Path:  wieniawski.pl EN / Henryk Wieniawski / Bibliography

Bibliography


I. DOCUMENTS OF LIFE AND CREATION

I.1. Collections, keepsakes, museums and exhibitions

   1. Chmielak Jadwiga – Lublin – miasto rodzinne Henryka Wieniawskiego. Wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lublinie oraz Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie [Lublin - Hometown of Henryk Wieniawski. The exhibition of a collection of District Museum in Lublin and of Henryk Wieniawski Musical Society in Lublin]. Informator. Lublin 1985 Muzeum Okręgowe, Tow. Muzyczne im. H. Wieniawskiego p.12, ill.;
   2. Grabkowski Edmund – Na tropie manuskryptów Henryka Wieniawskiego [On the trail of Henryk Wieniawski's manuscripts]. In: Ruch Muzyczny 1994 No. 26 p. 6;
   3. Grabkowski Edmund – Pamiątki po Wieniawskim w Poznaniu [Keepsakes of Wieniawski in Poznan] . (Collection of Henryk Wieniawski Musical Society in Poznan). In: Ruch Muzyczny 1997 No. 6 p. 29;
   4. Grabkowski Edmund] (eg) – Wystawa o Wieniawskim w Moskwie [Exhibition on Wieniawski in Moscow] [December 1985]. In: Ruch Muzyczny 1986 No. 6 p. 20;
   5. Międzynarodowe Konkursy im. Henryka Wieniawskiego 1935-1967 [International Henryk Wieniawski Competitions 1935-1967]. Wystawa zorganizowana przez Sekretariat Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu [Exhibition organized by Secretariat of International Henryk Wieniawski Competitions in Poznan]. Scenario – Tadeusz Świtała. Texts – Alfred Laboga, Edmund Grabkowski. [Poznań 1967, Poznańskie Zakłady Graficzne p. 16, ill.;

I.2. Letters

   1. Franz Liszt Briefe. Bd. 2. [p. 24 – Letter of Henryk Wieniawski of 15th September 1858]. Leipzig 1893;
   2. Pisma zarubeżnych muzykantov iż russkich archivov. Sostav. L. M. Kutateladze. [p. 97 – letter of Henryk Wieniawski to A. Zvieriewoj, Odessa 10th July 1852 (incl.: also letters of Joseph Wieniawski and Izabela Wieniawska)]. Leningrad 1967;

I.3. Iconography


   1. [Henryk Wieniawski w ilustracji/Henryk Wieniawski in illustation]. In: Życie Śpiewacze 1952 No. 4 addition;
   2. [Portrait]. In: Kłosy 1880 No. 773 p. 257;
   3. [Portrait]. In: Tygodnik Powszechny 1880 No. 16 p. 241;
   4. Grimm A. Th. Von – Nordische Abende. – Der Salon. [p. 318 – 323. Illustration: Eine Soirée in Salon des Grossfürst Constantin. Inter alia: portrait of Henryk Wieniawski]. Bd. 1 1868;

II. LIFE
II.1. Family

   1. Gawroński Ludwik – Lubelski Paganini/Paganini of Lublin [Henryk Wieniawski i jego rodzina w Lublinie/Henryk Wieniawski and his family in Lublin]. In: Ruch Muzyczny 1985 No. 21 p. 3-5, ill.;
   2. Metryka Henryka Wieniawskiego/Henryk Wieniawski's birth certificate (Lublin – Archiwum Archidiecezjalne/Archdiocesan Archive). In: Ruch Muzyczny 1968 No. 1 p. 16;
   3. Rodzińska Halina – Nasze wspólne życie/Our  common life [p. 33-36 – Henryk Wieniawski i jego rodzina/Henryk Wieniawski and his family] Warszawa 1980;
   4. Wiadomości z kraju i ze świata/News from the country and the world (Powrót do zdrowia Henryka Wieniawskiego/Recovery of Henryk Wieniawski). In: Tydzień Polski No. 8 p. 127, also in No.12 p. 192;
   5. Z Warszawy/From Warsaw (Opinia Ojca o synach/Father's opinion about his sons). In: Dziennik Literacki 1869 No. 40 p. 651;

II.2. Death

   1. Auer Leopold – My long life in music. [m.in. śmierć Henryka Wieniawskiego/inter alia about H. Wieniawski's death]. New York 1923;
   2. Auer Leopold – Sredi muzykantov. Perev. S angl. N. Javie. [inter alia: about H. Wieniawski's death] Moskva 1928; rec. Ettinger Paweł – Leopold Auer o muzykach polskich [Leopold Auer about Polish musicians]. In: Wiadomości Literackie 1928 No. 34, p. 2.;
   3. Echa warszawskie (m.in.: śmierć i pogrzeb H. Wieniawskiego/inter alia about H. Wieniawski's death and funeral). In: Przegląd Tygodniowy 1880 No. 15 p. 174-75;
   4. Grabkowski Edmund – W sprawie daty śmierci Henryka Wieniawskiego/On the date of death of H. Wieniawski. In: Ruch Muzyczny 1985 No. 17 p. 12;
   5. [Kleczyński Jan] J.K. – Henryk Wieniawski (nekrolog/a necrology). In: Echo Muzyczne 1880 No. 8 p. 57-58;
   6. Kleczyński Jan – Ruch muzyczny (Zgon Henryka Wieniawskiego/Henryk Wieniawski's death). In: Bluszcz 1880 No. 15 p. 119;
   7. Kleczyński Jan – Ze świata tonów/From the world of sounds (zgon H. Wieniawskiego/H. Wieniawski's death). In: Tygodnik Powszechny 1880 No. 16 p. 243-244;
   8. Kronika tygodniowa (m.in.: zgon Henryka Wieniawskiego/inter alia about H. Wieniawski's death). In: Tygodnik Ilustrowany 1880 No. 224 p. 234;
   9. Maleszewski Władysław – Z Warszawy/From Warsaw (zgon Henryka Wieniawskiego/H. Wieniawski's death). In: Biesiada Literacka 1880 No. 223 p. 226;
  10. Pogawędka (m.in.: zgon Henryka Wieniawskiego/inter alia about H. Wieniawski's death). In: Bluszcz 1880 No. 14 p. 106;

