Henryk Mikołaj Górecki, Bartłomiej Nizioł,
Andrzej Straszyński, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, Henryk Wojnarowski, Chór Filharmonii Narodowej
– Music in Poland, Music from Poland
22 stycznia 2001, Aula UAM

Piotr Pławner i Bartłomiej Nizioł
– koncert z cyklu „Przed Wieniawskim”
26 stycznia 2001, Aula UAM

Stefan Czermak
– koncert z cyklu „Przed Wieniawskim”
9 lutego 2001

Krzysztof Jakowicz
– koncert z cyklu „Przed Wieniawskim”
9 marca 2001, Aula UAM

Karolina Jaroszewska, Andrzej Tatarski
– recital wiolonczelowy
29 marca 2001, Sala Biała Urzędu Miasta

Konstanty Andrzej Kulka
– koncert z cyklu „Przed Wieniawskim”
30 marca 2001, Aula UAM

Robert Kabara
– koncert z cyklu „Przed Wieniawskim”
27 kwietnia 2001, Aula UAM

Jewgienij Buszkow
– koncert z cyklu „Przed Wieniawskim”
18 maja 2001, Aula UAM 

Julian Rachlin
– koncert z cyklu „Przed Wieniawskim”
1 czerwca 2001, Aula UAM

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Malta”
25-29 czerwca 2001

XXXI Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie
22-26 sierpnia 2001

Royal Philharmonic Orchestra
Shlomo Mintz - solista, dyrygent
– Koncert Inauguracyjny XII Międzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego
13 października 2001, Aula UAM

„Poznańskie Słowiki Śpiewają”
– koncert towarzyszący
XII Międzynarodowemu Konkursowi Skrzypcowemu
im. Henryka Wieniawskiego
23 X 2001, Kościół O. O. Franciszkanów

Nigel Kennedy, Bartłomiej Nizioł, Sinfonia Varsovia
– Koncert Nadzwyczajny XII Międzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego
29 października 2001, Aula UAM

IX Koncert Gwiazdkowy
20 XII 2001, Aula UAM