Karola XV, Orderem Wazów. Sztokholmska Akademia Sztuk Pięknych nadaje artyście członkowstwo honorowe.
 • We wrześniu, wraz z żoną Izabelą, która towarzyszy Wieniawskiemu w skandynawskim tournée, przyjeżdża do Mariańskich Łaźni. Niedomagania Izabeli opóźniają powrót do Petersburga, który następuje w końcu września.
 • 11, 18 i 25 XII koncerty Kwartetu RTM w Petersburgu.

1871

 • W Nowy Rok rodzina powiększa się o bliźnięta. Jedno z nich umiera niemowlęciem, córka Regina umiera pół roku później.
 • 28 I koncert w Petersburgu, po czym, w ramach dodatkowego trzytygodniowego urlopu, koncertuje w Helsinkach (24 i 25 I oraz 2 II). Zapowiedziany na 4 II koncert w Wyborgu z powodu choroby artysty zostaje odwołany, podobnie jak przewidziany w końcu lutego koncert filharmoniczny w Wiedniu.
 • W marcu koncertuje w Rydze i Rewalu, a następnie w miastach rosyjskich: Twerze, Woroneżu, Saratowie i Penzie. W tym ostatnim kolejny poważny atak choroby.
 • Przez wiele miesięcy brak w Petersburgu wieści od artysty, po upływie urlopu nie podejmuje swoich obowiązków. Kroniki Tbilisi i Stawropolu odnotowują w tym czasie jego koncerty w tych miastach, a w grudniu kilkakrotnie wystąpił w Odessie.

1872

 • 20 I występuje z koncertem w Kijowie. Dopiero w kwietniu, po przeszło rocznej nieobecności i milczeniu, wraca do Petersburga i, przy pobłażaniu władz dworskich, dyrekcja Teatrów odnawia po raz czwarty kontrakt na trzy lata.
 • 14 IV daje koncert w Petersburgu i kilka dni później, 23 IV, rozpoczyna kolejny, dodatkowy dwutygodniowy urlop. Przyjeżdża do Warszawy na zapowiedziany już, wspólny z bratem Józefem, koncert. Skutkiem awantury u namiestnika cara, hr. F. Berga, zostaje wydalony z Warszawy, a koncert odwołany.
 • Po opuszczeniu Warszawy koncertuje w Karlovych Varach, zatrzymuje się w nadreńskich uzdrowiskach, daje koncert w Schlangenbadzie, w Londynie zapewnia byt rodzinie i, dołączywszy do przygotowanej wcześniej przez impresaria Maurycego Graua ekipy, z Antonim Rubinsteinem, opuszcza 31 VIII statkiem „Kuba” port w Liverpoolu.
 • 12 IX statek zawija do portu w Nowym Jorku. Koncertami 23, 25, 27 i 28 IX w tej metropolii rozpoczyna wielkie, ośmiomiesięczne tournée, obejmujące 215 koncertów w ponad 60 miastach wschodnich stanów USA i Kanadzie. Dają koncerty w Brooklynie (1 i 7 X, 11 XI, 31 XII), Nowym Jorku (2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 24, 25 i 26 X, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 XI), Newark (8 X), Providence (14 X i 23 XII), w Bostonie (15, 16, 17, 18 i 19 X, 25, 26, 27 i 28 XII), Springfield (21 X). Hartfort (22 X i 24 XII), New Haven (23 X), Filadelfii (28, 29, 30 X i 7, 8, 9 XI), Baltimore (31 X, 1 i 2 XI), w Waszyngtonie (4 i 5 XI), Wilmington (6 XI), Albany (18 XI), Troy (19 XI), Justice (20 XI), Syracuse (21 XI), Elmira (22 XI), Rochester (23 XI), Buffalo (25 XI i 21 XII), Cleveland (26 i 27 XI), Columbus (28 XI), Dayton (29 XI), w Chicago (2-7 XII), Cincinnati (9-12 XII), Louisville (13 i 14 XII), Indianapolis (16 XII), Fort Wayne (17 XII), Detroit (18 i 19 XII), Toronto (20 XII) i Bridgeport (30 XII).