II.3. Wieniawski in his homeland

   1. Życie muzyczne Krakowa (m.in.: koncert H. Wieniawskiego/inter alia about a concert of H. Wieniawski). In: Czas 1857 v. 6 p. 490-491;
   2. Koncert Henryka Wieniawskiego (Lwów/Lviv). In: Ruch Literacki 1877 nr 7 p. 111;
   3. Korespondencje ze Lwowa (koncerty H. i J. Wieniawskich/concerts of H. and J. Wieniawski). In: Ruch Muzyczny 1857 No. 14 p. 106-108
   4. Tydzień lwowski (Lwów - koncerty H. Wieniawskiego/Lviv - concerts of H. Wieniawski). In: Tydzień Literacki 1877 No. 23 p. 362-363, No. 24 p. 378-379, No. 25 p. 394-395;
   5. Grabkowski Edmund – Wieniawski w Poznaniu/Wieniawski in Poznan.
      - Part 2. Któryż z nich jest większym mistrzem? In: Nurt 1984 No. 11 p. 13-16;
      - Part 3 Grand duo polonais. In: Nurt 1984 No. 12 p. 12-16;
      - Part 4 Ślady najtrwalsze. In: Nurt 1985 No. 1 p. 38-39;
      - Part 5 Pobyt trzeci. In: Nurt 1985 No. 3 p. 36-38;
      - Part 6 Ku przeznaczeniu. In: Nurt 1985 No. 6 p. 31-33, ill.
   6. Musikalisches. (Recenzja z koncertów braci Wieniawskich w Poznaniu 9 VI i 11 VI). W: Posener Zeitung 1854 nr 134 s.4, nr 135 s. 3;
   7. Sowiński Janusz – Szczawieńskie recitale. [1855, 1857]. W: Odra 1962 nr 5 s. 35-38, il.; Zob.: Szyperski Alfons – Z Wieniawskim do Szczawna nr 141
   8. [Koncert braci Wieniawskich w Warszawie, XII 1850. Wg. --Kuriera Warszawskiego--]. w: Goniec Polski 1850 nr 145 s. 569;
   9. Koncert Henryka Wieniawskiego (Warszawa). W: Ruch Muzyczny 1860 nr 23 szp.371-373; nr 24 szp. 399.
  10. Trzeci i czwarty koncert Henryka Wieniawskiego (Warszawa). W: Ruch Muzyczny 1860 nr 25 szp. 408-413;
  11. Grabkowski Edmund – Henryk Wieniawski w Wielkopolsce. Poznań [1996] Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego s. 47, nlb.1, faks., fot., nuty, portr.;
  12. Echa warszawskie (Wilno – koncerty H. Wieniawskiego). W: Przegląd Tygodniowy 1879 nr 4 s. 42-43;

II.4. Wieniawski abroad

   1. [Henryk Wieniawski i jego koncerty zagraniczne]. W: Ruch Literacki 1877 nr 1 s. 12;
   2. Dąbrowski Jan – Polacy w Anglii i o Anglii [s.217-224 --Legenda-- Wieniawskiego. (Wieniawski w Anglii)]. Kraków 1962 Wydawnictwo Literackie;
   3. Grabkowski Edmund – Henryk Wieniawski w Brukseli. [Nieznane dokumenty – nowe szczegóły biograficzne]. W: Ruch Muzyczny 1991 nr 7 s. 7;
   4. Moser Andreas – Joseph Joachim, Einlebensbild. [Bd. 2. S. 362-364, Berlin koncert 11 XI 1878, nagła choroba Wieniawskiego, zastępstwo J. Joachima]. Berlin 1910;
   5. [Kijów, odwołane koncerty Henryka Wieniawskiego z powodu choroby]. W: Przegląd Tygodniowy 1879 nr 10 s. 121;
   6. [Henryk Wieniawski w Paryżu]. W: Postęp [Wiedeń] 1862 nr 24 s. 191;
   7. [Henryk Wieniawski w świetle opinii krytyków paryskich]. W: Dziennik Literacki 1858 nr 60 s. 496;
   8. Polscy muzycy w Paryżu (m.in.: H. Wieniawski). W: Dziennik Literacki 1858 nr 53 s. 440;
   9. Każyński Wiktor – Kilka słów o koncertach kilkunastoletniego H. Wieniawskiego w Petersburgu. W: Tygodnik Petersburski 1848 nr 30 s. 211-212; nr 39 s. 277-278.
  10. Rozmaitości. (Praga, koncerty Henryka Wieniawskiego). W: Przegląd Muzyczny 1877 nr 1 s. 14-15;
  11. Lakatos Istvan – Wieniawski w Rumunii. Tłum. z niem. Bogdan Danowicz. W: Tygodnik Zachodni 1957 nr 47 s. 5;
  12. Rozmaitości (Henryk Wieniawski w San Francisco). W: Opiekun Domowy 1873 nr 34 s. 272;
  13. Lakatos Istvan – Wieniawski w Siedmiogrodzie [1877]. W: Ruch Muzyczny 1958 nr 16 s. 25-26, il. także Muzyka 1958 nr 4 s. 55-57;
  14. Rubinstein Anton – Erinnerungen aus Fünfzig Jahren 1839-1889. (s. 98-104, m. in.: wspólne tournee z Henrykiem Wieniawskim w USA w 1872). 2 Aufl. Leipzig 1895;
  15. Rozmaitości. (Wiedeń, koncerty Henryka Wieniawskiego). W: Przegląd Muzyczny 1877 nr 1 s. 14-15;

