Krzysztof MeyerPaweł Drobnik - klarnet
Andrzej Tatarski
- fortepian


Wieniawski Kwartet w składzie:

Jarosław Żołnierczyk - I skrzypce
Mirosław Bocek - II skrzypce
Lech Bałaban - altówka
Maciej Mazurek - wiolonczela


CD 1

Kwintet klarnetowy (1986)

  1. I. Quieto
  2. II. Con moto - Inquieto - Tempo I
  3. III. Leggiero - Presto
  4. IV. Deciso - Poco piu mosso - Precipitando - Feroce - Dolente

CD 2

Kwintet fortepianowy

  1. I. Maestoso - Piu mosso - Tempo I
  2. II. Misterioso (attacca)
  3. III. Inquieto
  4. IV. Adagio