1873

 • Kontynuacja amerykańskiego tournée, koncerty w Nowym Jorku (2, 3, 4, 8, 9, 11 i 13 I, 31 III, 1, 2, 3, 19, 24 i 25 IV, 12, 14, 16, 17, 19, 20 i 22 V), Albany (6 I i 28 IV), Syracuse (7 I), Newark (8 I i 18 IV), Filadelfii (14 i 15 I), Pittsburgu (16 i 17 I, 25 i 26 III), Steubenville (18 I), Indianapolis (20 I), Terre Haute (21 I), St. Louis (22, 23, 24 i 25 I, 17 i 18 II), Mobile (27 i 28 I), New Orleans (29 I - 8 II), Memphis (10 i 11 II), Nashville (12 i 13 II), Evansville (14 II), Springfield (19 II i 7 V), Bloomington (20 II), Chicago (21, 22 i 23 II, 17, 18 i 19 III), Peoria (24 II), Quincy (25 II), Burlington (26 II i 22 IV), Jacksonville (27 II), Lafayette (28 II), Frankfurt (3 III), Cincinnati (4, 20, 21and 22 III), Cleveland (5 III i 30 IV), Midville (6 III), Teitesville (7 III), Toledo (10 III), Detroit (11 III), Grand Rapids (12 III), Kalamazoo (13 III), Milwaukee (1 4 and 15 III), Columbus (24 III), Harrisburg (27 III), Baltimore (28 III i 17 IV), w Waszyngtonie (29 III, 14, 15 i 16 IV), Brooklynie (2 IV i 13 V), Filadelfii (3, 4 i 5 IV), New Haven (7 IV), Farmington (8 IV), Hatrford (9 IV), Wooster (10 IV), Boston (11, 12, 13 IV, 9, 18 i 23 V), Montreal (21 IV), Troy (23 IV), Buffalo (29 IV), Dayton (1 V), Akron (2 V), Erie (3 V), Toronto (5 V), Hamilton (6 V) and Portland (8 V).
 • Rubinstein nie wytrzymuje psychicznie i fizycznie drakońskich trudów tournée i wraca do Europy. Wieniawski pozostaje jeszcze jeden rok za Oceanem. W lipcu, po koncertach w Chicago, udaje sie do zachodnich Stanów. Daje dwie serie koncertów w San Fransisco, występuje w Meksyku.

1874

 • W lutym wraca do Nowego Jorku na kilka pożegnalnych koncertów. W drodze powrotnej do Europy daje koncerty w Hawanie na Kubie.
 • W sierpniu uczestniczy w koncertach Covent Garden i wieczorach muzyki klasycznej w Londynie.
 • We wrześniu daje koncerty w Holandii: w Rotterdamie (14 i 29 IX), Hadze (16 IX), Amsterdamie (24 IX, 1, 3 i 29 X), Arnhem (2 X), Groningen (4 i 16 X), Leeuwarden (13 X), Zwolle (14 i 17 X), Dordrechcie (21 X), Lejdzie (30 X), Middelburgu (3 XI), Hertogenbosch (4 XI) i Maastricht (5 XI). Na zaproszenie króla Holandii Wilhelma III przebywa kilka dni w jego letniej rezydencji w Loo, zostaje przez niego odznaczony Orderem Złotego Lwa.
 • W listopadzie koncertuje w Londynie, 19 XI w Manchesterze, gra także w Liverpoolu i Dublinie.
 • 1 XII przyjeżdża do Brukseli celem sfinalizowania zaproszenia dyrektora Konserwatorium, François’a Auguste’a Gevaerta, do objęcia profesury.
 • 6, 10, 12, 23 i 27 XII uczestniczy w koncertach w Brukseli. Tamtejsze Stowarzyszenie Artystów Muzyków przyznaje mu „Złoty Smyczek”.
 • 28 XII obejmuje stanowisko profesora klasy skrzypiec i zespołów kameralnych Konserwatorium Brukselskiego.

1875

 • Pracę pedagogiczną łączy z licznymi koncertami. 18, 28 i 30 I gra w Brukseli, 20 I w Brugge, 1 II w Lille, 17 II w Mons, 20 II w Liège. W marcu, kwietniu i maju ponowne koncerty w Brukseli.
 • Częste wyjazdy z Brukseli na koncerty w Paryżu (3, 10 i 17 I, 3, 4, 5 i 14 II, 16 i 17 III). 12 I gra w Kolonii.
 • W początkach maja jest ponownie gościem króla Holandii w Loo, 6 V daje koncert przed królem wspólnie z F. Lisztem.
 • Latem koncertuje w Londynie: 5 VII występuje w koncercie symfonicznym, 6 VIII w Covent Garden. Występuje także w Spa (9 VII), Gandawie (26 VII) i Ostendzie.
 • 14 IX daje koncert w Manchesterze, 22 X w Kassel, 17 XI w Hadze, 5 i 9 XII w Brukseli, 22 XII w Amsterdamie, 30 XII w Barmen (obecnie Wuppertal).
 • 9 XII inauguruje w Brukseli nowy cykl koncertów kameralnych Union Instrumentale, zorganizowany wspólnie z kolegą z Konserwatorium, Louisem Brassinem.
 • Otrzymuje przyznany przez cara Rosji Order św. Anny.