II.5. Wieniawski and his contemporaries


   1. Grabkowski Edmund – Henryka Wieniawskiego spotkanie z Franciszkiem Lisztem. W: Ruch Muzyczny 1986 nr 21 s. 19-21, il.;
   2. [Ostoja Julia] O.J. – Z życia polskich artystów [Nikodem Biernacki i Henryk Wieniawski] w: Biesiada Literacka 1882 nr 321 s. 123;
   3. Koncert Nikodema Biernackiego [Lwów, m.in.: utwory Wieniawskiego]. W: Dziennik Literacki 1869 nr 40 s. 651;
   4. Kronika tygodniowa [Wieniawski o Joachimie. Występy Joachima i Brahmsa we Lwowie]. W: Tydzień Polski 1880 nr 7 s. 110;

III. CREATION
III.1. Editorial issues


   1. Chylińska Teresa – Metodologiczne założenia wydań źródłowych dzieł Szymanowskiego, Wieniawskiego i Moniuszki. W: Muzyka 1970 nr 4 s. 114-117;
   2. Jabłoński Maciej – Henryk Wieniawski. Dzieła wszystkie. W: Ruch Muzyczny 1997 nr 6 s. 38;
   3. Morawski Jerzy – Dzieła wszystkie Henryka Wieniawskiego. W: Ruch Muzyczny 1999 nr 1 s. 38-40;

III.2. Individual compositions

   1. Jahnke Zdzisław, Sitowski Zygmunt – Literatura skrzypcowa. S. 159-160 Etiudy-Kaprysy H. Wieniawskiego. Kraków 1962 Polskie Wydawnictwo Muzyczne;
   2. Bula Józef – Koncerty skrzypcowe Henryka Wieniawskiego na tle epoki. (Praca magisterska). Kraków 1935 Uniwersytet Jagielloński;
   3. Engel Hans – Das Instrumentalkonzert (s. 490-491: Wieniawski, koncerty skrzypcowe). Leipzig 1932 Bd.3;
   4. Engel Hans – Das Instrumentalkonzert (s. 284: Wieniawski, koncerty skrzypcowe). Bd.2. Wiesbaden 1971;
   5. Giżelski Mieczysław – Koncerty skrzypcowe Wieniawskiego. (Praca magisterska). Poznań 1960 Uniwersytet Adama Mickiewicza;
   6. Strumiłło Tadeusz – Koncerty skrzypcowe Wieniawskiego. Kraków 1955 Polskie Wydawnictwo Muzyczne s. 73, Biblioteka słuchacza koncertowego. Seria symfoniczna t. 11;
   7. Tokarska Magdalena – Najczulszy wirtuoz XIX-wiecznej Europy : koncerty skrzypcowe Wieniawskiego. W: Studio 1996 nr 10 s. 13 – 15;

