Path:  wieniawski.pl EN / Henryk Wieniawski / Photogallery

Photogallery

Henryk Wieniawski i Joseph-Lambert Massart, fotografia, zbiory Sir Briana Dean Paula (Londyn) / Henryk Wieniawski and Joseph-Lambert Massart, photography, collection of Sir Brian Dean Paul (London) Henryk Wieniawski. Litografia Cossmanna, ok.1848 / Litography by Cossmann, ca. 1848. Henryk Wieniawski. Rysunek z czasopisma Illustracyja, St. Petersburg, 1848 rok / Henryk Wieniawski. A picture published in 'Illustracyja', St. Petersburg in 1848 Henryk Wieniawski z bratem Józefem, Litografia, 1851. Zbiory Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Moskwie. / Henryk Wieniawski with his brother Joseph. Litography, 1851. Collection of Russian State Library in Moscow. Bracia Wieniawscy. Fragment afisza koncertowego z Saratowa, 23 grudnia 1851, TMiHW. / Wieniawski brothers. A fragment of a concert poster from Saratov, 23 December 1851, HWMC. Bracia Wieniawscy. Litografia Opassa (?) z dedykacją dla Senffa, Lipsk 1853. Zbiory TMiHW. / Wieniawski brothers. Opassa (?) Litography, Lipsk 1853. HWMS collection. Henryk Wieniawski. Fragment litografii Opassa (?) z 1851 roku. Zbiory TMiHW. / Henryk Wieniawski. A fragment of Opassa (?) litography, 1851. HWMS collection. Henryk i Józef Wieniawscy. Litografia Mariana Jaroczyńskiego, wydana w oficynie J. K. Żupańskiego w Poznaniu w 1854 roku, TMiHS / Wieniawski brothers. Litography by M. Jaroczyński, published by J. K. Żupański in Poznań 1854, HWMS collection Henryk Wieniawski, litografia, ok.1853 rok, zbiory Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Moskwie / Henryk Wieniawski about 1853, litography from the Collection of Russian State Library in Moscow Henryk i Józef Wieniawski, Illustrirte Zeitung, No. 553, 4 Februar 1854, TMiHW / HWMS collection Henryk Wieniawski wg litografii Desfosseza, ok.1856 / Henryk Wieniawski, litography by Desfossez ca. 1856 Henryk Wieniawski ok. 1856, litografia J. H. Hoffmeistra, zbiory Gemeentemuseum w Hadze / litography by J. H. Hoffmeister ca. 1856, collection of Gemeentemuseum Den Haag Karykatura przedstawiająca Henryka Wieniawskiego i Eduarda Lassena. 'Eulenspiegel', 13 lipca 1856r. / A caricature of Henryk Wieniawski and Eduard Lassen published in 'Eulenspiegel', 13 July 1856r. Henryk Wieniawski ok. 1857 roku. Litografia Ghemara. / Henryk Wieniawski ca. 1857. Litography by Ghemar. Wizerunek Henryka Wieniawskiego opublikowany na łamach The Illustrated London News, 20 listopada 1858, TMiHW / 20 November 1858, collection of HWMS Wizerunek Henryka Wieniawskiego grającego Karnawał wenecki Paganiniego / A picture of Henryk Wieniawski playing Paganini's Carnival of Venice / L'Illustration Journal Universel, 17 kwietnia 1858, vol. XXXI, nr 790 / Alexandre Verhueil Henryk Wieniawski, fotografia Ghemar Frères, Bruksela ok. 1860, kolekcja Nederlands Muziek Instituut w Hadze / A photography by Ghemar Frères, Brussels ca. 1860, collection of Nederlands Muziek Instituut in Hague Henryk Wieniawski, fotografia Ghemar Frères, Bruksela ok.1860, kopia w zbiorach TMiHW / A photography by Ghemar Frères, Brussels ca. 1860, a copy in a collection of HWMS Fotografia