Plan edycji Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego

      (na skrzypce i fortepian, o ile nie zaznaczono inaczej – wg numeracji tomów)Kompozycje opusowane1


1.   Premier grand concerto Fa diese mineur / I Koncert skrzypcowy fis-moll op. 142

2.   Second Concerto Ré mineur / II Koncert skrzypcowy d-moll op. 222

3.   Polonaise brillante Ré majeur / D-dur op. 4

3a. Polonaise brillante Ré majeur / D-dur op. 42

4.   2e grande polonaise de concert / II Wielki polonez koncertowy op. 21

4a. 2e grande polonaise de concert / II Wielki polonez koncertowy op. 212

5.    Légende / Legenda op. 17

5a.  Légende / Legenda op. 172

6.    L'École moderne. Études-Caprices pour violon seul / Etiudy-Kaprysy na skrzypce solo op. 103

7.    Études-Caprices pour violon avec accompagnement d'un second violon /
        Etiudy-Kaprysy na skrzypce z towarzyszeniem drugich skrzypiec op. 18

8.    Fantaisie brillante sur des motifs de l'opera "Faust" de Gounod /
        na motywach z opery "Faust" Gounoda op. 20

8a.  Fantaisie brillante sur des motifs de l'opera "Faust" de Gounod /
         na motywach z opery "Faust" Gounoda op. 20

9.     Le Carnaval Russe op. 11

10.   Grand caprice fantastique op. 1

11.   Allegro de sonate op. 24

12.   Souvenir de Posen op. 3

13.   Adagio élégiaque op. 5

14.   Souvenir de Moscou op. 6

14a. Souvenir de Moscou op. 62

15.   Capriccio-Valse op. 7

16.   Grand duo polonais op. 85

17.   Romance sans paroles et Rondo élégant op. 9

18.   Deux mazourkas de salon / Dwa mazurki salonowe op. 12
         nr 1: La Champêtre / Sielanka, nr 2: Chanson polonaise / Pieśń polska

19.   Theme original varié / Wariacje na temat własny op. 15

19a. Theme original varié / Wariacje na temat własny op. 152

20.   Scherzo-Tarantelle op. 16

21.   Deux mazourkas caractéristiques / Dwa mazurki charakterystyczne op. 19
         nr 1: Obertas, nr 2: Le Ménetrier / Dudziarz

22.   Gigue op. 23

23.   Fantaisie orientale op. 24


Kompozycje bez numeracji opusowej oraz transkrypcja dokonana przez Henryka Wieniawskiego6


24.   Kujawiak

25.   Rêverie pour alto et piano / na altówkę i fortepian

26.   Rozumiem, pieśń do słów Dionizego Minasowicza na głos i fortepian

27.   Romans Antoniego Rubinsteina pt. Noc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  Fantaisie pastorale op. 13 (zaginiona).
2  Wersja na skrzypce i orkiestrę – partytura.
3  Tom obejmuje również Les Arpeges, Variations sur L'Hymne Austrichien / Wariacje na temat hymnu austriackiego.
4  Kompozycja napisana wspólnie z Józefem Wieniawskim.
5  Kompozycja napisana wspólnie z Józefem Wieniawskim, u którego w spisie utworów figuruje jako op. 5.
6  W miarę odnajdywania źródeł kolejnych kompozycji plan edycji zostanie powiększony o następne tomy.