IV. RECEPTION AND POPULARISATION
IV.1. Events, festivals, competitions


   1. Gzella Alojzy Leszek – Festiwale i konkursy młodych skrzypków w Lublinie [1970-1978]. [m.in.: p. 26-28 Miasto Henryka Wienawskiego, s. 29-32 Z kroniki Tow. Muzycznego]. Oprac. tekstu … . Lublin 1978 Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego. S. 36, il.;
   2. Gzella A.[lojzy] Leszek – Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków [Lublin]. Program. [m.in.: s. 97-100 Lublin – miasto Wieniawskiego, s. 101-105 Towarzystwo Muzyczne im H. Wieniawskiego w Lublinie]. Oprac. … . Tłum. na j. franc. Anna Moc. Lublin 1979 Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego s. 105, nlb. 1, il.;
   3. [Drugi] II Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków Lublin 1982. Program. Oprac. A[lojzy] Leszek Gzella. Lublin 1982 Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego s. 109, nlb. 3, il. Tyt. I tekst również w j. franc.;
   4. Grabkowski Edmund, Połczyński Romuald – 50 [Pięćdziesiąt] lat Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego 1935-1985. Poznań 1986 Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego s. 199, nlb. 1, fot., nuty, portr;
   5. Grabkowski Edmund – Concours internationaux Henryk Wieniawski. Trad.: Zofia Sławska. Poznań 1970 Secretariat des Concours Internationaux H. Wieniawski s. 80, nlb.4, il.;wersja ang.: The International Henryk Wieniawski Competitions. Transl. By Patricia Mroczek 1970 s. 72, nlb. 2, il;wersja niem.: Internationale Henryk-Wieniawski-Wettbewerbe. Übers.: Janusz Sikorski. 1970 s. 79, nlb.1, il.;
   6. Karaśkiewicz Norbert – Les Concours Internationaux Henryk Wieniawski. 1935-1952-1957-1962. Trad.: Krystyna Matusiewicz. Poznań 1962 Wydawn. Poznańskie s. 125, nlb.1., tabl.15; wyd. franc. uzup.: Poznań 1963 s. 161, il. Rec.: L. Jeszka, Kronika Miasta Poznania 1963 nr 1 s. 114-115; Ludwik Erhardt, Ruch Muzyczny 1963 nr 7 s. 15;
   7. Karaśkiewicz Norbert – Międzynarodowe Konkursy Skrzypcowe im. Henryka Wieniawskiego 1935-1952-1957. Poznań 1962 Wydawn. Poznańskie s.109, nmlb.2, tabl.15.;
   8. Świtała Tadeusz – Międzynarodowe konkursy im. Henryka Wieniawskiego 1935-1966. [m.in.: Bibliografia konkursów skrzypcowych]. Poznań 1967 Wydawnictwo Poznańskie s.219, il. Biblioteka Kroniki Miasta Poznania nr 23;
   9. Biuletyn Informacyjny. Sekretariat Międzynarodowych Konkursów Muzycznych im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Nr 1 – 3. Poznań 1965 – 1966;
  10. Biuletyn informacyjny . Sekretariat Międzynarodowych konkursów im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Nr 1 – 7. Red. T. Świtała. Poznań 1970-1972 [Poznańskie Towarzystwo Muzyczne]
  11. Międzynarodowe Konkursy im. Henryka Wieniawskiego w latach 1966-67. [Poznań 1969 Poznańskie Towarzystwo Muzyczne] s.34, powiel.;
  12. Międzynarodwe Konkursy im. Henryka Wieniawskiego 1976 – 1977. [Informacje, opinie, kronika]. [Poznań 1977 Poznańskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego] s. 32;
  13. Międzynarodowe Konkursy Skrzypcowe im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Oprac. Aut. I red.. Edmund Grabkowski. Poznań [1977 Poznańskie Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego] s. nlb. 20, tabl. 12;
  14. Jasieński Jerzy – Po II Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego. W: Muzyka 1953 nr ?? s. 37-46;
  15. Jasieński Jerzy – Przed [II] Międzynarodowym Konkursem Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego. W: Muzyka 1952 nr 9/10 s. 76-82;
  16. Program III Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Poznań 1 – 15 Grudnia 1957. Poznań 1957 Sekretariat Konkursu k. nlb. 68, il;
  17. Program III Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Poznań 1957 Sekretariat III Międz. Konkursu s.nlb. 134, il.;
  18. III Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. 1 – 15 grudnia 1957. Nr 1 – 20 Poznań 1957, powiel.;
  19. Jędrzejczak Wojciech – Po III Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego. W: Ruch Muzyczny 1958 nr 3 s. 2 – 8;
  20. Program IV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Poznań 1962 Sekretariat III Międz. Konkursu s.nlb. 91, il.;
  21. Program IV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Poznań 4 – 18 XI 1962. [Oprac. Kazimierz Flieger]. [Poznań 1962] Sekretariat Konkursu k. nlb. 48, il.;
  22. Kański Józef – IV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (1962). W: Ruch Muzyczny 1962 nr 24 s. 1 – 3;
  23. [V] Międzynarodowy Konkurs im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu [zawiera m. in.: Grażyna Bacewicz – Przedmowa; Międzynarodowe Konkursy im. H. Wieniawskiego 1935-1962]. Poznań 1967 Sekretariat Międzynarodowych Konkursów im. H. Wieniawskiego s. nlb. 40, il. wersja franc.: Concours Inetrnational de violon Henryk Wieniawski Poznań (Pologne);
  24. [V] Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego [Poznań, 4 – 19 XI 1967]. Program. Poznań 1967 [Poznańskie Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego s. 70, nlb. 2, il.;
  25. Kaczyński Tadeusz – V Konkurs im. Henryka Wieniawskiego (Grudzień 1967). W: Ruch Muzyczny 1968 nr 1 s. 14-16;
  26. VI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego [Poznań 11-26 XI 1972]. Program. Poznań 1972 [Poznańskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego s. 144, il.;
  27. VI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego 11 – 26 listopada 1972. Imprezy towarzyszące. Red. Alojzy Andrzej Łuczak. Poznań 1972 Państwowa Filharmonia s. 88, il.;