ca. 1859. Stoją od lewej/Standing from left: Alfred Piatti, Henryk Wieniawski, Joseph Joachim, (?), Heinrich Wilhelm Ernst (siedzi/sitting) Fotografia z ok. 1859r., Joseph Joachim, Heinrich Wilhelm Ernst, Henryk Wieniawski / Photography ca. 1859 Henryk Wieniawski i Mikołaj Rubinstein, ok. 1860 / Henryk Wieniawski with Nikolai Rubinstein ca. 1860 H. Wieniawski. fotografia wykonana w Petersburgu ok.1862r. / A photography taken in Petersburg ca. 1862 Henryk Wieniawski w latach 60. XIX wieku / A photography from the 60ties of the 19th century. Henryk Wieniawski - fotografia wizytowa z lat 60. XIX wieku. Kolekcja Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu H. Wieniawski, Fotografia, Petersburg, ok.1862r. / A photography from 1862, Saint Petersburg H. Wieniawski, fotografia z ok.1860r. / A photography from ca. 1860 Henryk Wieniawski z żoną Izabelą (z domu Hampton) ok. 1862 roku / Henryk Wieniawski with his wife Isabella (nee Hampton) ca. 1862 H. Wieniawski, fotografia, Kopenhaga, 1863 rok / A photography from 1863, Copenhagen Portret H. Wieniawskiego, opublikowany na łamach duńskiego tygodnika 'llustreret Tidende' 31 maja 1863 / A portrait of H. Wieniawski published in Danish weekly magazine 'llustreret Tidende' on 31 May 1863 Henryk Wieniawski ca. 1870 Litografia przedstawiająca braci Wieniawskich, 1869 rok. / Wieniawski brothers, litography from 1869 H. Wieniawski, fotografia z lat 60. XIX wieku, Petersburg / Photography from the 60ties of the 19th century, Petersburg H. Wieniawski, fotografia z 1870 roku opublikowana w książce pt. 'Russko-polskije muzykalnyje swiazi' (Moskwa 1913r., s. 277) / A photography published in a book entitled 'Russko-polskije muzykalnyje swiazi' (Moscow 1913, p. 277) Henryk Wieniawski. Fotografia z ok. 1870 roku, TMiHW / Photography ca. 1870, HWMS collection Henryk Wieniawski. Fotografia z ok. 1872 roku, TMiHW / Photography ca. 1872, HWMS collection Henryk Wieniawski ca. 1874. Kolekcja EJG.jpg 167.11 kB Henryk Wieniawski z żoną Izabelą (z domu Hampton), fotografia z ok. 1875 roku / Henryk Wieniawski with his wife Isabella (nee Hampton), a photography from ca. 1875 Henryk Wieniawski ca. 1876. Fotografia Fritza Luckhardta, Wiedeń / A photography by Fritz Luckhardt, Vienna Henryk Wieniawski / Fritz Luckhardt,Vienna ca. 1876 Henryk Wieniawski. Karykatura rosyjska z 1877 roku / Russian caricature from 1877. Henryk Wieniawski ca. 1876. / Feliks Mieczkowski. Warszawa. Henryk Wieniawski ca. 1876. Fritz Luckhardt, Wiedeń (Vienna). / zbiory (collection of): Nederlands Muziek Instituut Henryk Wieniawski ca. 1876. Henryk Wieniawski. Drzeworyt z ok. 1878 roku. Zbiory Biblioteki Narodowej w Moskwie / A wood engraver ca. 1878. Russian State Library in Moscow Henryk Wieniawski w ostatnich latach życia. Fotografia z Odessy. / Henryk Wieniawski in his last years. Photography from Odessa. Henryk Wieniawski. Fotografia z 1878 roku. Strauss und Kuhn, Monachium / Photography from 1878, Strauss und Kuhn, München. Od lewej/From the left: Joseph Joachim (?), Henri Vieuxtemps (?), Désirée Artôt-Padilla, Alfred Jaëll, Giovanni Bottesini, Henryk Wieniawski, ca. 1877 / Anita Munroe collection