1876

 • Kontynuacja zajęć pedagogicznych i podróży koncertowych. Koncerty w Hamburgu (7 I), Magdeburgu, Warszawie (12, 14 i 16 I – razem z bratem Józefem), Frankfurcie nad Menem (21 I), Hanowerze (22 I), Bremie (1 II), w Güstrow i Szwerinie.
 • 27 I, 6 i 11 II koncerty w Brukseli.
 • Nadanie przez króla Belgii Orderu Leopolda.
 • W lutym koncerty w Holandii: Arnhem (14 II), Dordrecht (15 II), Haga (16 II), Rotterdam (17 II), Amsterdam (21 II) i Utrecht (22 II).
 • 19 I koncert w Antwerpii, 27 I, 6, 11, 26 i 27 II, 2, 7, 9 i 21 III oraz 20 IV w Brukseli. 27 II, 5 i 28 III oraz 23 IV – kolejne koncerty w Paryżu.
 • W maju pobyt w Londynie, koncerty m.in. 17, 20 i 29 V.
 • 31 VII egzaminy konkursowe w Konserwatorium Brukselskim. Mimo częstej absencji Wieniawskiego w Brukseli, sukcesy jego wychowanków. I nagrodę z wielkim wyróżnieniem otrzymuje, odkryty przez Wieniawskiego w USA, 14-letni Leopold Lichtenberg. Nagrodzeni także inni jego uczniowie.
 • W sierpniu koncert w Bologne-sur-Mer, jesienią pobyt w Wielkiej Brytanii – koncerty w Manchesterze (20 X) i Londynie. W Londynie znaczna niedyspozycja zdrowotna, w prasie pojawiają się nawet informacje o śmierci artysty. Wkrótce wznawia jednak koncerty: 28 XI w Londynie, 11 XI ponownie w Manchesterze.
 • Występuje do dyrektora Konserwatorium Brukselskiego o roczny urlop celem poratowania zdrowia i… sytuacji materialnej.
 • Rozpoczyna liczne podróże koncertowe. 16 XI uczestniczy w koncercie Gewandhausu w Lipsku, 25, 26 i 29 XI gra w Wiedniu. Zapowiedziany na 3 XII koncert w Pradze oraz dalsze – w Wiedniu, Grazu, Budapeszcie i Bratysławie – odwołuje z powodu nawrotu choroby. Po powrocie do sił, 26 XII daje koncert w Pradze.

1877

 • W styczniu koncertuje na przemian w Pradze (9, 28 i 31 I) oraz w Wiedniu (17, 22 i 26 I).
 • W lutym pojawia się w Galicji. Daje 7 koncertów we Lwowie (5, 7, 9, 10, 12, 14 i 17 II) oraz w Krakowie (18 i 23 II). Występuje w Stanisławowie, Tarnowie, Bukowinie i Czerniowcach.
 • 25 II uczestniczy w spotkaniu muzycznym u F. Liszta w Budapeszcie, 27 II i 2 III daje tam koncerty. 6 III gra w Bratysławie, po czym rozpoczyna pierwsze w tym roku tournée skandynawskie.
 • 10 i 14 II, a następnie 13 IV gra w Kopenhadze, 13 III i 12 IV w Lund, 17, 19, 22, 25 i 26 III, 1, 2, 3 i 5 IV w Sztokholmie, 20 i 21 III oraz 4 IV w Uppsali, 27 III w Norköping, 28 III w Linköping, 7 IV w Göteborgu, 9 IV w Jönköping.
 • 19 i 23 IV ponownie występuje w Budapeszcie, 21 IV koncertuje w Losonc (Lučenec), 24 IV w Bratysławie, a w końcu kwietnia w Siedmiogrodzie (Oradea – 25 IV, Gyula – 27 IV, Arad – 28 IV, Temesvár – 29 IV)
 • 10 i 13 V koncertuje w Kopenhadze (Teatr Królewski). Rozpoczyna tournée w południowej Rosji (Penza, Symbirsk, Charków i Woroneż).
 • W lipcu powraca do Skandynawii, daje koncerty w Sztokholmie, Lysekil i Strömstad; ponadto 3 i 6 VIII w Kopenhadze.
 • W końcu sierpnia dociera do Szwajcarii. 27 VIII i 5 IX gra w Genewie, 6 i 13 IX w Lozannie. Daje także dwa koncerty w Montreux. Henryk Wieniawski, mimo starań Dyrektora Gevaert'a, nie wraca do pracy w Konserwatorium w Brukseli. 27 IX, Król Belgii Leopold II podpisuje dekret zatwierdzający jego rezygnację.
 • W październiku następuje seria koncertów w Niemczech (Baden-Baden – 2 X, Hamburg – 9 X, Frankfurt nad Menem – 12 X, Wiesbaden 15 X, Lipsk 18 X).
 • Tournée skandynawskie z grupą impresaria Ullmana (Kopenhaga – 22, 23, 25 i 27 X; Sztokholm – 30 X, 1, 3, 4, 11 i 13 XI; Uppsala – 2 XI, także Oslo przed powrotem do Kopenhagi – 16 i 17 XI).
 • W listopadzie i grudniu z tą samą grupą artystów występuje w Hamburgu, Koblencji, Lubece, Kilonii (20 XI), Kolonii (21 XI), Hanowerze (23 XI), Berlinie (26 XI), Dreźnie (27 XI i 4 XII), Wrocławiu (29 XI i 1 XII), Frankfurcie n. Menem (8 XII), Stuttgarcie (10 XII), Mannheim (11 XII) i Karlsruhe (12 XII).

