KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW
13. Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego


PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

Zgodnie z treścią ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego są również instrumenty (utwory lutnicze – art. 1 ust. 2 pkt 4).

W związku z powyższym informujemy, że dobrowolne nadesłanie instrumentów na Konkurs, oznacza tym samym udzielenie organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystania z tych instrumentów na następujących polach eksploatacji:

1. publiczna prezentacja instrumentów w formie elektronicznej (prezentacja 3D), drukowanej oraz podczas wystawy pokonkursowej, gdzie instrumenty są prezentowane w formie wystawy muzealnej, dostępnej publiczności,

2. zezwolenie na wykonanie dowolnych utworów muzycznych na instrumentach zgłoszonych do Konkursu, podczas publicznych przesłuchań konkursowych, rejestrowanych i publikowanych na www Konkursu oraz jako załącznik do prezentacji 3D,

3. utrwalenie, powielanie i rozpowszechnianie wszelkimi technikami (druk, internet, radio, telewizja) wizerunku i wykonań, o których mowa w ust. 2,

4. utrwalanie utworów wszelkimi technikami, w tym rejestrację obrazu z Konkursu, fotografowanie cyfrowe 3D utworów, nagrywanie brzmienia,

5. rozpowszechnianie utworów poprzez transmisję w TV, prezentację w internecie, w tym w szczególności zamieszczenie zdjęć instrumentów na stronie internetowej Konkursu, drukowanie zdjęć prezentujących instrumenty w katalogu konkursowym i wszelkich komunikatach dotyczących Konkursu.

Udzielenie w/w licencji niewyłącznej następuje nieodpłatnie (art. 43 ust. 1 ustawy).