Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Towarzystwo Muzyczne / Działalność Wydawnicza / Wydawnictwa książkowe / Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego 1885-1985

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego 1885-1985


Tytuł: Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu dawniej Koło Śpiewackie Polskie 1885-1985
Autorzy: Edmund Grabkowski, Krystyna Winowicz, Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk, Stefan Stuligrosz (autor przedmowy)
Wydawnictwo: Poznańskie Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu
Miejsce i data publikacji: Warszawa-Poznań 1985


Bogato ilustrowana monografia, w której troje autorów opisuje i analizuje stuletnią działalność Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, potwierdzając jego zasługi dla rozwoju i umacniania narodowej kultury muzycznej.


Spis treści


W walce o polskość 1885-1918
(B. Zakrzewska-Nikiporczyk)

Okres Drugiej Rzeczypospolitej 1919-1939 (K. Winowicz)

W Polsce Ludowej 1945-1985 (E. Grabkowski)

Aneksy:

  1. Władze samorządowe (zarządy, komisje rewizyjne, sądy koleżeńskie)
  2. Organy doradcze zarządów
  3. Komisje i sekcje
  4. Członkowie: honorowi, korespondenci, seniorzy
  5. Chronologiczny wykaz najważniejszych koncertów 1885-1967
  6. Programy koncertów cyklu "Nasze spotkania z muzyką" w latach 1972-1984
  7. Stypendyści Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego
  8. Sesje, sympozja i konferencje naukowe (tematy i referenci)
  9. Międzynarodowe Konkursy im. Henryka Wieniawskiego (terminy-uczestnicy-przewodniczący jury-laureaci)
  10. Ogólnopolskie Konkursy Muzyczne (terminy-uczestnicy-przewodniczący jury-laureaci)


Książka dostępna w siedzibie Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.