Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Towarzystwo Muzyczne / Działalność Wydawnicza / Wydawnictwa książkowe / Henryk Wieniawski. Katalog tematyczny dzieł

Henryk Wieniawski. Katalog tematyczny dzieł


Tytuł: Henryk Wieniawski. Katalog tematyczny dzieł
Seria: Dzieła Wszystkie Henryka Wieniawskiego, seria B
Autor: Andrzej Jazdon 
Wydawnictwo: Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego  
Miejsce i data wydania: Poznań 2009
Ilość stron: 144
ISBN: 978-83-923344-3-9

Pobierz książkę w formacie PDF >


Spis treści:

Od autora  7

Renata Suchowiejko:
Henryk Wieniawski - między wykonawstwem a komponowaniem  17

Wykaz skrótów  23

Katalog
I. Dzieła opusowane 27
II. Dzieła nieopusowane  113
III. Utwory zachowane w rękopisie  123
IV. Muzyczne dedykacje i wpisy do sztambuchów 127
V. Kadencje 135
VI. Utwory zaginione  137
VII. Zbiory, dzieła wszystkie  139

Bibliografia 141