Dorothy DeLay


Dorothy DeLay swoją znakomitą karierę pedagogiczną rozpoczęła w 1948 roku w Juilliard School of Music. Jej uczniami byli tak słynni dziś wykonawcy, jak Itzhak Perlman, Shlomo Mintz, Nigel Kennedy, Sarah Chang, Midori czy Gil Shaham. Studiowali u niej także absolwenci uczelni w Tokio, Cleveland, członkowie Vermeer String Quartet oraz koncertmistrzowie licznych orkiestr. W Juilliard School of Music była kierownikiem Katedry Skrzypiec, a okresy letnie poświęcała nauczaniu w Aspen Music School. Prowadziła kursy mistrzowskie na całym świecie. Wśród wielu honorów posiadała tytuł doctor honoris causa Oberlin College, Columbia University, Michigan State University, Brown University i Univeristy of Colorado. Była też Członkiem Royal College of Music w Londynie, posiadała amerykański National Medal of Arts, Yale University's Sanford Medal i japoński Order of the Sacred Treasure. Od 1991 roku, czyli od początku jego istnienia, była jurorem Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Józsefa Joachima w Hanowerze. Zmarła 24 marca 2002 roku.

[2002]