V Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski
im. Henryka Wieniawskiego
Poznań, III-X 1980 r.


Podobnie, jak poprzednia edycja, V Konkurs Kompozytorski odbył się w dwóch, rozdzielonych czasowo etapach: 25-30 marca (eliminacje) i 29 września – 1 października 1980 (finał). Jego przedmiotem był utwór o dowolnej formie, lecz w dwóch — oddzielnie ocenianych — grupach: a) na skrzypce z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, b) na skrzypce solo lub z fortepianem — o czasie trwania nie przekraczającym 12 minut. Rekordowa liczba 172 kompozycji (37 symfonicznych, 73 na skrzypce solo i 62 na skrzypce i fortepian) nadeszła na Konkurs z 25 krajów wszystkich kontynentów: z Argentyny (5), Australii (1), Austrii (13), Belgii (6), Brazylii (8), Bułgarii (1), Czechosłowacji (5), Francji (5), Grecji (8), Holandii (8), Japonii (1), Jugosławii (2), Kolumbii (1), Kuby (2), Maroka (1), NRD (14), Polski (15), RFN (11), Rumunii (1), Szwajcarii (7), Turcji (1), USA (30), Węgier (4), Wielkiej Brytanii (11) i z Włoch (11).

W pierwszej fazie Konkursu, kierownictwo jury sprawował Krzysztof Penderecki, który jednakże nie wziął udziału w bezpośrednich ocenach prac. Skład sądu konkursowego tworzyli: Karen Chaczaturian — ZSRR, Pierre Colombo — Szwajcaria, Florian Dąbrowski — Polska (sekretarz), Wolfgang Marschner — RFN (wiceprzewodniczący), Krzysztof Meyer — Polska i Ivo Petric—Jugosławia.

I nagrodę w grupie utworów symfonicznych otrzymał Gregory W. P. Kosteck z USA za utwór Violin Concerto nr 3.  Laureatem II nagrody został Piotr Warzecha —Polska, a wyróżnienia otrzymali: Christian Misievici — Rumunia i John Borstlap — Holandia. W grupie utworów kameralnych I nagrody nie przyznano. II nagrodę otrzymał Andras Borgulya — Węgry; wyróżnienia otrzymali: Leila Visconti — Włochy, Salvator Ranieri — Argentyna i Takehito Simazu — Japonia.

Przeczytaj o V Konkursie (PDF, 296 KB) >  

źródło: R. Połczyński, Da Capo. 75 lat Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego


JURY

Krzysztof Penderecki (Polska) - przewodniczący

Karen Chaczaturian (ZSRR
)
Pierre Colombo (Szwajcaria)

Florian Dąbrowski (Polska) - sekretarz
Wolfgang Marschner (RFN) - wiceprzewodniczący
Krzysztof Meyer (Polska)

Ivo Petrić (Jugosławia)

Pierre Colombo (Szwajcaria).jpg 110.97 kB Ivo Petric (Jugosławia).jpg 112.58 kB Karen Czaczaturian (ZSRR).jpg 91.04 kB Inauguracyjne posiedzenie Jury.jpg 106.93 kB

LAUREACI

Grupa utworów symfonicznych:

I nagroda: Gregory William Paul Kosteck (USA)

II nagroda: Piotr Warzecha (Polska)
wyróżnienia: Christian Misievici (Rumunia), John Borstlap (Holandia)

Grupa utworów kameralnych:

I nagroda: nie przyznano

II nagroda: Andras Borgulya (Węgry)
wyróżnienia: Leil Visconti (Włochy), Salvador Ranieri (Argentyna), Takehito Simazu (Japonia)

Andras Borgulya (Węgry) - II nagroda w grupie utworów kameralnych; na zdjęciu przyjmuje gratulacje od Krzysztofa Meyera.jpg 116.1 kB Piotr Warzecha (Polska) - II nagroda w grupie utworów symfonicznych.jpg 27.05 kB