VI Międzynarodowy Konkurs Lutniczy
im. Henryka Wieniawskiego
Poznań, 9-19 V 1981 r.


Lutnicy z 15 państw nadesłali do oceny 156 instrumentów; z Bułgarii (3), Czechosłowacji (12), Francji (1), Holandii (2), Japonii (11), Jugosławii (1), Kanady (1), NRD (9), Norwegii (2), Polski (69), RFN (3), Szwajcarii (1), USA (1), Włoch (5) i ZSRR (35).

W składzie jury znajdowali się: skrzypkowie Jadwiga Kaliszewska i Zenon Płoszaj — Polska oraz Aleksander Muradow — ZSRR, a także lutnicy: Józef Bartoszek — Polska, Mieczysław Bielański — Polska, Antonio Capela — Portugalia, Gio Batta Morassi — Włochy, Rene Quenoil — Francja, Vladimir Pilar — Czechosłowacja, Eckart Richter — NRD, Karl Roy — RFN (wiceprzewodniczący).

Przeczytaj o VI Konkursie (PDF, 372 KB) >  

źródło: R. Połczyński, Da Capo. 75 lat Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego


JURY

Włodzimierz Kamiński (przewodniczący)

Jadwiga Kaliszewska – Polska
Zenon Płoszaj – Polska
Aleksander Muradow – ZSRR

Lutnicy:
Józef Bartoszek – Polska
Mieczysław Bielański – Polska
Antonio Capela – Portugalia
Gio Batta Morassi – Włochy
René Quenoil – Francja
Vladimir Pilař – Czechosłowacja
Eckart Richter – NRD
Karl Roy – RFN (wiceprzewodniczący)


LAUREACI

I nagroda: Ivano Coratti – Włochy
II nagroda: Nadia Mantovani – Włochy
III nagroda: Jaromir Joo
IV nagroda: Anatolij Koczergin – ZSRR, Jochen Voigt – NRD
V nagroda: Tetsuo Matsuda – Japonia, Paul Wiessmeyer – Kanada