Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Towarzystwo Muzyczne / Ludzie / Andrzej Wituski

Andrzej WituskiAndrzej Wituski udzielający wywiadu dziennikarzom radiowym w 2011 roku. Fot. RR Studio.

   
Andrzej Wituski
(ur.  23 lutego 1932 r. w Poznaniu) egzamin magisterski zdał w 1956 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej (dziś Akademia Ekonomiczna) na Wydziale Towaroznawstwa. Przez cały okres studiów był jednym z czołowych animatorów akademickiego życia kulturalnego, najpierw na uczelni, a potem w skali miasta (organizator teatrzyków i kabaretów, konferansjer, autor tekstów poetyckich i satyrycznych). Egzamin dojrzałości w 1952 r. w Gimnazjum i Liceum im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

Po pierwszym, krótkim epizodzie zawodowym na stanowisku instruktora w domu kultury, znalazł zatrudnienie, zgodne z wykształceniem: brakarza w Zakładach Mięsnych. Szybko awansował (mistrz produkcji, kierownik wytwórni wędlin). Był w tym czasie także nauczycielem w Technikum Przemysłu Spożywczego. W połowie lat 60. został wicedyrektorem, a wkrótce dyrektorem przedsiębiorstwa handlowego.

W 1970 r. przeszedł do pracy we władzach miejskich Poznania - na stanowisko szefa Wydziału Handlu, Przemysłu i Usług, a następnie wiceprezydenta (był nim 11 lat). W latach 1982-90 był prezydentem m. Poznania, do dzisiaj z sympatią i uznaniem wspominanym przez wielu mieszkańców różnych opcji. Utożsamiany m.in. z budową szybkiego tramwaju, rozbudową obiektów wokół jeziora Maltańskiego, rekonstrukcją palmiarni, przywróceniem rangi Cmentarza Zasłużonych, wskrzeszeniem tradycji Jarmarków Świętojańskich, nawiązaniem współpracy partnerskiej z Hanowerem i z licznymi inicjatywami kulturalnymi (jak np. muzeum Sienkiewicza, zbiory Kraszewskiego, udzielenie ślubu cyw. Krystianowi Zimermanowi) oraz znaczącymi wydarzeniami sportowymi (szef organizacyjny trzech edycji Mistrzostw Świata i pięciu Europy).

W latach 1990 - 2000 pracował w bankowości, m.in. na stanowisku dyrektora oddziału Kredyt Banku, a później doradcy Prezesa Zarządu. W latach 2000 - 2006 był doradcą do spraw kultury Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Od 1972 roku datują się jego ścisłe związki z Towarzystwem Muzycznym im. Wieniawskiego, w którego Zarządzie zasiada od 1991 roku; przez 10 lat (od 1997 do 2007 r.) na stanowisku Prezesa. Od 1977 r. przewodniczył Komitetom Organizacyjnym Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych;  w 2001, 2006 i 2011 r. był dyrektorem Konkursów - Skrzypcowego i Lutniczego. Obecnie jest dyrektorem biura Towarzystwa oraz dyrektorem Międzynarodowych Konkursów im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.

Andrzej Wituski został odznaczony m.in. krzyżami Oficerskim, Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz (trzykrotnie) Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury. Posiada obok odznaczeń regionalnych (Poznania i Wielkopolski) także honorowe odznaczenie Hanoweru (Niemcy). W swojej kadencji prezydenckiej otrzymał również nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Administracji (za zarządzanie Poznaniem). W marcu 2012 roku został odznaczony Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". W 2016 roku został laureatem Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. W 2017 roku otrzymał Medal Pamiątkowy Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w podzięce za działalność na rzecz książki i kultury.

8 czerwca 2017 roku Zarząd Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu nadał Andrzejowi Wituskiemu – długoletniemu Prezesowi oraz Dyrektorowi Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego – tytuł Członka Honorowego oraz Honorowego Prezesa stowarzyszenia.

[2017]
Pierwsze posiedzenie jury 7. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w siedzibie Towarzystwa Muzycznego (1977 r.). Andrzej Wituski czwarty od lewej. Andrzej Wituski i Roger Hargrave - 12. Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. H. Wieniawskiego (2011). Maxim Vengerov i Andrzej Wituski - 15. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego (2016). ostatnie zebranie zarządu TMHW 23.05.2017 r. 21. Alina Kurczewska i Andrzej Wituski. Walne Zebranie Członków Towarzystwa Muzycznego. 08.06.2017 r. Fot Waldemar Wylegalski.