Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Towarzystwo Muzyczne / Działalność Wydawnicza / Wydawnictwa książkowe / Henryk Wieniawski. Composer and Virtuoso in the Musical Culture of the XIX and XX Centuries

Henryk Wieniawski. Composer and Virtuoso in the Musical Culture of the XIX and XX Centuries


Tytuł: Henryk Wieniawski. Composer and Virtuoso in the Musical Culture of the XIX and XX Centuries
Autorzy: Zofia Chechlińska, Tomi Mäkelä, Dieter Gutknecht, Charles-David Lehrer, Alicja Szymańska, Anna Nowak, Danuta Gwizdalanka, Michał Grześkowiak, Janina Tatarska, Tadeusz Gadzina, Renata Suchowiejko, Hartmut Becker, Martin Wulfhorst, Vladimir Gourevich. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Magdalena Dziadek, Martina Homma
Redaktorzy: Maciej Jabłoński, Danuta Jasińska
Wydawca: Rhytmos na zlecenie Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego
Data i miejsce wydania: Poznań 2001
Języki: angielski, niemiecki
Ilość stron: 334
ISBN: 83-908462-6-8


Niniejsza publikacja jest zbiorem referatów zaprezentowanych na I Międzynarodowej Konferencji Muzykologicznej o tym samym tytule, która odbyła się w Poznaniu w dniach 13-14 kwietnia 2000 roku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wybitni muzykolodzy z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Rosji i Polski.
Książka zawiera również wyczerpującą bibliografię, kalendarium koncertów Henryka Wieniawskiego (1835-1880) oraz dyskografię (wkładka).


Spis treści:

 • Jan Stęszewski: Preface
 • Zofia Chechlińska (Warszawa): Henryk Wieniawski and Polish Musical Culture of the 19th Century
 • TomiMäkelä (Magdeburg): Die "leise, fromme Weise" bei Henryk Wieniawski. Zur poetischen, dramatischen und rituell-religiösen Virtuosität von Preghiera im Violinkonzert Opus 14
 • Dieter Gutknecht (Köln): Zur geschichtlichen Entwicklung der "Geigen-Virtuosität" bis einschließlich Henryk Wieniawski
 • Charles-David Lehrer (Los Angeles): An Introduction to the Nineteenth-Century Parisian Concerto
 • Alicja Szymańska (Warszawa): The Issue of the Sonata Form in the Concertos of Henryk Wieniawski
 • Anna Nowak (Bydgoszcz): The Violin Concerti of Henryk Wieniawski from Style Brillant
 • Danuta Gwizdalanka (Poznań): Henryk Wieniawski – "a chamber musician extraordinaire
 • Michał Grześkowiak (Poznań): The Caprices of Henryk Wieniawski and their Context 
 • Janina Tatarska (Poznań): Henryk Wieniawski's Relationships with the Opera
 • Tadeusz Gadzina (Warszawa): Henryk Wieniawski in Paris
 • Renata Suchowiejko (Kraków): Henryk Wieniawski in the "Revue et Gazette Musicale de Paris": An Outline of Research into Reception
 • Hartmut Becker (Karlsbad): Louis Spohr and Henryk Wieniawski – Aesthetical and Spiritual Connections between Two Great Violinist-composers
 • Martin Wulfhorst (Hamburg): Louis Spohr and the Metronome: A Contribution to Early Nineteenth-Century Performance Practice
 • Vladimir Gourevich (St. Petersburg): Alexej Lwow – Zeitgenosse Henryk Wieniawskis
 • Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Kraków): Compositions of the Franco-Belgian School of  Violin Music in the Concert Repertoire of 19th Century Poland
 •  Magdalena Dziadek (Cieszyn): Remarks on the Reception of Henryk Wieniawski's Music in Poland between 1890-1914
 • Martina Homma (Köln): "Durchaus auch kompositorische Qualitäten" – das Unbehagen an der Virtuosität. Über Henryk Wieniawskis Wirken in Deutschland und Bezüge zu Joseph Joachim
 • Chronology of the Concert Performances of Henryk Wieniawski 1835-1880 (rev. by Aleksandra Sawicka)
 • Bibliography (ed. by Andrzej Jazdon)
      Książka dostępna w siedzibie Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.