Plan edycji


Dotychczas w serii A ukazały się następujące tomy1:

Tom 3

op. 4
1re Polonaise Brillante pour le violon avec accompagnement de piano 

                      

Redaktorki tomu:
Irena Poniatowska - wydanie źródłowe
Jadwiga Kaliszewska - opracowanie wykonawcze

Wydawnictwo:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
1. Ars Nova; 2. Polskie Wydawnictwo Muzyczne     

Miejsce i data publikacji: 1. Poznań 2000; 2. Poznań-Kraków 2014

Tom 4

op. 21 
2me Polonaise Brillante pour le violon avec accompagnement de piano 

                       

Redaktorzy tomu:                       
Zofia Chechlińska - wydanie źródłowe
Zenon Płoszaj - opracowanie wykonawcze

Wydawnictwo:                                                                                        
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego                              
1. Ars Nova; 2. Polskie Wydawnictwo Muzyczne                                                                                          

Miejsce i data publikacji: 1. Poznań 1996; 2. Poznań-Kraków 2011

Tom 4a

op. 21 
2me Polonaise Brillante pour le violon avec accompagnement d'orchestre    

                           

Redaktorzy tomu:                       
Zofia Chechlińska - wydanie źródłowe
Zenon Płoszaj - opracowanie wykonawcze

Wydawnictwo:                                                                                                                                           
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego                                           
1. Ars Nova; 2. Polskie Wydawnictwo Muzyczne                                                                                                              

Miejsce i data publikacji: 1. Poznań 1996; 2. Poznań-Kraków 2012   

Tom 5

op. 17
Légende pour le violon avec accompagnement de piano 

Redaktorzy tomu:
Zofia Chechlińska - wydanie źródłowo-krytyczne
Piotr Janowski - konsultacja wykonawcza partii skrzypiec

Wydawnictwo:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce i data publikacji: Poznań-Kraków 2006

Tom 5a

op. 17
Légende pour le violon avec accompagnement d'orchestre 

Redaktorzy tomu:
Zofia Chechlińska - wydanie źródłowo-krytyczne
Piotr Janowski - konsultacja wykonawcza partii skrzypiec

Wydawnictwo:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce i data publikacji: Poznań-Kraków 2008

Tom 6

op. 10
L'École moderne. Études-Caprices pour le violon seul

Redaktorzy tomu:
Zofia Chechlińska - wydanie źródłowo-krytyczne
Dieter Gutknecht - wydanie źródłowo-krytyczne
Piotr Janowski - konsultacja wykonawcza partii skrzypiec

Wydawnictwo:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce i data publikacji: Poznań-Kraków 2006

Tom 7

op. 18
Études-Caprices pour le violon avec accompagnement d'un second violon

Redaktorzy tomu:
Zofia Chechlińska - wydanie źródłowo-krytyczne
Dieter Gutknecht - wydanie źródłowo-krytyczne
Piotr Janowski - konsultacja wykonawcza partii skrzypiec

Wydawnictwo:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce i data publikacji: Poznań-Kraków 2007

Tom 9

op. 11
Le Carnaval Russe pour le violon avec accompagnement de piano

Redaktorzy tomu:
Renata Suchowiejko - wydanie źródłowo-krytyczne
Detlef Hahn - konsultacja wykonawcza partii skrzypiec

Wydawnictwo:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce i data publikacji: Poznań-Kraków 2009

Tom 15

op. 7
Capriccio-Valse pour violon avec accompagnement de piano

Redaktorzy tomu:
Magdalena Chylińska - wydanie źródłowo-krytyczne
Zofia Chechlińska - opieka naukowa
Piotr Janowski - konsultacja wykonawcza partii skrzypiec

Wydawnictwo:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce i data publikacji: Poznań-Kraków 2008

Tom 17

op. 9
Romance sans paroles et rondo
élégant pour violon avec accompagnement de piano

Redaktorzy tomu:
Magdalena Chylińska - wydanie źródłowo-krytyczne
Zofia Chechlińska - opieka naukowa
Piotr Janowski - konsultacja wykonawcza partii skrzypiec

Wydawnictwo:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce i data publikacji: Poznań-Kraków 2008

Tom 8

op. 20
Fantaisie brillante sur des motifs de l'opera "Faust" de Gounod par le violon avec accompagnement de piano

Redaktorzy tomu:
Zofia Chechlińska - wydanie źródłowo-krytyczne
Detlef Hahn - konsultacja wykonawcza partii skrzypiec

Wydawnictwo:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce i data publikacji: Poznań-Kraków 2010

