Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Towarzystwo Muzyczne / Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w witrynie internetowej www.wieniawski.pl


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika, celach reklamowych i statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdej chwili mogą Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. 

_________________________________

Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13. Ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ulicy Świętosławskiej 7.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia zaproszenia na wydarzenia  organizowane przez Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. 

Podstawa prawną przetwarzania danych jest:

a) Państwa zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO, w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane są przetwarzane bezpośrednio;
b) prawnie uzasadniony interes Administratora danych tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO, w sytuacji pozyskiwania danych przez Administratora z oficjalnych stron internetowych publicznie dostępnych.

Odbiorcą  danych są wyłącznie pracownicy Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu zajmujący się organizacją i obsługą organizowanych wydarzeń.

Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu nie przekazuje Państwa danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, bądź wniesienia sprzeciwu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, w przypadku kiedy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy osoba zakwestionuje prawidłowość przetwarzania danych lub przetworzenie jest niezgodne z prawem, a osoba sprzeciwia się usunięcia danych. Także wówczas, kiedy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.


Ponadto możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Was danych i dodatkowo osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie opiera się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednak uniemożliwi to przesłanie Państwu zaproszenia na kolejne wydarzenia organizowane przez Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. 

_________________________________

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies na fanpage'u Wieniawski Society 

Administratorem danych osobowych pozostawionych na fanpage'u na Facebooku (www.facebook.com/pg/HenrykWieniawski) jest Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, ul. Świętosławska 7 (dalej jako „Administrator” lub „Towarzystwo”). Dane osobowe zbierane są przez Towarzystwo w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów jakim jest promocja Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako „RODO”). Jednocześnie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody polegającej na dobrowolnym pozostawieniu danych osobowych na stronie fanpage'u – art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Administratora danych osobowych oraz podmioty, którym dane te zostaną powierzone na podstawie pisemnej umowy, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, telekomunikacyjne, drukarskie.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest:

⦁ na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
⦁ do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów – z poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub do ich usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowych niezgodnie z postanowieniami RODO.

_________________________________

Newsletter:


Newsletter w wersji polskiej (zapisz się)
Newsletter w wersji angielskiej (zapisz się!)


Wyrażam zgodę na cykliczne przesyłanie przez Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu newsletteru, z informacją o wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej. Udzielającemu zgodę przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich poprawiania. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna pod adresem strony internetowej: https://wieniawski.pl/polityka_prywatnosci.html. 

___________

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Newsletterze

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ulicy Świętosławskiej 7.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia informacji o wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu w ramach przesyłanych cyklicznie newsletterów. 
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej jest:
  a) Państwa zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO, w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane są przetwarzane;
  b) prawnie uzasadniony interes Administratora danych tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO,  w postaci ewentualnej obrony przed roszczeniami.
 4. Odbiorcą danych są wyłącznie pracownicy Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu zajmujący się organizacją i obsługą organizowanych wydarzeń.
 5. Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu nie przekazuje Państwa danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, bądź wniesienia sprzeciwu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  c) żądania usunięcia danych,
  d) żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy osoba zakwestionuje prawidłowość przetwarzania danych lub przetworzenie jest niezgodne z prawem, a osoba sprzeciwia się usunięcia danych. Także wówczas, kiedy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Ponadto możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Was danych i dodatkowo osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.
 9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie opiera się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednak uniemożliwi to przesłanie Państwu zaproszenia na kolejne wydarzenia organizowane przez Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowych niezgodnie z postanowieniami RODO.

______________________________________