Andrzej MysińskiAndrzej Mysiński w 2012 r.


Andrzej Mysiński (ur. 1948 r.) studia muzyczne w zakresie gry na kontrabasie w klasie prof. Tadeusza Pelczara ukończył z wyróżnieniem w roku 1972 w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna im. Fr. Chopina w Warszawie). W latach 1971 – 1980 był członkiem Polskiej Orkiestry Kameralnej Jerzego Maksymiuka, umiejscowionej w Warszawskiej Operze Kameralnej kierowanej przez Stefana Sutkowskiego. Z orkiestrą tą dokonał licznych nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych, m.in. ”Sonaty na orkiestrę smyczkową” G. Rossiniego dla brytyjskiej firmy fonograficznej EMI. Od 1985 roku jest kierownikiem artystycznym Warszawskich Solistów Concerto Avenna, z którymi to występował jako muzyk, solista i dyrygent na koncertach m.in. w USA, Meksyku, Japonii, ZEA, Indiach, Anglii, Francji, Norwegii, Danii, Hiszpanii, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Słowenii, Turcji, d. Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii.

Jako szef artystyczny Concerto Avenna dokonał wielu nagrań radiowych m.in. dla londyńskiej BBC, telewizyjnych m.in. dla TV Mexico, NHK oraz płytowych - 40 CD dla polskich i zagranicznych wytwórni fonograficznych m.in. CD Accord, Pol-Music, Syrinx, Adda, Polygram, DUX, Sony-Classic. W 2012 roku płyta CD z nagraniem Pieśni Wł. Żeleńskiego w jego opracowaniu na głos i orkiestrę smyczkową, z p. Urszulą Kryger jako solistką, uhonorowana została nagrodą fonograficzną Fryderyk 2012 oraz paryskim Złotym Orfeuszem za najlepsze wydanie płyty z muzyką wokalną.

Wspólnie z Concerto Avenna występował na renomowanych festiwalach muzycznych m.in. Warszawska Jesień, Schlesswig-Holstein Musik Festival, londyńskim Lufthansa Baroque Musik Festival, duńskim Vessby Musik Festival i Coepenhagen Musik Festival, Praskiej Wiośnie Muzycznej, Bergen Musik Festival, Istanbul Musik Festival, Holland  Festival. Jest laureatem nagrody Wojewody Warszawskiego z 1990 roku za wybitne osiągnięcia w propagowaniu muzyki barokowej, a także Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanej w roku 2006 wraz z tytułem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Od 1972 roku związany jest z Akademią Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie jako jej pracownik dydaktyczny w klasie kontrabasu prof. Tadeusza Pelczara. W latach 1994 – 1996 pełnił funkcję kierownika Studium Muzyki Dawnej przy Akademii Muzycznej w Warszawie, a w latach 2003 – 2008 funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej na warszawskiej Uczelni czterokrotnie uhonorowany został nagrodami JM Rektora Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Obecnie jest profesorem zwyczajnym, prowadzącym klasę kontrabasu w warszawskiej Akademii, od czerwca 2008 roku mającej status Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Prowadzi także liczne kursy mistrzowskie w zakresie gry na kontrabasie i muzyki kameralnej w kraju i zagranicą.


[2012]