Piotr BorkowskiPiotr Borkowski
jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Cho­pina w Warszawie, w klasie dyrygentury prof. Bogu­sława Madeya, gdzie otrzymał dyplom z wyróżnie­niem, a następnie został asystentem w Katedrze Dyrygentury Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Tam otrzymał również tytuł doktora sztuk muzycz­nych. W konkursie na stanowisko asystenta Boston Symphony Orchestra zakwalifikował się do ścisłego finału i dyrygował tą orkiestrą. Kontynuował studia dyrygenckie w Wiedniu podczas Wienner Meister­kurse für Musik pod kierunkiem Hansa Grafa, a także w Accademia Musicale Chigiana w Sienie, gdzie po studiach u Myung Whun Chunga i Ilyi Musina otrzymał Diploma di Merito. W 1995 r. uczestniczył w Międzynarodowym Konkursie Dyry­genckim “Antonio Pedrotti” w Trydencie, otrzy­mując Diploma di Merito.

Dyrektor artystyczny Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsz­tynie (1991-1997). W 1994 roku, na zaproszenie Keimyung University w Taegu (Korea Południowa), przyjął funkcję gościnnego profesora dyrygentury, nawiązując tym samym współpracę z Taegu Philhar­monic Orchestra, z którą wielokrotnie koncertował. W latach 1996-2001 był profesorem dyrygentury w Taegu Hyosung Catholic University, a od 2001 roku wykładowcą na University of Suwon Col­lege of Music, gdzie prowadził klasę dyrygentury. Pełnił tam również funkcję dziekana Wydziału Instrumentalnego. W latach 2006-2007 dyrygent Suwon Philharmonic Orchestra. Założyciel i dyrek­tor artystyczny Kyeonggi Festival Orchestra w Korei Południowej (2008-2011).

Jako dyrygent pracował m. in. we Francji, Włoszech, w Niemczech, Szwecji, USA, Korei Południowej, Tajwanie, Chinach i na Ukrainie; współpracował m.in. z takimi orkiestrami jak: Boston Symphony, Berliner Symphoniker, Sofia Symphony, Dniepropietrowska Filharmonia, Koszyce “Janacek” Philharmonic, KBS Orchestra, Bucheon Philharmonic, Suwon Philharmonic Orchestra, Korean Chamber Orchestra, Orkiestra Filharmonii Narodowej w Warszawie, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Kato­wicach, Polska Orkiestra Radiowa w Warszawie, Capella Bydgostiensis, Camerata Vistula, Orkiestra Kameralna Jeunesses Musicales, Orchestra Sinfo­nica di Roma.

Na swoim koncie ma liczne nagra­nia radiowe, telewizyjne oraz płytowe dla takich firm jak: Polonia Records, Acte Préalable, Dux, Naxos, Musica Sacra Edition, Centaur, wielokrotnie nominowane do Nagrody Akademii Fonograficz­nej „Fryderyk”, w tym trzykrotnie – w latach 2006, 2008 i 2011 – nagrodzone statuetką w kategoriach „Album Roku – Muzyka Współczesna” i „Najwybit­niejsze Nagrania Muzyki Polskiej”.

Od sierpnia 2010 r. – Dyrektor Artystyczny CEA – Filharmonii Gorzowskiej, założyciel i Dyrygent Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej. 

[2012]