  28. Regulamin VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Poznań, 13 --27 XI 1977. Poznań [1975] Sekretariat Międzynarodowych Konkursów Muzycznych im. Henryka Wieniawskiego s. nlb. 12;
  29. VII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego, Poznań 1977 [12-27 XI]. Program. Oprac. Aut. I red. Edmund Grabkowski. Poznań 1977 [Poznańskie Towarzystwo Muzyczne] s. 160, il. Tyt. I tekst również w j. franc.;
  30. Regulamin VIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego [Poznań, 11-25 X 1981]. Red. Edmund Grabkowski. Poznań 1979 Towarzystwo muzyczne im. Henryka Wieniawskiego s. 40, il. Tyt. i tekst także w j. ang., franc., niem., ros.;
  31. Program VIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego [Poznań]. Poznań 1981 Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, s. 109, nlb. 3, il. Tyt. i tekst także w j. franc.
  32. XI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego
  33. Golianek Ryszard Daniel – Na równi pochyłej. W: Ruch Muzyczny 1996 nr 24 s. 9-11;
  34. Mówi Michael Frischenschlager. Rozm. Romuald Połczyński. W: Ruch Muzyczny 1996 nr 24 s. 8;
  35. Kański Józef – Dwa pytania kilka uwag. W: Ruch Muzyczny 1996 nr 24 s. 5-7;
  36. Majchrowski Marcin – Talenty nie rodzą się codziennie. W: Sycyna 1996 nr 24 s.7;
  37. Marczyński Jacek – Tęsknota za artystami. W: Rzeczpospolita 1996 nr 252 s. 26;
  38. Mówi Charles Treger. Rozm. Romuald Połczyński. W: Ruch Muzyczny 1996 nr 24 s. 12;
  39. Nawrocka-Wysocka Arleta – XI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. W: Kronika Wielkopolski 1997 nr 2 s. 148-152;
  40. Socha Natasza – Struny sławy. W: Wprost 1996 nr 44 s. 98-99;
  41. Witkiewicz Jan Stanisław – Konkurs zaprzepaszczonych szans. W: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 45 s. 17;
  42. Witkiewicz Jan Stanisław – Turniej skrzypków. W: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 39 s. 10;
  43. Woźniakowska Anna – Młode skrzypce. W: Wprost 1996 nr 35 s. 71;
  44. Połczyński Romuald – Wieniawski 2001 ze Shlomo Mintzem. W: Ruch Muzyczny 1998 nr 23 s. 15;
  45. Gawroński Ludwik – O Henryku Wieniawskim raz jeszcze. W: Akcent 1997 nr 1 s. 166-170;
  46. Program [IV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu; II etap 16-20 XI 1976]. Oprac. E. Grabkowski. [Poznań 1976 Poznańskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego. S. Nlb. 16, il.;
  47. Regulamin. IV Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Henryka Wieniawskiego. Poznań, Polska, czerwiec – listopad 1976. Poznań [1975] Sekretariat Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego s.nlb. 8, il.;
  48. Regulamin V Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Henryka Wieniawskiego. Red. Edmund Grabkowski. [Poznań 1979 Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego] s.33, nlb.3, il. Tyt. i tekst również w j. Ang., franc., niem., ros.;
  49. [III] Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. [Poznań 1967] Sekretariat Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego s. nlb. 20, il.;
  50. Regulamin V Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego, Poznań 30 VI – 10 VII 1977. Poznań [1976] Sekretariat Międzynarodowych Konkursów im. H. Wieniawskiego s. Nlb. 16, il.;
  51. [Ciesielski Władysław] (wjc) – Dni Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju. W: Ruch Muzyczny 1966 nr 15 s. 7, il.;
  52. Drobaczyński Ryszard – XXX Festiwal Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju. W: Ruch Muzyczny 1995 nr 16 s. 25, il.;
  53. Szyperski Alfons – Henryk Wieniawski w Szczawnie Zdroju. [I Dni Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju]. Szczawno Zdrój 1966 Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju. S. 11, il.;
  54. Szyperski Alfons – [II] Dni Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju 7 – 10 października 1967 r. [Program]. Szczawno Zdrój 1967 s. 30, nlb. 2. Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego;
  55. Szyperski Alfons – III Dni Henryka Wieniawskiego. Szczawno Zdrój 21-24 września 1968. Szczawno Zdrój 1968 Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego s. 40, il;
  56. Szyperski Alfons – IV Dni Henryka Wieniawskiego, Szczawno Zdrój 27-29 września 1969. Szczawno Zdrój 1969 Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego s. 79, nlb. 1, il.;
  57. Szyperski Alfons – V Dni Henryka Wieniawskiego, Szczawno Zdrój 5 – 7 września 1970. Szczawno Zdrój 1970 [Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego s. 84;
  58. Program VI Dni Henryka Wieniawskiego, Szczawno Zdrój 4 do 7 września 1971. [Wrocław 1971 druk.: Wrocławska Drukarnia Akcydensowa] s. 15, nlb.1., il.;
  59. Szyperski Alfons – W kręgu Szczawna. VI Dni Henryka Wieniawskiego 4 – 7 IX 1971. [m.in. o pobytach H. Wieniawskiego w l 1855, 1857]. Szczawno Zdrój 1971 [Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, s. 151, nlb.1.;
  60. Program VII Dni Henryka Wieniawskiego, Szczawno Zdrój 16 do 20 sierpnia 1972. [Wrocław 1972 druk.: Wrocławską Druk. Akcydensowa] s. nlb. 12, il.;
  61. Szyperski Alfons – U źródeł Anki. VII Dni Henryka Wieniawskiego. Szczawno Zdrój 1972 Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego;
  62. Szyperski Alfons – Dyliżansem do Szczawna. Ósme Dni Henryka Wieniawskiego. Szczawno Zdrój 6 – 9 września 1973 roku. Szczawno – Jedlina 1973 Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego; Dyrekcja P.P. Uzdrowiska Szczawno-Jedlina s. 166, nlb.2, il.;
  63. Międzynarodowy Konkurs im Henryka Wieniawskiego zorganizowany w Warszawie na marzec 1935 r. przez Wyższą Szkołę Muzyczną Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Fryderyka Chopina. Warszawa 1934 Druk. Społeczna s. 15;

