Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Towarzystwo Muzyczne / Działalność Wydawnicza / Wydawnictwa płytowe / ANTOLOGIA PŁYTOWA: Konkursy Laureatów Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych im. Henryka Wieniawskiego w latach 1935-2001 (12 CD)

ANTOLOGIA PŁYTOWA:
Laureaci Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych im. Henryka Wieniawskiego w latach 1935-2001 (12 CD)

Pokażcie mi laureatów, a powiem wam jaki jest wasz konkurs


To sformułowanie ujmuje sens i celowość organizowania tego typu przedsięwzięć. Niniejszy album, złożony z dwunastu płyt, a więc tylu, ile było dotychczas edycji Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, ma umożliwić każdemu ze słuchaczy tego wydawnictwa, doznanie własnych przeżyć i dokonanie własnych ocen. Ale ma też dać niepowtarzalną szansę na osobiste zetknięcie się z ponad siedemdziesięcioletnim wycinkiem historii wiolinistyki. Jeśli mierzyć ją datami prezentowanych tu nagrań. No bo jeśli spojrzeć na repertuar, owa perspektywa znacznie się poszerza. Wprawdzie w skali dziejów muzyki i sztuki skrzypcowej jest jedynie ich cząstką. Wszakże w zestawieniu z długością życia człowieka, stanowi okres niemały,  a na pewno wystarczający do porównań, szkół, przeobrażeń w technice grania czy w estetyce, wrażliwości wykonawców. Niechaj każdy, kogo udziałem jest doznawanie artystycznych przeżyć, sam spróbuje odpowiedzieć sobie jak z tej perspektywy postrzega wartość i znaczenie Konkursów Wieniawskiego. Słuchając tych nagrań warto pamiętać, że:

- na kolejne edycje - pierwsza odbyła się w Warszawie, a następne, od 1952 roku w Poznaniu - nie zawsze docierali wszyscy ci wirtuozi, których organizatorzy chętnie na konkursowej estradzie by widzieli, a na co, zwłaszcza w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, a częściowo i w osiemdziesiątych, nie zawsze mieli wpływ;

- pochodzą one z okresów bardzo różnych pod względem możliwości technicznych owych zapisów; a i z tego, że dostęp do wielu nagrań był utrudniony, a niekiedy wręcz niemożliwy, dlatego nieoceniony okazał się dostęp do nagrań przygotowanych dla Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu przez nieodżałowanej pamięci Jana Webera;

- rok przygotowywania tego albumu - 2005, był rokiem ważnych rocznic związanych z Konkursami Wieniawskiego i ich Patronem: 170. rocznicy jego urodzin i 125. - jego śmierci oraz siedemdziesięciolecia konkursów skrzypcowych jego imienia. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o uczczeniu pamięci Henryka Wieniawskiego, a z inicjatywy Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, w siedzibie parlamentu odbył się koncert muzyki tegoż kompozytora. Te rocznice okazały się, przynajmniej pośrednią, przyczyną powstania niniejszego albumu;

- uczestnicy, a zwłaszcza laureaci Konkursów im. Wieniawskiego, bez względu na to, jak potoczą się ich artystyczne drogi, stają się często ambasadorami polskiej muzyki we własnych, a niekiedy i w innych krajach. Częściej niż inni skrzypkowie sięgają po dzieła naszych kompozytorów, które przygotowali na konkurs, lub po inne partytury tych twórców. I jako wykonawcy i jako pedagodzy. Najlepszym tego przykładem może być muzyka Karola Szymanowskiego.1 CD:  Koncert Galowy I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, 1935 rok

2 CD:  Koncert Galowy II Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, 1952 rok

3 CD:  Koncert Galowy III Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, 1957 rok

4 CD:  Koncert Galowy IV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, 1962 rok

5 CD:  Koncert Galowy V Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, 1967 rok

6 CD:  Koncert Galowy VI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, 1972 rok

7 CD:  Koncert Galowy VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, 1977 rok

8 CD:  Koncert Galowy VIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, 1981 rok

9 CD:  Koncert Galowy IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, 1986 rok

10 CD:  Koncert Galowy X Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, 1991 rok

11 CD:  Koncert Galowy XI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, 1996 rok

12 CD:  Koncert Galowy XII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, 2001 rok