PROCEDURY DOSTARCZANIA INSTRUMENTÓW NA KONKURS


1. Termin dostarczenia instrumentów na Konkurs:

Instrumenty należy przesłać od 14 marca do 8 kwietnia 2016 r. lub bezpośrednio dostarczyć przez zaufaną osobę do siedziby Konkursu – Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu do dnia 16 kwietnia 2016 r. (sobota), do godz. 15.00.

Adres siedziby Konkursu:

13. Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Muzeum Instrumentów Muzycznych
Stary Rynek 45, 61-772 Poznań

2. Dostarczanie zgłoszonych na konkurs instrumentów i ich odbiór po konkursie leży po stronie zgłaszających i odbywa się na ich koszt.  Odbiór instrumentów będzie możliwy od 23 maja 2016 roku, tj. po zamknięciu wystawy pokonkursowej w Muzeum Narodowym.

3. Organizatorzy konkursu nie pośredniczą w dostarczaniu instrumentów zgłoszonych na konkurs i ich odsyłaniu po konkursie.

4. Po zakończeniu konkursu instrumenty będzie można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej na piśmie przez właściciela instrumentu lub też za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej (odbiór zleca i opłaca zgłaszający).

5. Instrumenty pochodzące z krajów spoza Unii Europejskiej muszą posiadać dokument odprawy czasowej – karnet ATA i/lub inne wymagane w 2016 roku przez służbę celną dokumenty uprawniające do ich wwozu i wywozu z Polski.

6. Sposoby dostarczania instrumentów do Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu:     

1) Przesyłka

- przesyłka kurierska /paczka + futerał/
- przesyłka pocztowa /paczka + futerał/

W celu usprawnienia odbioru nadawanych na Konkurs instrumentów organizatorzy proszą o powiadomienie Biura Konkursu (najpóźniej dzień przed wysyłką, email: violinmaker@wieniawski.pl) o miejscu i terminie nadania przesyłki, ilości nadanych instrumentów oraz rodzaju przesyłki.

2) Dostarczenie przez zaufaną osobę do siedziby Konkursu /futerał/:

7. Warunki przyjmowania instrumentów przez Organizatorów Konkursu:

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00,  lub po wcześniejszym bezpośrednim uzgodnieniu z pracownikami Muzeum Instrumentów Muzycznych, obsługującymi Konkurs (minimum dzień przed planowanym terminem dostarczenia skrzypiec na Konkurs):

Kontakt:

Patryk Frankowski – Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu
p.frankowski@mnp.art.pl

Olga Lisiecka - Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu
olga.lisiecka@mnp.art.pl
tel. kom. 667 793 761

Magdalena Wiśniewska – Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
tel. 61 852 26 42 wew. 20, tel. kom. 603 255 272
violinmaker@wieniawski.pl 

8.  Tryb przyjmowania instrumentów:

1) osoby upoważnione: Patryk Frankowski (mąż zaufania) – osoba rejestrująca przesyłkę, oraz lutnicy-konserwatorzy Muzeum Instrumentów Muzycznych (Piotr Cieślak, Mirosław Baran)

Przesyłkę z instrumentem rozpakowuje się w obecności Patryka Frankowskiego – męża zaufania dokonującego rejestracji, Magdaleny Wiśniewskiej – przedstawiciela Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego oraz lutników-konserwatorów, sprawdzających stan zachowania skrzypiec po transporcie.

2) przyjęcie instrumentu zostanie potwierdzone odpowiednim wpisem do rejestru

3) w razie uszkodzenia instrumentu, w oparciu o pisemną zgodę właściciela załączoną do koperty „A”, lutnik-konserwator dokonuje stosownej naprawy

9. Przechowywanie instrumentów:

1) Zamknięte koperty "A" z godłem właściciela deponowane są w sejfie, do którego klucz ma wyłącznie Pan Patryk Frankowski  – mąż zaufania ze strony Muzeum Instrumentów Muzycznych

2) Instrumenty, do momentu montażu na stelażach konkursowych, przechowywane są w osobnym, zabezpieczonym stosownymi systemami, pomieszczeniu

10. Umieszczenie na ekspozycji:

1) Na dwa tygodnie przed Konkursem instrumenty umieszczone zostają na stelażach konkursowych wg właściwej numeracji, celem ustabilizowania stroju i warunków mikroklimatycznych

2) Od tego momentu następuje stała kontrola stroju instrumentu i jego stanu zachowania (ustawienie podstawka, duszy, kołków i lakieru) i bezpieczeństwa


Procedury odbioru instrumentów po Konkursie


1. Odbiór instrumentów po 13. Międzynarodowym Konkursie Lutniczym im. Henryka Wieniawskiego będzie możliwy w następujący sposób:

1) Instrumenty , które nie weszły do II etapu Konkursu – w sobotę 14. maja w godzinach 10.00-12.00 w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu (St. Rynek 45), po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu tego faktu z pracownikiem Muzeum Instrumentów Muzycznych:

Olga Lisiecka
olga.lisiecka@mnp.art.pl
tel. kom. 667 793 761

lub od 23 do 31 maja 2016 roku, w Muzeum Narodowym w Poznaniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.

2) Instrumenty zakwalifikowane do II i III etapu – po zakończeniu wystawy pokonkursowej tj. od  23 do 31 maja 2016 roku, w Muzeum Instrumentów Muzycznych (St. Rynek 45) od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00,  lub po wcześniejszym bezpośrednim uzgodnieniu z pracownikiem Muzeum Instrumentów Muzycznych:

Olga Lisiecka
olga.lisiecka@mnp.art.pl
tel. kom. 667 793 761

Uwaga: Nie jest możliwy inny termin ani procedura odbierania instrumentów po Konkursie.