Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Towarzystwo Muzyczne / Koncerty i wydarzenia / 2019 / Matthias Bartolomey

Matthias BartolomeyMatthias Bartolomey
już w wieku sześciu lat zaczął pobierać lekcje gry na wiolonczeli, a jego pierwszym nauczycielem był ojciec, Franz Bartolomey. Następnie Matthias studiował na Music University w Wiedniu i w Mozarteum University w Salzburgu, gdzie ukończył studia z wyróżnieniem w 2010 roku. Zdobył wiele nagród na licznych konkursach. Uczęszczał na kursy mistrzowskie, m.in. u Mścisława Rostropowicza i Heinricha Schiffa.

Jego stylistyka muzyczna obejmuje różne gatunki, od muzyki klasycznej po rozrywkę popularną, jazz i rock. W 2013 roku Matthias Bartolomey założył duet BartolomeyBittmann z Klemensem Bittmannem. Wraz z aktorką Birgit Minichmayr opracowali autorski program muzyczny i literacki Jelinek/Schubert.

Bartolomey występował jako solista z różnymi orkiestrami, a jego debiut miał miejsce w sezonie 2011/2012. Wśród jego partnerów muzyki kameralnej są tacy muzycy jak Benjamin Schmid, Veronika Hagen i Ernst Kovacic. Jego występy doprowadziły Matthiasa Bartolomeya do głównych sal koncertowych i na liczne międzynarodowe festiwale.

Jako muzyk orkiestrowy występował z Orkiestrą Wiedeńskiej Opery Państwowej, Wiedeńskiej Filharmonii, Orkiestry Kameralnej Europy i Mahler Chamber Orchestra. Od 2011 roku jest głównym wiolonczelistą Concentus Musicus w Wiedniu.

Matthias Bartolomey gra na wiolonczeli zbudowanej przez Davida Tecchlera w Rzymie w 1727 roku.

[2019]