I Międzynarodowy Konkurs Lutniczy
im. Henryka Wieniawskiego
Poznań, 1-11 XI 1957 r.


Na Konkurs nadesłano 131 instrumentów z 16 państw: Belgii, Brazylii, Chińskiej Republiki Ludowej, Czechosłowacji, Francji, Holandii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Niemieckiej Republiki Federalnej, Norwegii, Polski, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i ZSRR. Dwuetapową rywalizację poprzedziła wstępna ocena, podczas której wyeliminowano 58 instrumentów nie odpowiadających warunkom regulaminu (np. imitujących stare dzieła lutników, o ekscentrycznych kształtach, lub zbudowanych z innego materiału niż drewno).

W I etapie jurorzy indywidualnie oceniali 73 instrumenty; lutnicy — ich wartość lutniczą, a skrzypkowie — walory użytkowe i artystyczne. W II etapie znalazło się 27 skrzypiec, które poddano trzykrotnym publicznym próbom dźwiękowym. Specjalnie dobrane utwory grali wirtuozi: Mieczysław Giżelski, Igor Iwanow i Edward Statkiewicz.

Przeczytaj o I Konkursie (PDF, 280 KB) >  

źródło: R. Połczyński, Da Capo. 75 lat Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego


JURY

Zdzisław Jahnke (przewodniczący)

Skrzypkowie:
Galina Barinowa – ZSRR
Irena Dubiska – Polska
Istvan Lakatos – Rumunia
Eugenia Umińska – Polska
Tadeusz Wroński – Polska (sekretarz)

Altowiolista:
Louis Poulet – Belgia

Lutnicy:
Jean Bauer – Francja
Leandro Bisiach – Włochy (wiceprzewodniczący)
Ferdinand W. Jaura – NRF
Piotr Kubas – Polska
Herman Meinel – NRD
Feliks Pruszak – Polska (członek honorowy)

LAUREACI

I nagroda: nie przyznano
II nagroda: Josef Vavra – CSRS, René Quenoil – Francja
III nagroda: Josef Pötzl – CSRS, Harry Müller – NRD
IV nagroda: Albert Lang – CSRS, Eugeniusz Gosiewski – Polska, Franz J. Klier – NRF