Jesteś tutaj:  Aktualności - Towarzystwo Wieniawskiego / W piątek 11 maja 2018 r. odsłonięto w Poznaniu pomnik kompozytora Romana Maciejewskiego (1910-1998)

W piątek 11 maja 2018 r. odsłonięto w Poznaniu pomnik kompozytora Romana Maciejewskiego (1910-1998)


1. Uroczyste odsłonięcie popiersia Romana Maciejewskiego w Poznaniu, 11.05.2018 2. Uroczyste odsłonięcie popiersia Romana Maciejewskiego w Poznaniu, 11.05.2018.jpg 178.37 kB 3. Uroczyste odsłonięcie popiersia Romana Maciejewskiego w Poznaniu, 11.05.2018 4. Uroczyste odsłonięcie popiersia Romana Maciejewskiego w Poznaniu, 11.05.2018.jpg 107.98 kB 5. Uroczyste odsłonięcie popiersia Romana Maciejewskiego w Poznaniu, 11.05.2018

Pomnik znajduje się w parku na skwerze Romana Maciejewskiego, u zbiegu ulicy Towarowej i alei Niepodległości. Powstał z inicjatywy fundatora monumentu, brata kompozytora, śp. Wojciecha Maciejewskiego, przy współpracy organizacyjnej Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu oraz Miasta Poznań, które wyznaczyło na ten cel miejsce na skwerze nazwanym przed kilku laty imieniem kompozytora. Autorem popiersia jest artysta rzeźbiarz Robert Tomak, absolwent Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej WSP (obecnie Uniwersytet Zielonogórski), uczeń prof. Jana Berdyszaka.

11 maja 2018 roku w uroczystości odsłonięcia popiersia udział wzięli: Anna Jedynak - bratanica kompozytora, córka ww. Wojciecha, Antoni Szczuciński - Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki w Radzie Miasta Poznania, przedstawiciele Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu - dyrektor Ewa Mikołajczak i Honorowy Prezes Andrzej Wituski. Obecni byli również reprezentanci Filharmonii Poznańskiej i Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

Roman Maciejewski (1910-1998) był pianistą, kompozytorem, dyrygentem chóralnym i jednym z najwybitniejszych polskich twórców XX wieku. Urodził się w Berlinie, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zamieszkał z rodziną w Lesznie, w czasach młodości związany był m.in. z Poznaniem, gdzie studiował w Konserwatorium Muzycznym. W latach 30. opuścił Polskę, przebywał najpierw w Paryżu, następnie w Londynie, a potem w Szwecji, skąd pochodzi jego żona i gdzie artysta koncertował oraz tworzył (m.in. muzykę do przedstawień teatralnych Ingmara Bergmana). W latach 50. Maciejewski wyemigrował do USA, gdzie odnosił sukcesy zarówno jako kompozytor, jak i jako dyrygent. Do legendy przeszła jego decyzja o zrezygnowaniu ze współpracy z hollywoodzkim studiem filmowym Metro Goldwyn Meyer. Od lat 40. twórca zmagał się z przewlekłą chorobą układu pokarmowego, która odmieniła go zarówno jako człowieka (zaczął medytować, uprawiać jogę i przeszedł na wegetarianizm), jak i jako kompozytora (zwrócił się w stronę muzyki religijnej, rozpoczął prace nad dziełem życia, którym była msza żałobna Missa pro defunctis). Ostatnie lata życia Maciejewski spędził w Goteborgu.

Za najwybitniejszy utwór Maciejewskiego uważa się powstałą w 1959 roku Missa pro defunctis (Requiem) na 4 głosy solowe, chór i orkiestrę. Autor dedykował ten utwór ofiarom wojen i zbrodni wszech czasów. Nagranie Requiem dokonane w 2011 roku przez Chór i Orkiestrę Filharmonii Narodowej w Warszawie nagrodzono Fryderykiem jako najlepszy Album Roku w kategorii Muzyka Współczesna. Kompozycja ta bywa opisywana imponującymi liczbami: dzieło powstawało na przestrzeni 15 lat, jego partytura waży 2,5 kg, trwa ponad 2 godziny, a do wykonania go potrzeba 200 osób.

 30 kwietnia 2018 roku minęło dwadzieścia lat od jego śmierci.

Od 1997 r. w Lesznie działa Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego, propagujące jego twórczość.