IV.2. Musical Societies


   1. Lubuskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Zielonej Górze. W: Działalność stowarzyszeń muzycznych 1945 – 1970. Łódź 1973 [Ludowy Instytut Muzyczny] s. 75-89;
   2. Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. W: Działalność stowarzyszeń muzycznych 1945 – 1970. Łódź 1973 [Ludowy Instytut Muzyczny] s. 113-123;
   3. Chociej Teresa – Poznańskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w latach 1885-1965. Poznań 1966 Wyd. poznańskie s. 42, nlb.8, ilustr.;
   4. Grabkowski Edmund – Bliżej patrona (Działalność Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego. Nowe materiały do biografii Henryka Wieniawskiego). Rozm. Wojciech Nentwig. W: Głos Wielkopolski 1983 nr 8 s. 6;
   5. Grabkowski Edmund, Winowicz Krystyna, Zakrzewska-Nikiporczyk Barbara – Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu dawniej Koło Śpiewackie Polskie 1885 – 1985. Warszawa, Poznań 1985 Państwowe Wydawnictwo Naukowe s. 277, il. Biblioteka Kroniki Miasta Poznania;
   6. Poznańskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego. W: Towarzystwa naukowe, stowarzyszenia naukowo-techniczne i kulturalne w Wielkopolsce. Informator. Warszawa 1973 PAN s. 215-217 Prace Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej;
   7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego za okres od 30 IV 1968 do 31 XII 1971. [Poznań 1972 Poznańskie Towarzystwo Muzyczne] s. 17, powielone;
   8. Sprawozdanie z działalności Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w latach 1972-1976. [Poznań 1976 Pozn. Tow. Muz.] S. 27;
   9. Sprawozdanie z działalności Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w 1976 roku. [Poznań 1977 Pozn. Tow. Muz.] S. 16;
  10. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu w latach 1976-1978. [Poznań 1979 Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego] s. Nlb. 28;
  11. Szyperski Alfons – Z Wieniawskim do Szczawna. Dzieje, wspomnienia, lecznictwo. [XV-lecie Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju. X Dni Henryka Wieniawskiego]. [Szczawno Zdrój 1975] Dyrekcja P.P. Uzdrowiska Szczano-Jedlina; Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego s. 147, nlb. 1, il.;

IV.3. Literature

   1. Bodnicki Władysław – Legendy o Wieniawskim [Opowiadania]. Il. Adam Młodzianowski. Warszawa 1957 Nasza Księgarnia s. 282, il. tabl. 1.
   2. Czekalski Eustachy – Czarodziejskie skrzypce. Opowieść o Henryku Wieniawskim. Warszawa 1958 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza s. 381, 3 nlb., tabl.6. Wyd. 2 1961 s. 331, 5 nlb. Tabl.8.; rec.: Kiełpiński Andrzej – Na marginesie książki E. Czekalskiego --Czarodziejskie skrzypce--. W: Życie Śpiewacze 1963 nr 1 s. 28-33, il.;
   3. Czekalski Eustachy – Czarodziejskie skrzypce. Opowieść o Henryku Wieniawskim. Wyd.3. Il. Antoni Uniechowski. Warszawa 1964 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza s. 354, nlb. 6, tabl. 8. Wyd. 4. [niezmienione] 1968;
   4. Czekalski Eustachy – Wołszebnaja skripka. Powiest o Genrike Wieniawskom. Pieriewod E. K. Szpak. Red. i predslove Igor Belza. Warszawa 1963 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza s. 380, nlb. 3.;
   5. Iwanicki Eugeniusz – Muzyka Wieniawskiego. W: Odgłosy 1978 nr 34 s. 6;
   6. Koprowski Jan – Pogrzeb Henryka Wieniawskiego [wiersz]. W: Argumenty 1980 nr 19 s. 8;
   7. Kostecki Platon – Henrykowi Wieniawskiemu [wiersz]. W: Tydzień Literacki 1877 nr 24 s. 379;
   8. Libert Antoni – Pieśń Solwejgi. [Wiersze inspirowane muzyką m.in.: Henryka Wieniawskiego]. Londyn 1972 Oficyna Poetów i Malarzy s. 126;
   9. Śmiełowski Teodor – Słuchając muzyki Wieniawskiego [wiersz, s. 88]. W: A. Szyperski – Z Wieniawskim do Szczawna. Szczawno Zdrój 1975 Dyrekcja P.P. Uzdrowiska Szczawno-Jedlina s. 147, nlb. 1., il.;

