2011


6 stycznia 2011
 – kościół na os. Boh. II Wojny Światowej w Poznaniu, oprawa muzyczna mszy św., koncert kolęd

6 stycznia 2011 – kościół  w Jarocinie – koncert kolęd

9 stycznia 2011 – kościół  Wszystkich Świętych w Poznaniu, oprawa muzyczna  mszy św., koncert kolęd „Dla Przyjaciół”

16 stycznia 2011 – kościół w Szczepankowie – oprawa mszy św., koncert kolęd

23 stycznia 2011 – kościół Pallottynów w Poznaniu – oprawa mszy św. odpustowej – koncert kolęd

08 kwietnia 2011 – Dom Kultury w Świeciu n/Wisłą – udział w koncercie z zespołem rockowym „Underground Ely”

12 czerwca 2011 –  Kościół Św. Jana za murami (rondo Śródka) – oprawa mszy św.

19 czerwca 2011 – Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu – oprawa muzyczna dwóch absolutoriów

08 lipca 2011 – Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu – oprawa muzyczna absolutorium

23 września 2011 – Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu – inauguracja roku akademickiego

08 października 2011 – Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu – inauguracja roku akademickiego

30 października 2011 – kościół Wszystkich Św. w Poznaniu - zakończenie Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego przez Towarzystwo Muzyczne.

05 listopada 2011 – Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu – koncert

12 grudnia 2011 – g.17:30, Klub Seniora 82 SP, ul. Krakowska 10 – koncert kolęd

15 grudnia 2011 – godz.19:00, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu – wigilijny koncert kolęd

19 grudzień 2011 – godz.13:00, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu – wigilijny koncert kolęd

20 grudnia 2011 – godz.11:00, Kościół i Cmentarz Górczyński w Poznaniu – współudział w oprawie muzycznej uroczystości pogrzebowych założyciela i wieloletniego dyrygenta naszego Chóru – Prof. Stanisława Kulczyńskiego

Kazanie wygłoszone podczas Mszy Świętej pogrzebowej
w intencji śp. prof. Stanisława Kulczyńskiego (PDF, 140 KB)