Tom 8a

op. 20
Fantaisie brillante sur des motifs de l'opera "Faust" de Gounod par le violon avec accompagnement d'orchestre

Redaktorzy tomu:
Zofia Chechlińska - wydanie źródłowo-krytyczne
Detlef Hahn - konsultacja wykonawcza partii skrzypiec

Wydawnictwo:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce i data publikacji: Poznań-Kraków 2011

Tom 20

op. 16
Scherzo-Tarantelle pour violon avec accompagnement de piano

Redaktorzy tomu:
Magdalena Chylińska - wydanie źródłowo-krytyczne
Zofia Chechlińska - opieka naukowa
Bartosz Bryła - konsultacja wykonawcza partii skrzypiec

Wydawnictwo:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce i data publikacji: Poznań-Kraków 2011

Tom 12

op. 3
Souvenir de Posen pour violon avec accompagnement de piano

Redaktorzy tomu:
Magdalena Chylińska - wydanie źródłowo-krytyczne
Zofia Chechlińska - opieka naukowa
Roman Lasocki - konsultacja wykonawcza partii skrzypiec

Wydawnictwo:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce i data publikacji: Poznań-Kraków 2012

Tom 2

op. 22
Second Concerto pour le violon avec accompagnement d'orchestre

Redaktorzy tomu:
Renata Suchowiejko - wydanie źródłowo-krytyczne
Jarosław Żołnierczyk - konsultacja wykonawcza partii skrzypiec

Wydawnictwo:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce i data publikacji: Poznań-Kraków 2013

Tom 14

op. 6
Souvenir de Moscou pour le violon avec accompagnement de piano

Redaktorzy tomu:
Renata Suchowiejko - wydanie źródłowo-krytyczne
Jarosław Żołnierczyk - konsultacja wykonawcza partii skrzypiec

Wydawnictwo: 
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce i data publikacji: Poznań-Kraków 2014

Tom 14a

op. 6
Souvenir de Moscou pour le violon avec accompagnement d'orchestre

Redaktorzy tomu:
Renata Suchowiejko - wydanie źródłowo-krytyczne
Jarosław Żołnierczyk - konsultacja wykonawcza partii skrzypiec

Wydawnictwo: 
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce i data publikacji: Poznań-Kraków 2014

Tom 2a

op. 22
Second Concerto pour le violon avec accompagnement de piano

Redaktorzy tomu:
Renata Suchowiejko - wydanie źródłowo-krytyczne
Jarosław Żołnierczyk - konsultacja wykonawcza partii skrzypiec

Wydawnictwo:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce i data publikacji: Poznań-Kraków 2014


Tom 18

op. 12
Deux mazourkas de salon 

Redaktorzy tomu:
Zofia Chechlińska - wydanie źródłowo-krytyczne
Jarosław Żołnierczyk - konsultacja wykonawcza partii skrzypiec

Wydawnictwo: 
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce i data publikacji: Poznań-Kraków 2015


Tom 21

op. 19 
Deux mazourkas caractéristiques 

Redaktorzy tomu:
Zofia Chechlińska - wydanie źródłowo-krytyczne
Jarosław Żołnierczyk - konsultacja wykonawcza partii skrzypiec

Wydawnictwo: 
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce i data publikacji: Poznań-Kraków 2015

Tom 23

op. 24
Fantaisie orientale pour violon avec accompagnement de piano

Redaktorzy tomu:
Piotr Wilk - wydanie źródłowo krytyczne
Jarosław Żołnierczyk - konsultacja wykonawcza partii skrzypiec
Andrzej Tatarski - konsultacja wykonawcza partii fortepianu 

Wydawnictwo:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce i data publikacji: Poznań-Kraków 2019

Tom 25

nieopusowane
Rêverie pour l’alto avec accompagnement de piano

Redaktorzy tomu:
Alina Mądry - wydanie źródłowo krytyczne 
Lech Bałaban - konsultacja wykonawcza partii altówki
Andrzej Tatarski - konsultacja wykonawcza partii fortepianu

Wydawnictwo:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Miejsce i data publikacji: Poznań-Kraków 2022----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
Mimo, że twórczość kompozytorska Henryka Wieniawskiego nie jest obfita, znaczne luki w wiedzy o niej, trudny dostęp do wielu kompozycji i w dalszym ciągu słabo zaawansowane badania jego spuścizny wymuszają wydawanie poszczególnych tomów nie w takiej kolejności, jaka jest założona ogólnym planem edycji DWHW. Drugą przyczyną priorytetowego wydawania jednych kompozycji przed innymi jest ich przydatność w praktyce artystycznej i pedagogicznej.