Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Towarzystwo Muzyczne / Działalność Wydawnicza / Rada Naukowo-Wydawnicza DWHW

Rada Naukowo-Wydawnicza
Dzieł Wszystkich Henryka WieniawskiegoRada Naukowo-Wydawnicza patronuje i organizuje wszelkie prace i działania badawcze oraz wydawnicze w ramach wieloletniego projektu: Dzieła Wszystkie Henryka Wieniawskiego. Celem prac Rady jest przygotowanie i wydanie wszystkich kompozycji Henryka Wieniawskiego w formie źródłowej (urtekstowej) we współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym.

Rada Naukowo-Wydawnicza Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego (2017 – )

Alina Mądry - przewodnicząca
Tomasz Baranowski
Szymon Paczkowski
Vasiliki Papadopoulou
Magdalena Walter-Mazur
Piotr Wilk
Jarosław Żołnierczyk


Pierwsze posiedzenie Rady Naukowo-Wydawniczej w ww. składzie odbyło się 2 marca 2017 roku.

Alina Mądry - przewodnicząca Rady Naukowo-Wydawniczej DWHW Tomasz Baranowski Szymon Paczkowski Vasiliki Papadopoulou Magda Walter-Mazur Piotr Wilk Jarosław Żołnierczyk