1878

 • W styczniu Wieniawski daje koncerty z C. Saint-Saënsem w Schwerinie. Występuje również w Hadze (2 i 7 I), 's–Hertogenbosch (10 I), Haarlemie (12 I), Amsterdamie (14 I), Groningen (15 I), Deventer (16 I), Leeuwarden (17 I), Zwolle (19 I), Nijmegen (21 I) oraz Dordrecht (22 I).
 • W lutym daje koncerty w Londynie: 4 i 12 II (Monday Popular Concerts); 9 i 16 II (Crystal Palace). Występuje również 26 II. Krótki pobyt w Petersburgu (wspólny występ z Pablo Sarasatem w salonie w. księcia Konstantego).
 • W marcu odwiedza Francję, koncertuje w Lyonie 10 i 24 III.
 • W czerwcu – kolejna wizyta w Londynie (koncerty filharmoniczne – 12 i 29 VI; 21 VI – Steinway Hall; 22 VI – St. James' Hall.
 • 4 IX koncert w Ostendzie; 9 IX i 2 X koncerty w Baden-Baden.
 • 14 i 27 IX bierze udział w serii koncertów muzyki rosyjskiej organizowanym przez Nikołaja Rubinsteina w Trocadéro w Paryżu.
 • 11, 13, 14, 17 i 19 XI daje koncerty w Teatrze Krolla w Berlinie.
 • W listopadzie i grudniu wystąpił w Poznaniu (23 XI i 10 XII), następnie w Toruniu (25 XI), Gdańsku (27XI), Królewcu (5 XII), Wilnie (16 XII) i Mińsku (23 XII).
 • 25 grudnia przyjeżdża do Moskwy na zaproszenie Nikołaja Rubinsteina. Pomimo cierpienia spowodowanego złym stanem zdrowia (choroba serca) koncertuje 27 i 29 XI.

1879

 • 3 stycznia Henryk Wieniawski daje swój ostatni koncert w Moskwie. Mimo bolesnej choroby nie przerywa występów. Jedzie z krótką wizytą do Petersburga, koncertuje w Helsinkach (18 I) oraz Wyborgu (22 I).
 • Od lutego do lipca, koncerty w południowej Rosji, w miastach Kursk, Orzeł, Saratów, Kijów (20 II), Odessa (21 i 23 II), Charków, Taganrog, Nowe Czerkasy, Nikołajew, Hersen, Kiszyniów (26 IV), Tbilisi, przeplatane ciężkimi atakami serca.
 • W październiku Wieniawski podejmuje ostatnią nieudaną próbę powrotu do działalności artystycznej.
 • 2 XII zostaje umieszczony w bardzo ciężkim stanie, bez środków do życia, w Szpitalu Maryjskim.

1880

 • 8 stycznia przyjaciele kompozytora w Petersburgu organizują koncert na rzecz chorego artysty. Koncert o tym samym charakterze organizują moskiewscy przyjaciele. 26 lutego przewieziony ze szpitala do domu Nadieżdy von Meck na bulwarze Rożdiestwieńskim, zostaje otoczony staranną opieką przyjaciół i lekarzy.
 • Henryk Wieniawski umiera 31 marca o godz. 8 wieczorem.
 • 3 kwietnia mszą żałobną w kościele francuskim Moskwa żegna zmarłego.
 • 7 kwietnia o godz. 11 rozpoczynają się w kościele św. Krzyża w Warszawie uroczystości żałobne. Na miejsce ostatniego spoczynku odprowadza artystę czterdziestotysięczny tłum mieszkańców Warszawy. Na jego grobie na Powązkach przyjaciele postawili w 1885 roku skromny pomnik, na którym wyryto słowa: Cieniom śp. Henryka Wieniawskiego, przedwcześnie dla sztuki zgasłego artysty skrzypka.