V. COMPENDIUMS and synthesis
V.1. Bibliographies


   1. Bibliografia Polskich Czasopism Muzycznych. Kraków 1955 - Polskie Wydawnictwo Muzyczne
          * t.IV Bogdany Wanda – Gazeta Muzyczna i Teatralna 1865-1866; Przegląd Muzyczny 1877. [s.91 Henryk Wieniawski]. Kraków 1955;
          * t.V Poźniak Włodzimierz – Echo Muzyczne 1877-1882; Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne 1883-1907. [Henryk Wieniawski zob.
          * t.V część II2 s. 413-414]. Kraków T. V 1965; T. V1-2 1971;
          * t.VI Michałowska Maria – Nowości Muzyczne 1903-1914; Lutnista 1905-1907. [Henryk Wieniawski s. 235]. Kraków 1962;
          * t.VII Porębowiczowa Maria – Młoda Muzyka 1908-1909; Przegląd Muzyczny 1910-1914, 1918-1919 [Henryk Wieniawski s. 225]. Kraków 1964;
          * t.VIII Kielanowska-Bronowicz Maria – Kwartalnik Muzyczny 1911-1914, 1928-1933, 1948-1950 [Henryk Wieniawski s. 195]. Kraków 1962;
          * t.IX Michałowski Kornel – Muzyka 1924-1938 [Henryk Wieniawski s. 120]. Kraków s. 1963;
          * t.X Świderska Józefa – Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie 1925-1934, Szopen 1932, Echo 1936-1937 [Henryk Wieniawski s. 145]. Kraków 1961;
          * t.XI Stempniewicz Mirosława – Przegląd Muzyczny 1925-1931; Życie Muzyczne i Teatralne 1934-1935. [Henryk Wieniawski s. 246] Kraków 1966;
          * t.XIV Maria Michałowska – Ruch Muzyczny 1945-1949, 1957-1959 cz. 1-2. [Henryk Wieniawski s. 361-362] Kraków 1981;
          * t. XV Bogdany Wanda – Muzyka 1950-1956 [Henryk Wieniawski s.179]. Kraków 1976;
   2. Bibliografia Muzyczna Polskich Czasopism Niemuzycznych. Kraków 1962 Polskie Wydawnictwo Muzyczne;
          * t.II Dziki Sylwester – Muzyka w Polskich Czasopismach Literackich i Społecznych 1831-1963. [Wieniawski Henryk s. 164] Kraków 1973;
          * t.III Szczawińska Elżbieta – Muzyka w Polskich Czasopismach Literackich i Społecznych 1864-1900 [Henryk Wieniawski s. 397]. Kraków 1964;
          * t.IV Szczawińska Elżbieta – Muzyka w Polskich Czasopismach Literackich i Artystycznych 1901 – 1918. [Henryk Wieniawski s. 362] Kraków 1971;
          * t. V Michałowski Kornel – Muzyka w Czasopismach Polskich 1919-1939. Część 1 i 2. [ Henryk Wieniawski cz.2. s. 334]. Kraków 1979;
   3. Dembski Janusz, Kubiak Stanisław – Bibliografia Kultury Miasta Poznania 1945-1968. (Zawiera m.in.: bibliografię konkursów – skrzypcowego, kompozytorskiego, lutniczego, działalności Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, doniesienia prasy poznańskiej i ogólnopolskiej. S. 407). Poznań 1972 Biblioteka Kroniki Miasta Poznania nr 37, s. 408;
   4. Livanova T. N.- Muzykalnaja bibliografija russkoj periodićeskoj pećati XIX veka. (zawiera bibliografię czasopism rosyjskich. Doniesienia na temat działalności Henryka Wieniawskiego]. Moskva 1974 UZUPEŁNIĆ
   5. Michałowski Kornel – Dyskografia Henryka Wieniawskiego. W: Dulęba Władysław : Henryk Wieniawski. Kraków 1967 s. 285-291;
   6. Zakrzewska – Nikiporczyk Barbara – Muzyka w prasie i czasopismach poznańskich z lat 1831 – 1870. Bibliografia. (zawiera m.in.: publ. N. T. Henryka Wieniawskiego s. 243). Opracowała … . Poznań 1989 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 12 s. 272;
   7. Zakrzewska – Nikiporczyk Barbara – Ruch Muzyczny 1857-1862. (Zawiera m. in.: doniesienia na temat działalności Henryka Wieniawskiego). Repertoire International de la Presse Musicale. Michigan 1997 t.1 s.LV, 10-152, nlb.5; t.2.153-454;

V.2. Encyclopedias, dictionaries.

   1. Ewen Dawid – The complete book of classical music. (s. 767-769 Henri Wieniawski). New York 1966;
   2. Fetis Francois-Joseph – Biographie universelle des musiciens. (s. 464-465 Wieniawski Henri) T. 8. Paris 1875 + suppl. T.2. s. 670. Paris 1880;
   3. Jakimińska Grażyna – Wieniawski Henryk (1835-1880). W: Słownik biograficzny miasta Lublina. T.1. Lublin 1993 s. 287-288;
   4. Schwarz Boris, Lissa Zofia – Wieniawski Henryk. W: Musik und Geschichte und Gegenwart. Bd.14. Szp. 627-632. Kassel 1968;
   5. Sowiński Albert [Wojciech] – Les musiciens polonais et slaves … (s. 564 Wieniawski Henri). Paris 1857;
   6. Sowiński Albert [Wojciech] – Słownik muzyków polskich … (s. 403 Wieniawski Henryk). Paryż 1874;

