Robert MastersRobert Masters w 1991 roku.Robert Masters
(ur. 16 marca 1917 roku w Anglii) w latach 1947 - 1963 profesor skrzypiec Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie. Przez ponad trzydzieści lat ściśle współpracował z Sir Yehudi Menuhinem. Profesor (1963-1981) oraz dyrektor muzyczny (1969-1981) Szkoły Yehudi Menuhina w Surrey. Jako solista odbył wiele światowych tournée z tym artystą. Był dyrektorem oraz koncertmistrzem Orkiestry Festiwalowej Menuhina (od czasu jej założenia w 1958 roku). Szczególną rolę w jego życiu odgrywała muzyka kameralna - z założonym przez siebie w 1939 roku zespołem "Robert Masters Pianoforte Quartet" wystąpił w ciągu dwudziestu pięciu lat w większości państw świata. Podczas jednej z podróży poznał w Australii swoją przyszłą żonę Noel, która w tamtym momencie była menedżerką organizacji Musica Viva w stanie Victoria. Po powrocie do Anglii został liderem zespołu "London Mozart Players". Jednym z najbardziej pamiętnych koncertów artysty był występ podczas koronacji Królowej Elżbiety II w Westminster Abbey (1953).

Od czasu zakończenia kariery estradowej poświęcał swój czas kształceniu młodych talentów. Prowadził kursy mistrzowskie w Chinach, Kanadzie i Europie. W 1983 roku uczestniczył w powoływaniu Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Yehudi Menuhina w Folkestone, którego to konkursu był dyrektorem artystycznym (1983-1995) oraz przewodniczącym jury. W 1991 roku zasiadał w jury X Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego. W 1992 roku pełnił funkcję dyrektora artystycznego nowo powstałego Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Wellington w Nowej Zelandii.

Robert Masters mieszka w Sydney.

[2012]