Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Towarzystwo Muzyczne / Działalność Wydawnicza / Wydawnictwa książkowe / Henryk Wieniawski - kompozytor na tle wirtuozowskiej tradycji skrzypcowej XIX wieku

Henryk Wieniawski – kompozytor na tle wirtuozowskiej tradycji skrzypcowej XIX wieku


Tytuł: Henryk Wieniawski –  kompozytor na tle wirtuozowskiej tradycji skrzypcowej XIX wieku
Seria: Dzieła Wszystkie Henryka Wieniawskiego, seria B
Autorka: Renata Suchowiejko
Wydawnictwo: Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego 
Miejsce i data wydania: Poznań 2005
Ilość stron: 298
ISBN 83-923344-0-X


Utwory Wieniawskiego rodziły się spontanicznie, niekiedy w dosyć przypadkowych okolicznościach. Były odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie, wyrosły z ducha epoki. Trzeba więc spojrzeć na nie poprzez pryzmat tamtych czasów, uwalniając jednocześnie od całej "mitologii", jaka na nich ciąży. Życie Wieniawskiego tak mocno obrosło legendą, że znacznie przysłoniła ona jego twórcze dokonania. Jednakże z gruntu fałszywy byłby obraz jego życia, zatrzymujący się na poziomie mniej lub bardziej żartobliwej anegdoty. Nie uwzględnia on bowiem twórczego trudu, jaki wydał dzieło będące wspaniałym świadectwem jego wrażliwości muzycznej i talentu kompozytorskiego. Umęczony ciągłą wędrówką wirtuoz, nieco znudzony swymi obowiązkami pedagog i niepoprawny hazardzista, był człowiekiem wielkiej pracy, której przeoczyć nie wolno. Żywym śladem tego twórczego trudu jest jego muzyka. Trzeba się w nią "wsłuchać" i odczytać na nowo.

                                                                                                                                                                                                               ze Wstępu


Spis treści


Wstęp

 1. Stan badań
 2. Perspektywa metodologiczna


I. Muzyka skrzypcowa w kulturze muzycznej XIX wieku

 1. Muzyka jako "mowa uczuć" albo język retoryczny
 2. Wirtuozostwo skrzypcowe w XIX wieku 
 3. Francusko-belgijska szkoła skrzypcowa


II. Twórczość Henryka Wieniawskiego

 1. Wirtuoz i kompozytor
 2. Koncerty
 3. Wariacje
 4. Fantazje
 5. Polonezy
 6. Etiudy
 7. Pièces de salon


III. Konwencja stylistyczna i modus creandi

 1. Technika skrzypcowa a technika kompozytorska
 2. "Ostatni wirtuoz romantyzmu"


Bibliografia

Abstract

Indeks nazwisk


UWAGA:

W siedzibie Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu dostępna jest również druga książka Renaty Suchowiejko pt. Henryk Wieniawski - wirtuoz w świetle XIX-wiecznej prasy, opublikowana w październiku 2011 roku.