V.3. Lexicons

   1. Auer Leopold – Violin master works and their interpretation. [s. 78-84 – Henri Wieniawski]. New York 1925;
   2. Bachmann Alberto – Les grandes violonistes du passé. [s. 459-464. Oeuvres de Henri Wieniawski. (Incipity 13 utworów)]. Paris 1913;
   3. Campbell Margaret – Die grossen Geiger Königstein [s. 79-82 – Der slawische Magier : Henri Wieniawski. Ts. 1982;
   4. Ehrlich A. – Berühmte Geiger der Vergangenheit und Gegenwart. [s. 295-297 – Henri Wieniawski, portret]. Leipzig 1893;
   5. Ginzburg Lev Solomonović – Russko-polskie muzykalnye svjazi. [s. 256-281 – Genrik Venjavskij v Rossii]. Moskva 1963;
   6. Grünberg Max – Meister der Violine. [s. 172-175 – Henryk Wieniawski]. Stuttgart 1925;
   7. Kambuzow Iwan – Polska muzika. Biograficzni skici na 10 bieleżiti polski kompozitori. [s. 77-94 Henryk i Józef Wieniawski]. Sofija 1939;
   8. Letz Hans – Music for the violin and viola [s.91-93: Henryk Wieniawski]. New York 1948;
   9. Manzoni Giacorno – Guida delascolto della musica sinfonica [s. 491-492 – Henryk Wieniawski]. Milano 1967;
  10. Reiss Józef W.[ładysław] – Polskie skrzypce i polscy skrzypkowie [s. 12-14 – Henryk Wieniawski]. Warszawa 1946;
  11. Reiss Józef W.[ładysław] – Skrzypce i skrzypkowie [s. 153-159 – Henryk Wieniawski; s. 237-238 – Koncert w stylu wirtuozowskim; s. 275-277 – Miniatury taneczne]. Kraków 1952;
  12. Reiss Józef W.[ładysław] – Skrzypce i skrzypkowie [s. 156-161 – Henryk Wieniawski]. Wyd.2. Kraków 1955;
  13. Reuter Florizel v. - Führer durch der Violinmusik. [s. 232-235 – Henri Wieniawski]. Leipzig 1926;
  14. Saleski Gdal – Famous musicians of wandering race. [s. 258-259 – Henryk Wieniawski]. New York 1927, il.;
  15. Stoeving Paul – Von der Violine. [s.314-315 Henryk Wieniawski]. Berlin 1906;
  16. Wasielewski Wilhelm Josef von – Die Violine und ihre Meister. [s. 550 – Henry Wieniawski]. 3. Ausgabe. Leipzig 1893;
  17. Wąsalanka Hanna – U progu sławy. Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Wieniawski. [s.40-48 – Słowo honoru (H. Wieniawski)]. Kraków 1970 Polskie Wydawnictwo Muzyczne s.52, nlb.4, tabl.10;

V.4. General studies


   1. Desfossez Achille – Henri Wieniawski. Esquisse. La Haye 1856;
   2. Dulęba Władysław – Henryk Wieniawski. Kronika życia. Oprac. … . Spis kompozycji i repertuaru : Zofia Sokołowska. Dyskografia : Kornel Michałowski. Kraków 1967 Polskie Wydawnictwo Muzyczne s. 299, nlb. 5, il. Rec.: W. Sebyła, Ruch Muzyczny 1968 nr 11 s. 16-17;
   3. Dulęba Władysław – Wieniawski. [Album]. Oprac. …Wyd. 2 (skrócone). Spis kompozycji i repertuaru : Zofia Sokołowska. Dyskografia (wersja rozszerzona) : Kornel Michałowski. Kraków 1974, Polskie Wydawnictwo Muzyczne s. 252, nlb. 4., il.;
   4. Dulęba Władysław – Wieniawski. Trans. by Grażyna Czerny. Neptune City, New York 1984, Paganini Publ. S. 175, il.;
   5. Grabkowski Edmund – Henryk Wieniawski. Warszawa 1985 Interpress s. 144, nlb.4, tabl., il., faks., fot., portr;
   6. Grabkowski Edmund – Henryk Wieniawski. transl. from the Pol. by Emma Harris. Warszawa 1986 Interpress s. 169, nlb. 2., tabl., il., faks., fot., portr.;
   7. Grabkowski Edmund – Henryk Wieniawski. 1835 – 1880. Kalendarium. Poznań [1981] Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego s. 19, il.;
   8. Grabkowski Edmund – Henryk Wieniawski 1835 – 1880. Kalendarium. Poznań 1986 Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego s. 99, il. Tekst także w j. angielskim i niemieckim;
   9. Grabkowski Edmund – Henryk Wieniawski – anegdoty i ciekawostki. Kraków 1991 Polskie Wydawnictwo Muzyczne s.100, s.nlb.3;
  10. Grabkowski Edmund – Henryk Wieniawski i jego muzyka. Warszawa 1990 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 254, nlb.1., faks., fot., portr.;
  11. Grigorev Vladimir Juriewicz – Gienrik Venjavskij. Moskva 1966 Muzyka s. 117, nlb.2, tabl. 8, il. Rec.: J. Soroker, Sovetskaja Muzyka 1967 nr 3 s. 144;
  12. Grigorev Vladimir Juriewicz – Gienrik Wieniawskij (1835-1880). W pomoszcz Lektoru. Moskva 1985 Roskoncert s. 20, bibl.;
  13. Grigorev Vladimir Jurevic – Henryk Wieniawski. Życie i twórczość. Tłum. Iwona Winiarska. Wybór ilustr. i oprac. kalendarium Edmund Grabkowski. Warszawa, Poznań 1986 Państwowe Wydawnictwo Naukowe s. 295, nlb. 4, tabl. 72;