Czesław ZąbekW 1966 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach w klasie kontrabasu prof. Wiktora Gadzińskiego. W latach 1961-1964 był pracownikiem Filharmonii Śląskiej w Katowicach, następnie w latach 1964-1985 koncertmistrzem grupy kontrabasów w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie. Współpracował z Warszawską Operą Kameralną oraz Sinfonią Varsovią. W roku 1985 objął kierownictwo grupy kontrabasów w Filharmonii Krakowskiej. W latach 1970-83 był nauczycielem kontrabasu w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie. W roku 1994 otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych. Prowadzi kursy mistrzowskie, warsztaty i sympozja m.in.: w Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie. Był członkiem Jury w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Szkół II stopnia w Elblągu, Rzeszowie, Dębicy, Łodzi oraz Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelistów im. D. Danczowskiego i Kontrabasistów im. Adama B. Ciechańskiego. Od roku 1974 związany jest z Akademią Muzyczną w Krakowie – obecnie profesor zwyczajny. Od 2007 roku współpracuje również z Akademią Muzyczną w Katowicach.

[2012]